Masentia As
Juridisk navn:  Masentia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Økonomipartner AS Postboks 2583 Dokkvegen 8 Fax:
3702 Skien 3920 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 991327231
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
242.2%
Resultat  
  
6200%
Egenkapital  
  
11.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000 4.158.000
Resultat: 854.000 -14.000 2.928.000 215.000 783.000
Egenkapital: 574.000 514.000 532.000 590.000 1.775.000
Regnskap for  Masentia As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000 4.158.000
Driftskostnader -4.580.000 -1.542.000 -14.024.000 -799.000 -3.301.000
Driftsresultat 1.040.000 100.000 2.938.000 245.000 857.000
Finansinntekter 9.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader -186.000 -123.000 -16.000 -30.000 -73.000
Finans -186.000 -114.000 -9.000 -29.000 -73.000
Resultat før skatt 854.000 -14.000 2.928.000 215.000 783.000
Skattekostnad -194.000 -4.000 -486.000 0 0
Årsresultat 660.000 -18.000 2.442.000 215.000 783.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 59.000 90.000 0 11.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 534.000 13.860.000 2.134.000 2.026.000
Sum eiendeler 1.501.000 593.000 13.950.000 2.134.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital 274.000 214.000 232.000 290.000 1.475.000
Sum egenkapital 574.000 514.000 532.000 590.000 1.775.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 928.000 79.000 13.418.000 1.543.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 1.502.000 593.000 13.950.000 2.133.000 2.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000 4.158.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000 4.158.000
Varekostnad -4.115.000 -1.152.000 -13.871.000 -586.000 -2.988.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -31.000 -31.000 -3.000 -11.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -434.000 -359.000 -150.000 -202.000 -294.000
Driftskostnader -4.580.000 -1.542.000 -14.024.000 -799.000 -3.301.000
Driftsresultat 1.040.000 100.000 2.938.000 245.000 857.000
Finansinntekter 9.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader -186.000 -123.000 -16.000 -30.000 -73.000
Finans -186.000 -114.000 -9.000 -29.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -2.500.000 -1.400.000 0
Årsresultat 660.000 -18.000 2.442.000 215.000 783.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 59.000 90.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 59.000 90.000 0 11.000
Varebeholdning 68.000 0 14.000 15.000 58.000
Kundefordringer 114.000 167.000 436.000 187.000 330.000
Andre fordringer 99.000 0 305.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.291.000 267.000 13.410.000 1.626.000 1.633.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 534.000 13.860.000 2.134.000 2.026.000
Sum eiendeler 1.501.000 593.000 13.950.000 2.134.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital 274.000 214.000 232.000 290.000 1.475.000
Sum egenkapital 574.000 514.000 532.000 590.000 1.775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 55.000 20.000 7.040.000 73.000 112.000
Betalbar skatt 194.000 4.000 486.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 44.000 2.714.000 50.000 76.000
Utbytte -600.000 0 -2.500.000 -1.400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 11.000 678.000 20.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 928.000 79.000 13.418.000 1.543.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 1.502.000 593.000 13.950.000 2.133.000 2.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 545.000 455.000 442.000 591.000 1.764.000
Likviditetsgrad 1 1.6 6.8 1 1.4 7.7
Likviditetsgrad 2 1.5 6.8 1 1.4 7.5
Soliditet 38.2 86.7 3.8 27.7 87.1
Resultatgrad 18.5 6.1 17.3 23.4 20.6
Rentedekningsgrad 5.6 0.8 183.6 8.2 11.7
Gjeldsgrad 1.6 0.2 25.2 2.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 69.2 18.4 21.1 11.5 42.1
Signatur
09.12.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex