Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin Og Utemiljø As
Juridisk navn:  Maskin Og Utemiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69892693
Håkon Håkonssons vei 82 Håkon Håkonssons vei 82 Fax: 69895636
1852 Mysen 1852 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 987902817
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 1/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Askimconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.47%
Resultat  
  
128.42%
Egenkapital  
  
20.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.079.000 18.684.000 20.037.000 14.656.000 16.592.000
Resultat: 160.000 -563.000 989.000 -440.000 309.000
Egenkapital: 950.000 790.000 1.354.000 599.000 545.000
Regnskap for  Maskin Og Utemiljø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.079.000 18.684.000 20.037.000 14.656.000 16.592.000
Driftskostnader -19.699.000 -19.017.000 -18.818.000 -14.857.000 -16.178.000
Driftsresultat 380.000 -333.000 1.219.000 -201.000 414.000
Finansinntekter 0 1.000 0 131.000
Finanskostnader -221.000 -231.000 -231.000 -239.000 -236.000
Finans -221.000 -231.000 -230.000 -239.000 -105.000
Resultat før skatt 160.000 -563.000 989.000 -440.000 309.000
Skattekostnad 0 -234.000 94.000 -61.000
Årsresultat 160.000 -563.000 755.000 -346.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.347.000 2.419.000 2.747.000 2.672.000 2.568.000
Sum omløpsmidler 5.509.000 5.573.000 6.991.000 4.404.000 4.702.000
Sum eiendeler 7.856.000 7.992.000 9.738.000 7.076.000 7.270.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 -10.000 554.000 -201.000 145.000
Sum egenkapital 950.000 790.000 1.354.000 599.000 545.000
Sum langsiktig gjeld 1.526.000 1.758.000 2.418.000 2.997.000 3.159.000
Sum kortsiktig gjeld 5.380.000 5.444.000 5.967.000 3.480.000 3.567.000
Sum gjeld og egenkapital 7.856.000 7.992.000 9.739.000 7.076.000 7.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.887.000 18.300.000 19.272.000 14.264.000 16.444.000
Andre inntekter 192.000 383.000 765.000 393.000 148.000
Driftsinntekter 20.079.000 18.684.000 20.037.000 14.656.000 16.592.000
Varekostnad -4.955.000 -4.205.000 -4.098.000 -3.697.000 -4.338.000
Lønninger -8.422.000 -9.347.000 -9.183.000 -6.957.000 -7.449.000
Avskrivning -516.000 -471.000 -493.000 -481.000 -463.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.806.000 -4.994.000 -5.044.000 -3.722.000 -3.928.000
Driftskostnader -19.699.000 -19.017.000 -18.818.000 -14.857.000 -16.178.000
Driftsresultat 380.000 -333.000 1.219.000 -201.000 414.000
Finansinntekter 0 1.000 0 131.000
Finanskostnader -221.000 -231.000 -231.000 -239.000 -236.000
Finans -221.000 -231.000 -230.000 -239.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 160.000 -563.000 755.000 -346.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 234.000 140.000
Fast eiendom 85.000 74.000 99.000 124.000 149.000
Maskiner anlegg 1.493.000 1.478.000 18.000 1.360.000 1.431.000
Driftsløsøre 312.000 235.000 1.997.000 581.000 481.000
Sum varige driftsmidler 1.890.000 1.787.000 2.114.000 2.065.000 2.061.000
Sum finansielle anleggsmidler 457.000 632.000 633.000 373.000 367.000
Sum anleggsmidler 2.347.000 2.419.000 2.747.000 2.672.000 2.568.000
Varebeholdning 1.919.000 1.638.000 1.541.000 916.000 945.000
Kundefordringer 2.455.000 2.959.000 4.352.000 2.543.000 2.673.000
Andre fordringer 624.000 635.000 747.000 614.000 659.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 510.000 340.000 351.000 329.000 425.000
Sum omløpsmidler 5.509.000 5.573.000 6.991.000 4.404.000 4.702.000
Sum eiendeler 7.856.000 7.992.000 9.738.000 7.076.000 7.270.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 -10.000 554.000 -201.000 145.000
Sum egenkapital 950.000 790.000 1.354.000 599.000 545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 322.000 287.000 57.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 1.526.000 1.758.000 2.418.000 2.997.000 3.159.000
Leverandørgjeld 1.817.000 1.688.000 2.023.000 1.182.000 1.059.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.382.000 1.033.000 1.202.000 913.000 978.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.181.000 2.400.000 2.455.000 1.327.000 1.345.000
Sum kortsiktig gjeld 5.380.000 5.444.000 5.967.000 3.480.000 3.567.000
Sum gjeld og egenkapital 7.856.000 7.992.000 9.739.000 7.076.000 7.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 129.000 1.024.000 924.000 1.135.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1.2 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 1 1.1
Soliditet 12.1 9.9 13.9 8.5 7.5
Resultatgrad 1.9 -1.8 6.1 -1.4 2.5
Rentedekningsgrad 1.7 -1.4 5.3 -0.8 1.8
Gjeldsgrad 7.3 9.1 6.2 10.8 12.3
Total kapitalrentabilitet 4.8 -4.2 12.5 -2.8 7.5
Signatur
17.02.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.02.2021
Prokura
Wennevold Lier Eriane Synøve
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex