Martiniussens Bilservice AS
Juridisk navn:  Martiniussens Bilservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48001100
Industriveien 6 Industriveien 6 Fax: 69838870
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 984616740
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 4/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.23%
Resultat  
  
314.77%
Egenkapital  
  
76.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 70.316.000 66.820.000 59.126.000 61.034.000 0
Resultat: 2.331.000 562.000 -714.000 2.214.000 0
Egenkapital: 4.170.000 2.361.000 1.922.000 2.329.000 611.000
Regnskap for  Martiniussens Bilservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 70.316.000 66.820.000 59.126.000 61.034.000 0
Driftskostnader -67.790.000 -65.987.000 -59.742.000 -58.784.000 0
Driftsresultat 2.527.000 833.000 -616.000 2.250.000 0
Finansinntekter 18.000 15.000 26.000 37.000 0
Finanskostnader -215.000 -286.000 -125.000 -72.000 0
Finans -197.000 -271.000 -99.000 -35.000 0
Resultat før skatt 2.331.000 562.000 -714.000 2.214.000 0
Skattekostnad -521.000 -124.000 156.000 -496.000 0
Årsresultat 1.809.000 439.000 -558.000 1.718.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.871.000 3.678.000 3.716.000 3.787.000 0
Sum omløpsmidler 16.935.000 14.680.000 14.583.000 11.942.000 635.000
Sum eiendeler 21.806.000 18.358.000 18.299.000 15.729.000 635.000
Sum opptjent egenkapital 3.989.000 2.180.000 1.741.000 2.299.000 581.000
Sum egenkapital 4.170.000 2.361.000 1.922.000 2.329.000 611.000
Sum langsiktig gjeld 4.050.000 3.942.000 4.010.000 286.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.586.000 12.056.000 12.366.000 13.114.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 21.806.000 18.359.000 18.298.000 15.729.000 635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.340.000 66.612.000 58.172.000 61.034.000 0
Andre inntekter 976.000 208.000 954.000 0 0
Driftsinntekter 70.316.000 66.820.000 59.126.000 61.034.000 0
Varekostnad -12.517.000 -14.499.000 -13.015.000 -15.073.000 0
Lønninger -32.442.000 -30.387.000 -27.932.000 -25.531.000 0
Avskrivning -1.009.000 -1.086.000 -959.000 -1.055.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.822.000 -20.015.000 -17.836.000 -17.125.000 0
Driftskostnader -67.790.000 -65.987.000 -59.742.000 -58.784.000 0
Driftsresultat 2.527.000 833.000 -616.000 2.250.000 0
Finansinntekter 18.000 15.000 26.000 37.000 0
Finanskostnader -215.000 -286.000 -125.000 -72.000 0
Finans -197.000 -271.000 -99.000 -35.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.809.000 439.000 -558.000 1.718.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.812.000 3.619.000 3.656.000 3.728.000 0
Sum varige driftsmidler 4.812.000 3.619.000 3.656.000 3.728.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 0
Sum anleggsmidler 4.871.000 3.678.000 3.716.000 3.787.000 0
Varebeholdning 1.523.000 1.713.000 1.828.000 1.475.000 0
Kundefordringer 7.011.000 7.144.000 9.089.000 8.162.000 0
Andre fordringer 2.246.000 1.628.000 664.000 261.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.155.000 3.922.000 2.082.000 2.043.000 100.000
Sum omløpsmidler 16.935.000 14.680.000 14.583.000 11.942.000 635.000
Sum eiendeler 21.806.000 18.358.000 18.299.000 15.729.000 635.000
Sum opptjent egenkapital 3.989.000 2.180.000 1.741.000 2.299.000 581.000
Sum egenkapital 4.170.000 2.361.000 1.922.000 2.329.000 611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 212.000 104.000 172.000 286.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.050.000 3.942.000 4.010.000 286.000 0
Leverandørgjeld 3.470.000 2.420.000 1.920.000 1.560.000 0
Betalbar skatt 413.000 191.000 0 90.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.280.000 4.132.000 3.957.000 3.278.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.422.000 5.312.000 6.490.000 8.186.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 13.586.000 12.056.000 12.366.000 13.114.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 21.806.000 18.359.000 18.298.000 15.729.000 635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.349.000 2.624.000 2.217.000 -1.172.000 611.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 0.9 26.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 0.8 26.5
Soliditet 19.1 12.9 10.5 14.8 96.2
Resultatgrad 3.6 1.2 3.7
Rentedekningsgrad 11.8 2.9 -4.9 31.3
Gjeldsgrad 4.2 6.8 8.5 5.8 0
Total kapitalrentabilitet 11.7 4.6 -3.2 14.5 0
Signatur
14.11.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex