Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Matriks AS
Juridisk navn:  Matriks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81532560
Postboks 8600 Majorstuen Gaustadalléen 21 Fax: 22958560
0349 Oslo 349 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981059794
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 9/6/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.03%
Resultat  
  
-9.54%
Egenkapital  
  
5.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 164.185.000 182.493.000 131.130.000 178.153.000 135.251.000
Resultat: 21.477.000 23.743.000 6.553.000 19.188.000 10.922.000
Egenkapital: 29.847.000 28.399.000 14.978.000 22.135.000 14.885.000
Regnskap for  Matriks AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 164.185.000 182.493.000 131.130.000 178.153.000 135.251.000
Driftskostnader -140.591.000 -156.097.000 -123.319.000 -156.873.000 -122.823.000
Driftsresultat 23.594.000 26.395.000 7.811.000 21.280.000 12.428.000
Finansinntekter 905.000 2.510.000 684.000 873.000 1.154.000
Finanskostnader -3.021.000 -5.161.000 -1.941.000 -2.964.000 -2.662.000
Finans -2.116.000 -2.651.000 -1.257.000 -2.091.000 -1.508.000
Resultat før skatt 21.477.000 23.743.000 6.553.000 19.188.000 10.922.000
Skattekostnad -4.729.000 -5.222.000 -1.471.000 -4.492.000 -2.667.000
Årsresultat 16.748.000 18.521.000 5.082.000 14.696.000 8.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 825.000 1.032.000 1.148.000 1.391.000 1.307.000
Sum omløpsmidler 88.894.000 91.889.000 59.709.000 75.542.000 62.529.000
Sum eiendeler 89.719.000 92.921.000 60.857.000 76.933.000 63.836.000
Sum opptjent egenkapital 29.745.000 28.297.000 14.876.000 22.033.000 14.783.000
Sum egenkapital 29.847.000 28.399.000 14.978.000 22.135.000 14.885.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.872.000 64.522.000 45.879.000 54.797.000 48.951.000
Sum gjeld og egenkapital 89.719.000 92.921.000 60.857.000 76.932.000 63.836.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 164.185.000 182.493.000 131.130.000 178.153.000 135.251.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 164.185.000 182.493.000 131.130.000 178.153.000 135.251.000
Varekostnad -94.664.000 -111.958.000 -83.309.000 -112.984.000 -85.179.000
Lønninger -35.744.000 -33.510.000 -28.955.000 -30.797.000 -26.561.000
Avskrivning -125.000 -133.000 -155.000 -171.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.058.000 -10.496.000 -10.900.000 -12.921.000 -10.997.000
Driftskostnader -140.591.000 -156.097.000 -123.319.000 -156.873.000 -122.823.000
Driftsresultat 23.594.000 26.395.000 7.811.000 21.280.000 12.428.000
Finansinntekter 905.000 2.510.000 684.000 873.000 1.154.000
Finanskostnader -3.021.000 -5.161.000 -1.941.000 -2.964.000 -2.662.000
Finans -2.116.000 -2.651.000 -1.257.000 -2.091.000 -1.508.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.748.000 18.521.000 5.082.000 14.696.000 8.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 735.000 818.000 800.000 888.000 666.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 214.000 347.000 502.000 641.000
Sum varige driftsmidler 90.000 214.000 347.000 502.000 641.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 825.000 1.032.000 1.148.000 1.391.000 1.307.000
Varebeholdning 11.796.000 10.789.000 10.698.000 8.977.000 9.025.000
Kundefordringer 30.619.000 31.528.000 18.000.000 21.463.000 21.436.000
Andre fordringer 11.891.000 2.327.000 5.476.000 3.473.000 961.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 34.588.000 47.245.000 25.535.000 41.629.000 31.106.000
Sum omløpsmidler 88.894.000 91.889.000 59.709.000 75.542.000 62.529.000
Sum eiendeler 89.719.000 92.921.000 60.857.000 76.933.000 63.836.000
Sum opptjent egenkapital 29.745.000 28.297.000 14.876.000 22.033.000 14.783.000
Sum egenkapital 29.847.000 28.399.000 14.978.000 22.135.000 14.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 18.541.000 14.402.000 10.061.000 14.156.000 20.309.000
Betalbar skatt 4.647.000 5.250.000 1.382.000 4.714.000 2.775.000
Skyldig offentlige avgifter 10.026.000 13.784.000 8.654.000 11.433.000 9.574.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.658.000 31.085.000 25.781.000 24.495.000 16.292.000
Sum kortsiktig gjeld 59.872.000 64.522.000 45.879.000 54.797.000 48.951.000
Sum gjeld og egenkapital 89.719.000 92.921.000 60.857.000 76.932.000 63.836.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.022.000 27.367.000 13.830.000 20.745.000 13.578.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.1 1.2 1.1
Soliditet 33.3 30.6 24.6 28.8 23.3
Resultatgrad 14.4 14.5 6 11.9 9.2
Rentedekningsgrad 7.8 5.1 4 7.2 4.7
Gjeldsgrad 2.0 2.3 3.1 2.5 3.3
Total kapitalrentabilitet 27.3 31.1 1 28.8 21.3
Signatur
15.07.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex