Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mathiesen Eidsvold Værk Ans
Juridisk navn:  Mathiesen Eidsvold Værk Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63988970
Postboks 24 Brustad Fax: 63988988
2091 Hurdal 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 931073737
Aksjekapital: 58.186 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/31/1671
Foretakstype: ANS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.28%
Resultat  
  
-89.22%
Egenkapital  
  
-2.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 56.807.000 64.032.000 49.612.000 48.259.000 49.861.000
Resultat: 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000 13.960.000
Egenkapital: 117.574.000 121.005.000 120.842.000 117.009.000 110.098.000
Regnskap for  Mathiesen Eidsvold Værk Ans
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 56.807.000 64.032.000 49.612.000 48.259.000 49.861.000
Driftskostnader -56.863.000 -58.868.000 -40.246.000 -36.603.000 -36.477.000
Driftsresultat -56.000 5.164.000 9.366.000 11.657.000 13.384.000
Finansinntekter 2.190.000 1.595.000 467.000 1.904.000 1.116.000
Finanskostnader -1.420.000 -134.000 -690.000 -275.000 -539.000
Finans 770.000 1.461.000 -223.000 1.629.000 577.000
Resultat før skatt 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000 13.960.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000 13.960.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.153.000 103.613.000 102.472.000 98.566.000 106.722.000
Sum omløpsmidler 26.527.000 31.388.000 30.802.000 30.207.000 18.713.000
Sum eiendeler 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000 125.435.000
Sum opptjent egenkapital 117.574.000 121.005.000 120.841.000 117.009.000 110.098.000
Sum egenkapital 117.574.000 121.005.000 120.842.000 117.009.000 110.098.000
Sum langsiktig gjeld 1.618.000 1.721.000 2.078.000 2.149.000 8.288.000
Sum kortsiktig gjeld 10.488.000 12.275.000 10.355.000 9.615.000 7.048.000
Sum gjeld og egenkapital 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000 125.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.044.000 38.904.000 39.152.000 29.741.000 24.794.000
Andre inntekter 21.764.000 25.128.000 10.460.000 18.518.000 25.067.000
Driftsinntekter 56.807.000 64.032.000 49.612.000 48.259.000 49.861.000
Varekostnad -16.889.000 -13.288.000 -13.263.000 -10.979.000 -10.974.000
Lønninger -13.820.000 -14.991.000 -13.670.000 -13.348.000 -13.688.000
Avskrivning -1.353.000 -1.234.000 -1.331.000 -1.305.000 -1.386.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.801.000 -29.355.000 -11.982.000 -10.971.000 -10.429.000
Driftskostnader -56.863.000 -58.868.000 -40.246.000 -36.603.000 -36.477.000
Driftsresultat -56.000 5.164.000 9.366.000 11.657.000 13.384.000
Finansinntekter 2.190.000 1.595.000 467.000 1.904.000 1.116.000
Finanskostnader -1.420.000 -134.000 -690.000 -275.000 -539.000
Finans 770.000 1.461.000 -223.000 1.629.000 577.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000 13.960.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 88.324.000 88.468.000 87.190.000 85.693.000 91.627.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.920.000 3.709.000 4.197.000 3.365.000 3.667.000
Sum varige driftsmidler 92.244.000 92.177.000 91.387.000 89.058.000 95.295.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.909.000 11.436.000 11.086.000 9.508.000 11.428.000
Sum anleggsmidler 103.153.000 103.613.000 102.472.000 98.566.000 106.722.000
Varebeholdning 499.000 1.779.000 217.000 675.000 561.000
Kundefordringer 3.922.000 3.805.000 3.794.000 4.267.000 4.624.000
Andre fordringer 7.861.000 5.476.000 1.573.000 1.051.000 225.000
Sum investeringer 10.129.000 11.615.000 10.785.000 12.633.000 11.720.000
Kasse, bank 4.115.000 8.713.000 14.434.000 11.582.000 1.583.000
Sum omløpsmidler 26.527.000 31.388.000 30.802.000 30.207.000 18.713.000
Sum eiendeler 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000 125.435.000
Sum opptjent egenkapital 117.574.000 121.005.000 120.841.000 117.009.000 110.098.000
Sum egenkapital 117.574.000 121.005.000 120.842.000 117.009.000 110.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 711.000 703.000 781.000 770.000 846.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.618.000 1.721.000 2.078.000 2.149.000 8.288.000
Leverandørgjeld 4.017.000 5.879.000 3.165.000 3.533.000 2.628.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.510.000 4.140.000 5.707.000 4.244.000 2.966.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.961.000 2.256.000 1.483.000 1.838.000 1.454.000
Sum kortsiktig gjeld 10.488.000 12.275.000 10.355.000 9.615.000 7.048.000
Sum gjeld og egenkapital 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000 125.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.039.000 19.113.000 20.447.000 20.592.000 11.665.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 3 3.1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.5 2.4 3 3.1 2.6
Soliditet 90.7 89.6 90.7 90.9 87.8
Resultatgrad -0.1 8.1 18.9 24.2 26.8
Rentedekningsgrad -0.0 38.5 13.6 42.4 24.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.6 5 7.4 10.5 11.6
Signatur
23.03.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
23.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex