Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mathisen Fiskebåtrederi As
Juridisk navn:  Mathisen Fiskebåtrederi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78423800
Postboks 103 Strandgata 168 Fax:
9691 Havøysund 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 940455324
Aksjekapital: 23.870.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/25/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.57%
Resultat  
  
-65.71%
Egenkapital  
  
2.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.569.000 1.716.000 1.143.000 1.196.000 1.086.000
Resultat: 1.883.000 5.492.000 1.016.000 311.000 -1.453.000
Egenkapital: 96.545.000 94.421.000 88.588.000 87.403.000 64.108.000
Regnskap for  Mathisen Fiskebåtrederi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.569.000 1.716.000 1.143.000 1.196.000 1.086.000
Driftskostnader -3.102.000 -3.886.000 -2.458.000 -2.627.000 -3.235.000
Driftsresultat -1.533.000 -2.170.000 -1.316.000 -1.431.000 -2.148.000
Finansinntekter 3.623.000 8.186.000 2.445.000 2.062.000 1.924.000
Finanskostnader -207.000 -525.000 -113.000 -320.000 -1.229.000
Finans 3.416.000 7.661.000 2.332.000 1.742.000 695.000
Resultat før skatt 1.883.000 5.492.000 1.016.000 311.000 -1.453.000
Skattekostnad 241.000 342.000 169.000 122.000 460.000
Årsresultat 2.124.000 5.833.000 1.185.000 433.000 -993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.034.000 74.488.000 70.216.000 64.855.000 49.779.000
Sum omløpsmidler 29.793.000 28.526.000 27.126.000 27.478.000 27.689.000
Sum eiendeler 103.827.000 103.014.000 97.342.000 92.333.000 77.468.000
Sum opptjent egenkapital 50.045.000 47.921.000 42.088.000 40.903.000 17.608.000
Sum egenkapital 96.545.000 94.421.000 88.588.000 87.403.000 64.108.000
Sum langsiktig gjeld 7.088.000 8.409.000 6.083.000 4.697.000 13.208.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 184.000 2.671.000 232.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 103.826.000 103.014.000 97.342.000 92.332.000 77.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.133.000 614.000 36.000 38.000 0
Andre inntekter 436.000 1.102.000 1.107.000 1.159.000 1.086.000
Driftsinntekter 1.569.000 1.716.000 1.143.000 1.196.000 1.086.000
Varekostnad -103.000 -185.000 0 0 0
Lønninger -1.047.000 -795.000 -696.000 -617.000 -581.000
Avskrivning -885.000 -1.075.000 -745.000 -1.210.000 -1.116.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.067.000 -1.831.000 -1.017.000 -800.000 -1.538.000
Driftskostnader -3.102.000 -3.886.000 -2.458.000 -2.627.000 -3.235.000
Driftsresultat -1.533.000 -2.170.000 -1.316.000 -1.431.000 -2.148.000
Finansinntekter 3.623.000 8.186.000 2.445.000 2.062.000 1.924.000
Finanskostnader -207.000 -525.000 -113.000 -320.000 -1.229.000
Finans 3.416.000 7.661.000 2.332.000 1.742.000 695.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.124.000 5.833.000 1.185.000 433.000 -993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.850.000 3.850.000 450.000 450.000 450.000
Fast eiendom 0 235.000 549.000 1.362.000
Maskiner anlegg 159.000 205.000 37.000 47.000 0
Driftsløsøre 1.587.000 1.930.000 2.352.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.827.000 6.712.000 6.466.000 3.370.000 4.750.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.357.000 63.926.000 63.300.000 61.035.000 44.578.000
Sum anleggsmidler 74.034.000 74.488.000 70.216.000 64.855.000 49.779.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.008.000 11.978.000 12.678.000 14.642.000 15.908.000
Andre fordringer 92.000 161.000 1.022.000 -52.000 166.000
Sum investeringer 18.334.000 15.369.000 13.114.000 12.128.000 11.043.000
Kasse, bank 358.000 1.018.000 312.000 760.000 572.000
Sum omløpsmidler 29.793.000 28.526.000 27.126.000 27.478.000 27.689.000
Sum eiendeler 103.827.000 103.014.000 97.342.000 92.333.000 77.468.000
Sum opptjent egenkapital 50.045.000 47.921.000 42.088.000 40.903.000 17.608.000
Sum egenkapital 96.545.000 94.421.000 88.588.000 87.403.000 64.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 241.000 583.000 800.000 923.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.088.000 8.409.000 6.083.000 4.697.000 13.208.000
Leverandørgjeld 46.000 13.000 2.513.000 0 31.000
Betalbar skatt 0 49.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 47.000 30.000 157.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 123.000 79.000 76.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 184.000 2.671.000 232.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 103.826.000 103.014.000 97.342.000 92.332.000 77.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.600.000 28.342.000 24.455.000 27.246.000 27.536.000
Likviditetsgrad 1 154.4 1 10.2 118.4 1
Likviditetsgrad 2 154.4 1 10.2 118.4 1
Soliditet 93.0 91.7 9 94.7 82.8
Resultatgrad -97.7 -126.5 -115.1 -119.6 -197.8
Rentedekningsgrad -7.4 -4.1 -11.6 -4.5 -1.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.0 5.8 1.2 0.7 -0.3
Signatur
26.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2012
Prokura hver for seg
Thorbjørn Mathisen
Mona Aune
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex