Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martin J. Holter As
Juridisk navn:  Martin J. Holter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90297781
Lonøyveien 99 Lonøyveien 99 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 992687002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/5/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.72%
Resultat  
  
-68.94%
Egenkapital  
  
10.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.735.000 13.308.000 9.970.000 8.154.000 6.598.000
Resultat: 529.000 1.703.000 741.000 312.000 88.000
Egenkapital: 4.201.000 3.793.000 2.464.000 1.892.000 1.652.000
Regnskap for  Martin J. Holter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.735.000 13.308.000 9.970.000 8.154.000 6.598.000
Driftskostnader -14.201.000 -11.604.000 -9.227.000 -7.842.000 -6.509.000
Driftsresultat 533.000 1.705.000 741.000 313.000 90.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Resultat før skatt 529.000 1.703.000 741.000 312.000 88.000
Skattekostnad -120.000 -375.000 -169.000 -73.000 -21.000
Årsresultat 409.000 1.328.000 572.000 240.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.124.000 3.017.000 1.615.000 1.209.000 1.224.000
Sum omløpsmidler 3.922.000 3.319.000 3.546.000 2.204.000 1.536.000
Sum eiendeler 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.413.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital 4.101.000 3.693.000 2.364.000 1.792.000 1.552.000
Sum egenkapital 4.201.000 3.793.000 2.464.000 1.892.000 1.652.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 50.000 38.000 54.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 2.827.000 2.493.000 2.659.000 1.468.000 1.060.000
Sum gjeld og egenkapital 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.414.000 2.759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.735.000 12.831.000 9.826.000 7.927.000 6.598.000
Andre inntekter 477.000 143.000 227.000 0
Driftsinntekter 14.735.000 13.308.000 9.970.000 8.154.000 6.598.000
Varekostnad -2.539.000 -2.095.000 -2.268.000 -2.262.000 -1.859.000
Lønninger -5.425.000 -4.143.000 -2.956.000 -2.226.000 -1.555.000
Avskrivning -674.000 -471.000 -276.000 -255.000 -247.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.563.000 -4.895.000 -3.727.000 -3.099.000 -2.848.000
Driftskostnader -14.201.000 -11.604.000 -9.227.000 -7.842.000 -6.509.000
Driftsresultat 533.000 1.705.000 741.000 313.000 90.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 409.000 1.328.000 572.000 240.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.000 18.000
Maskiner anlegg 1.950.000 2.020.000 931.000 604.000 655.000
Driftsløsøre 231.000 437.000 71.000 26.000 48.000
Sum varige driftsmidler 2.208.000 2.496.000 1.052.000 633.000 720.000
Sum finansielle anleggsmidler 915.000 521.000 563.000 576.000 503.000
Sum anleggsmidler 3.124.000 3.017.000 1.615.000 1.209.000 1.224.000
Varebeholdning 95.000 53.000 61.000 30.000 31.000
Kundefordringer 2.166.000 2.177.000 3.049.000 1.121.000 946.000
Andre fordringer 202.000 93.000 182.000 149.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.459.000 996.000 254.000 904.000 442.000
Sum omløpsmidler 3.922.000 3.319.000 3.546.000 2.204.000 1.536.000
Sum eiendeler 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.413.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital 4.101.000 3.693.000 2.364.000 1.792.000 1.552.000
Sum egenkapital 4.201.000 3.793.000 2.464.000 1.892.000 1.652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 50.000 38.000 54.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 50.000 38.000 54.000 47.000
Leverandørgjeld 644.000 615.000 1.212.000 576.000 344.000
Betalbar skatt 153.000 362.000 185.000 66.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 956.000 722.000 555.000 335.000 423.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.074.000 794.000 707.000 491.000 235.000
Sum kortsiktig gjeld 2.827.000 2.493.000 2.659.000 1.468.000 1.060.000
Sum gjeld og egenkapital 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.414.000 2.759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.095.000 826.000 887.000 736.000 476.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.5 1.4
Soliditet 59.6 59.9 47.7 55.4 59.9
Resultatgrad 3.6 12.8 7.4 3.8 1.4
Rentedekningsgrad 133.3 852.5 7 3 4
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1.1 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.6 26.9 14.4 9.2 3.3
Signatur
22.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2018
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Holter Julsen Jakob
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex