Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martin Uggedal AS
Juridisk navn:  Martin Uggedal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70208080
Gamlemsvegen 25 Gamlemsvegen 25 Fax:
6280 Søvik 6280 Søvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 965430881
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 11/6/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Effekt Revisjon AS
Regnskapsfører: Nomia As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.37%
Resultat  
  
253.46%
Egenkapital  
  
9.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 34.316.000 34.445.000 38.246.000 43.761.000 43.566.000
Resultat: 577.000 -376.000 -888.000 314.000 1.155.000
Egenkapital: 6.353.000 5.776.000 6.452.000 7.639.000 7.725.000
Regnskap for  Martin Uggedal AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 34.316.000 34.445.000 38.246.000 43.761.000 43.566.000
Driftskostnader -33.713.000 -34.861.000 -39.129.000 -43.443.000 -42.399.000
Driftsresultat 602.000 -417.000 -884.000 319.000 1.166.000
Finansinntekter 16.000 81.000 31.000 53.000 50.000
Finanskostnader -41.000 -40.000 -34.000 -58.000 -61.000
Finans -25.000 41.000 -3.000 -5.000 -11.000
Resultat før skatt 577.000 -376.000 -888.000 314.000 1.155.000
Skattekostnad 0 0 -293.000
Årsresultat 577.000 -376.000 -888.000 314.000 862.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 555.000 757.000 736.000 863.000 790.000
Sum omløpsmidler 11.890.000 11.994.000 14.581.000 16.330.000 18.856.000
Sum eiendeler 12.445.000 12.751.000 15.317.000 17.193.000 19.646.000
Sum opptjent egenkapital 5.753.000 5.176.000 5.852.000 7.039.000 7.125.000
Sum egenkapital 6.353.000 5.776.000 6.452.000 7.639.000 7.725.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 271.000 474.000 656.000 594.000
Sum kortsiktig gjeld 5.992.000 6.703.000 8.391.000 8.897.000 11.327.000
Sum gjeld og egenkapital 12.445.000 12.750.000 15.317.000 17.192.000 19.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.308.000 34.309.000 36.721.000 43.625.000 43.714.000
Andre inntekter 9.000 136.000 1.525.000 137.000 -149.000
Driftsinntekter 34.316.000 34.445.000 38.246.000 43.761.000 43.566.000
Varekostnad -9.214.000 -8.417.000 -8.793.000 -12.750.000 -13.896.000
Lønninger -18.529.000 -20.347.000 -23.312.000 -23.761.000 -21.062.000
Avskrivning -268.000 -282.000 -302.000 -424.000 -421.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.702.000 -5.815.000 -6.722.000 -6.508.000 -7.020.000
Driftskostnader -33.713.000 -34.861.000 -39.129.000 -43.443.000 -42.399.000
Driftsresultat 602.000 -417.000 -884.000 319.000 1.166.000
Finansinntekter 16.000 81.000 31.000 53.000 50.000
Finanskostnader -41.000 -40.000 -34.000 -58.000 -61.000
Finans -25.000 41.000 -3.000 -5.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -400.000 -800.000
Årsresultat 577.000 -376.000 -888.000 314.000 862.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.000 13.000 57.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 333.000 538.000 690.000 824.000 715.000
Sum varige driftsmidler 333.000 538.000 696.000 837.000 772.000
Sum finansielle anleggsmidler 222.000 219.000 39.000 26.000 18.000
Sum anleggsmidler 555.000 757.000 736.000 863.000 790.000
Varebeholdning 2.464.000 2.231.000 2.219.000 1.243.000 1.789.000
Kundefordringer 6.380.000 5.506.000 10.898.000 9.611.000 9.258.000
Andre fordringer 463.000 482.000 581.000 690.000 582.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.584.000 3.775.000 883.000 4.786.000 7.227.000
Sum omløpsmidler 11.890.000 11.994.000 14.581.000 16.330.000 18.856.000
Sum eiendeler 12.445.000 12.751.000 15.317.000 17.193.000 19.646.000
Sum opptjent egenkapital 5.753.000 5.176.000 5.852.000 7.039.000 7.125.000
Sum egenkapital 6.353.000 5.776.000 6.452.000 7.639.000 7.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 567.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 271.000 474.000 656.000 594.000
Leverandørgjeld 805.000 1.535.000 1.310.000 1.601.000 2.654.000
Betalbar skatt 0 0 293.000
Skyldig offentlige avgifter 2.261.000 1.836.000 2.516.000 2.683.000 2.880.000
Utbytte -300.000 -300.000 -400.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 2.926.000 3.032.000 3.697.000 4.213.000 4.701.000
Sum kortsiktig gjeld 5.992.000 6.703.000 8.391.000 8.897.000 11.327.000
Sum gjeld og egenkapital 12.445.000 12.750.000 15.317.000 17.192.000 19.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.898.000 5.291.000 6.190.000 7.433.000 7.529.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.8 1.7 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 1.7 1.5
Soliditet 51.0 45.3 42.1 44.4 39.3
Resultatgrad 1.8 -1.2 -2.3 0.7 2.7
Rentedekningsgrad 14.7 -10.4 5.5 19.1
Gjeldsgrad 1.0 1.2 1.4 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 5.0 -2.6 -5.6 2.2 6.2
Signatur
26.08.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.08.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex