Mathiesen Eidsvold Værk Ans
Juridisk navn:  Mathiesen Eidsvold Værk Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63988970
Postboks 24 Brustad Fax:
2091 Hurdal 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 931073737
Aksjekapital: 58.186 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/31/1671
Foretakstype: ANS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.57%
Resultat  
  
2259.24%
Egenkapital  
  
11.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.470.000 56.807.000 64.032.000 49.612.000 48.259.000
Resultat: 16.845.000 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000
Egenkapital: 131.406.000 117.574.000 121.005.000 120.842.000 117.009.000
Regnskap for  Mathiesen Eidsvold Værk Ans
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.470.000 56.807.000 64.032.000 49.612.000 48.259.000
Driftskostnader -56.890.000 -56.863.000 -58.868.000 -40.246.000 -36.603.000
Driftsresultat 15.580.000 -56.000 5.164.000 9.366.000 11.657.000
Finansinntekter 1.652.000 2.190.000 1.595.000 467.000 1.904.000
Finanskostnader -387.000 -1.420.000 -134.000 -690.000 -275.000
Finans 1.265.000 770.000 1.461.000 -223.000 1.629.000
Resultat før skatt 16.845.000 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 16.845.000 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.240.000 103.153.000 103.613.000 102.472.000 98.566.000
Sum omløpsmidler 35.662.000 26.527.000 31.388.000 30.802.000 30.207.000
Sum eiendeler 143.902.000 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000
Sum opptjent egenkapital 131.406.000 117.574.000 121.005.000 120.841.000 117.009.000
Sum egenkapital 131.406.000 117.574.000 121.005.000 120.842.000 117.009.000
Sum langsiktig gjeld 1.263.000 1.618.000 1.721.000 2.078.000 2.149.000
Sum kortsiktig gjeld 11.233.000 10.488.000 12.275.000 10.355.000 9.615.000
Sum gjeld og egenkapital 143.902.000 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.180.000 35.044.000 38.904.000 39.152.000 29.741.000
Andre inntekter 32.290.000 21.764.000 25.128.000 10.460.000 18.518.000
Driftsinntekter 72.470.000 56.807.000 64.032.000 49.612.000 48.259.000
Varekostnad -15.039.000 -16.889.000 -13.288.000 -13.263.000 -10.979.000
Lønninger -14.058.000 -13.820.000 -14.991.000 -13.670.000 -13.348.000
Avskrivning -1.309.000 -1.353.000 -1.234.000 -1.331.000 -1.305.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -26.484.000 -24.801.000 -29.355.000 -11.982.000 -10.971.000
Driftskostnader -56.890.000 -56.863.000 -58.868.000 -40.246.000 -36.603.000
Driftsresultat 15.580.000 -56.000 5.164.000 9.366.000 11.657.000
Finansinntekter 1.652.000 2.190.000 1.595.000 467.000 1.904.000
Finanskostnader -387.000 -1.420.000 -134.000 -690.000 -275.000
Finans 1.265.000 770.000 1.461.000 -223.000 1.629.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.845.000 714.000 6.626.000 9.142.000 13.286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 88.526.000 88.324.000 88.468.000 87.190.000 85.693.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.765.000 3.920.000 3.709.000 4.197.000 3.365.000
Sum varige driftsmidler 92.291.000 92.244.000 92.177.000 91.387.000 89.058.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.949.000 10.909.000 11.436.000 11.086.000 9.508.000
Sum anleggsmidler 108.240.000 103.153.000 103.613.000 102.472.000 98.566.000
Varebeholdning 1.245.000 499.000 1.779.000 217.000 675.000
Kundefordringer 3.786.000 3.922.000 3.805.000 3.794.000 4.267.000
Andre fordringer 4.976.000 7.861.000 5.476.000 1.573.000 1.051.000
Sum investeringer 13.342.000 10.129.000 11.615.000 10.785.000 12.633.000
Kasse, bank 12.314.000 4.115.000 8.713.000 14.434.000 11.582.000
Sum omløpsmidler 35.662.000 26.527.000 31.388.000 30.802.000 30.207.000
Sum eiendeler 143.902.000 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000
Sum opptjent egenkapital 131.406.000 117.574.000 121.005.000 120.841.000 117.009.000
Sum egenkapital 131.406.000 117.574.000 121.005.000 120.842.000 117.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 664.000 711.000 703.000 781.000 770.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.263.000 1.618.000 1.721.000 2.078.000 2.149.000
Leverandørgjeld 4.938.000 4.017.000 5.879.000 3.165.000 3.533.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.923.000 3.510.000 4.140.000 5.707.000 4.244.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.372.000 2.961.000 2.256.000 1.483.000 1.838.000
Sum kortsiktig gjeld 11.233.000 10.488.000 12.275.000 10.355.000 9.615.000
Sum gjeld og egenkapital 143.902.000 129.680.000 135.001.000 133.274.000 128.773.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.429.000 16.039.000 19.113.000 20.447.000 20.592.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.5 2.6 3 3.1
Likviditetsgrad 2 3.1 2.5 2.4 3 3.1
Soliditet 91.3 90.7 89.6 90.7 90.9
Resultatgrad 21.5 -0.1 8.1 18.9 24.2
Rentedekningsgrad 40.3 -0.0 38.5 13.6 42.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.0 1.6 5 7.4 10.5
Signatur
04.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
04.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex