Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martinsen Gulvavretting AS
Juridisk navn:  Martinsen Gulvavretting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90620693
Gneisveien 4B Gneisveien 4B Fax: 64927506
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 984369980
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/15/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Spydeberg Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.39%
Resultat  
  
114.85%
Egenkapital  
  
7.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.378.000 8.113.000 19.124.000 10.655.000 8.994.000
Resultat: 396.000 -2.667.000 4.895.000 -447.000 402.000
Egenkapital: 1.658.000 1.544.000 3.626.000 -535.000 -87.000
Regnskap for  Martinsen Gulvavretting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.378.000 8.113.000 19.124.000 10.655.000 8.994.000
Driftskostnader -5.931.000 -10.740.000 -14.149.000 -10.765.000 -8.243.000
Driftsresultat 446.000 -2.626.000 4.975.000 -110.000 751.000
Finansinntekter 7.000 1.000 5.000 1.000 2.000
Finanskostnader -58.000 -42.000 -86.000 -338.000 -351.000
Finans -51.000 -41.000 -81.000 -337.000 -349.000
Resultat før skatt 396.000 -2.667.000 4.895.000 -447.000 402.000
Skattekostnad -92.000 586.000 -734.000 0 0
Årsresultat 303.000 -2.081.000 4.160.000 -447.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.254.000 2.976.000 3.194.000 5.634.000 5.880.000
Sum omløpsmidler 1.450.000 922.000 4.041.000 837.000 1.330.000
Sum eiendeler 3.704.000 3.898.000 7.235.000 6.471.000 7.210.000
Sum opptjent egenkapital 1.558.000 1.444.000 3.526.000 -635.000 -187.000
Sum egenkapital 1.658.000 1.544.000 3.626.000 -535.000 -87.000
Sum langsiktig gjeld 1.566.000 1.160.000 1.783.000 5.924.000 6.188.000
Sum kortsiktig gjeld 481.000 1.195.000 1.825.000 1.081.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 3.705.000 3.899.000 7.234.000 6.470.000 7.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.065.000 8.089.000 14.130.000 9.792.000 8.564.000
Andre inntekter 1.313.000 24.000 4.995.000 863.000 430.000
Driftsinntekter 6.378.000 8.113.000 19.124.000 10.655.000 8.994.000
Varekostnad -1.985.000 -4.913.000 -8.672.000 -6.100.000 -5.282.000
Lønninger -1.150.000 -2.284.000 -2.036.000 -1.569.000 -1.095.000
Avskrivning -636.000 -741.000 -595.000 -455.000 -398.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.160.000 -2.802.000 -2.846.000 -2.641.000 -1.468.000
Driftskostnader -5.931.000 -10.740.000 -14.149.000 -10.765.000 -8.243.000
Driftsresultat 446.000 -2.626.000 4.975.000 -110.000 751.000
Finansinntekter 7.000 1.000 5.000 1.000 2.000
Finanskostnader -58.000 -42.000 -86.000 -338.000 -351.000
Finans -51.000 -41.000 -81.000 -337.000 -349.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 303.000 -2.081.000 4.160.000 -447.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 500.000 30.000 5.264.000 5.578.000
Maskiner anlegg 2.247.000 2.819.000 2.790.000 332.000 184.000
Driftsløsøre 1.223.000 391.000 65.000 0 117.000
Sum varige driftsmidler 2.073.000 2.950.000 2.885.000 5.597.000 5.880.000
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 26.000 309.000 37.000 0
Sum anleggsmidler 2.254.000 2.976.000 3.194.000 5.634.000 5.880.000
Varebeholdning 12.000 12.000 36.000 157.000 76.000
Kundefordringer 760.000 175.000 945.000 355.000 1.010.000
Andre fordringer 294.000 227.000 244.000 80.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 384.000 508.000 2.816.000 245.000 224.000
Sum omløpsmidler 1.450.000 922.000 4.041.000 837.000 1.330.000
Sum eiendeler 3.704.000 3.898.000 7.235.000 6.471.000 7.210.000
Sum opptjent egenkapital 1.558.000 1.444.000 3.526.000 -635.000 -187.000
Sum egenkapital 1.658.000 1.544.000 3.626.000 -535.000 -87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 241.000 149.000 734.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.566.000 1.160.000 1.783.000 5.924.000 6.188.000
Leverandørgjeld 298.000 582.000 1.333.000 866.000 820.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 132.000 242.000 70.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 480.000 250.000 145.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 481.000 1.195.000 1.825.000 1.081.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 3.705.000 3.899.000 7.234.000 6.470.000 7.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 969.000 -273.000 2.216.000 -244.000 221.000
Likviditetsgrad 1 3.0 0.8 2.2 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 3.0 0.8 2.2 0.6 1.1
Soliditet 44.8 39.6 50.1 -8.3 -1.2
Resultatgrad 7.0 -32.4 2 8.4
Rentedekningsgrad 7.7 -62.5 57.8 -0.3 2.1
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1 -13.1 -83.9
Total kapitalrentabilitet 12.2 -67.3 68.8 -1.7 10.4
Signatur
25.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex