Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin & Elektro AS
Juridisk navn:  Maskin & Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67140770
Brobekkveien 90 Brobekkveien 90 Fax: 38260017
0582 Oslo 582 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987134372
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53.62%
Resultat  
  
-66.95%
Egenkapital  
  
-29.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Resultat: -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Egenkapital: -854.000 -657.000 -539.000 -534.000 -461.000
Regnskap for  Maskin & Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Driftskostnader -304.000 -201.000 -27.000 -99.000 -1.329.000
Driftsresultat -197.000 -133.000 -5.000 -59.000 -580.000
Finansinntekter 15.000 0 1.000 8.000
Finanskostnader 0 -16.000 -1.000
Finans 15.000 0 -15.000 7.000
Resultat før skatt -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum eiendeler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum opptjent egenkapital -2.054.000 -1.857.000 -1.739.000 -1.734.000 -1.661.000
Sum egenkapital -854.000 -657.000 -539.000 -534.000 -461.000
Sum langsiktig gjeld 700.000 700.000 700.000 1.100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 346.000 151.000 0 0 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 194.000 161.000 566.000 726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Varekostnad -63.000 -50.000 -4.000 -47.000 -574.000
Lønninger 0 0 -396.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -151.000 -23.000 -52.000 -359.000
Driftskostnader -304.000 -201.000 -27.000 -99.000 -1.329.000
Driftsresultat -197.000 -133.000 -5.000 -59.000 -580.000
Finansinntekter 15.000 0 1.000 8.000
Finanskostnader 0 -16.000 -1.000
Finans 15.000 0 -15.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 114.000 114.000 114.000 118.000 165.000
Kundefordringer 3.000 7.000 0 53.000
Andre fordringer 78.000 77.000 6.000 1.000 342.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 446.000 166.000
Sum omløpsmidler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum eiendeler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum opptjent egenkapital -2.054.000 -1.857.000 -1.739.000 -1.734.000 -1.661.000
Sum egenkapital -854.000 -657.000 -539.000 -534.000 -461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 202.000 81.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 700.000 700.000 700.000 1.100.000 0
Leverandørgjeld 144.000 70.000 0 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 79.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 151.000 0 0 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 194.000 161.000 566.000 726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -155.000 42.000 161.000 566.000 -460.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0 0 0.5
Soliditet -444.8 -338.7 -334.8 -94.3 -63.5
Resultatgrad -185.8 -192.8 -21.7 -143.9 -77.5
Rentedekningsgrad -3.7
Gjeldsgrad -1.2 -1.3 -1.3 -2.1 -2.6
Total kapitalrentabilitet -102.6 -60.8 -3.1 -10.2 -78.8
Signatur
15.01.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.02.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex