Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mastemyr Bygg AS
Juridisk navn:  Mastemyr Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66805201
Solveien 85 Rosenholmveien 43 Fax:
1162 Oslo 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 941272274
Aksjekapital: 101.259 NOK
Etableringsdato: 9/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartnere As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.29%
Resultat  
  
84.59%
Egenkapital  
  
15.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.758.000 2.750.000 2.794.000 2.643.000 2.500.000
Resultat: 1.473.000 798.000 1.089.000 1.091.000 1.931.000
Egenkapital: 8.384.000 7.235.000 6.613.000 6.168.000 5.735.000
Regnskap for  Mastemyr Bygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.758.000 2.750.000 2.794.000 2.643.000 2.500.000
Driftskostnader -1.095.000 -1.698.000 -1.460.000 -1.292.000 -292.000
Driftsresultat 1.663.000 1.052.000 1.334.000 1.351.000 2.208.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader -195.000 -259.000 -250.000 -266.000 -280.000
Finans -190.000 -254.000 -245.000 -261.000 -277.000
Resultat før skatt 1.473.000 798.000 1.089.000 1.091.000 1.931.000
Skattekostnad -324.000 -176.000 -244.000 -258.000 -477.000
Årsresultat 1.149.000 622.000 845.000 833.000 1.454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.579.000 18.989.000 12.300.000 12.734.000 12.845.000
Sum omløpsmidler 1.182.000 619.000 2.108.000 1.752.000 1.597.000
Sum eiendeler 19.761.000 19.608.000 14.408.000 14.486.000 14.442.000
Sum opptjent egenkapital 8.284.000 7.135.000 6.513.000 6.068.000 5.635.000
Sum egenkapital 8.384.000 7.235.000 6.613.000 6.168.000 5.735.000
Sum langsiktig gjeld 10.807.000 11.962.000 6.910.000 7.405.000 7.897.000
Sum kortsiktig gjeld 570.000 412.000 886.000 913.000 810.000
Sum gjeld og egenkapital 19.761.000 19.609.000 14.409.000 14.486.000 14.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.893.000 2.010.000 2.332.000 2.135.000 2.347.000
Andre inntekter 865.000 739.000 462.000 508.000 153.000
Driftsinntekter 2.758.000 2.750.000 2.794.000 2.643.000 2.500.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 28.000 0 0 0 730.000
Avskrivning -488.000 -425.000 -433.000 -431.000 -423.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -635.000 -1.273.000 -1.027.000 -861.000 -599.000
Driftskostnader -1.095.000 -1.698.000 -1.460.000 -1.292.000 -292.000
Driftsresultat 1.663.000 1.052.000 1.334.000 1.351.000 2.208.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader -195.000 -259.000 -250.000 -266.000 -280.000
Finans -190.000 -254.000 -245.000 -261.000 -277.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 1.149.000 622.000 845.000 833.000 1.454.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.931.000 18.382.000 11.681.000 12.081.000 12.484.000
Maskiner anlegg 526.000 556.000 587.000 617.000 323.000
Driftsløsøre 123.000 51.000 33.000 35.000 37.000
Sum varige driftsmidler 18.579.000 18.989.000 12.300.000 12.734.000 12.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.579.000 18.989.000 12.300.000 12.734.000 12.845.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 178.000 224.000 350.000 157.000 249.000
Andre fordringer 53.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 951.000 369.000 1.732.000 1.569.000 1.321.000
Sum omløpsmidler 1.182.000 619.000 2.108.000 1.752.000 1.597.000
Sum eiendeler 19.761.000 19.608.000 14.408.000 14.486.000 14.442.000
Sum opptjent egenkapital 8.284.000 7.135.000 6.513.000 6.068.000 5.635.000
Sum egenkapital 8.384.000 7.235.000 6.613.000 6.168.000 5.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 151.000 154.000 139.000 148.000 149.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.807.000 11.962.000 6.910.000 7.405.000 7.897.000
Leverandørgjeld 0 13.000 40.000 40.000 0
Betalbar skatt 327.000 161.000 254.000 258.000 265.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 58.000 147.000 77.000 97.000
Utbytte 0 0 -400.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 181.000 180.000 45.000 138.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 570.000 412.000 886.000 913.000 810.000
Sum gjeld og egenkapital 19.761.000 19.609.000 14.409.000 14.486.000 14.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 612.000 207.000 1.222.000 839.000 787.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 2.4 1.9 2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 2.4 1.9 2
Soliditet 42.4 36.9 45.9 42.6 39.7
Resultatgrad 60.3 38.3 47.7 51.1 88.3
Rentedekningsgrad 8.5 4.1 5.3 5.1 7.9
Gjeldsgrad 1.4 1.7 1.2 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.4 5.4 9.3 9.4 15.3
Signatur
14.06.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
14.06.2021
Daglig leder
Styrets leder
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex