Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mauranger Kro & Gjestehus As
Juridisk navn:  Mauranger Kro & Gjestehus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53467757
Sunndalsvegen 647 Sunndalsvegen 647 Fax:
5476 Mauranger 5476 Mauranger
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 997831837
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/5/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.71%
Resultat  
  
-130.52%
Egenkapital  
  
-5.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.825.000 1.605.000 633.000 800.000 419.000
Resultat: -94.000 308.000 -110.000 148.000 -399.000
Egenkapital: 1.698.000 1.792.000 1.484.000 1.595.000 1.447.000
Regnskap for  Mauranger Kro & Gjestehus As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.825.000 1.605.000 633.000 800.000 419.000
Driftskostnader -1.916.000 -1.295.000 -744.000 -653.000 -817.000
Driftsresultat -93.000 309.000 -110.000 148.000 -399.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -94.000 308.000 -110.000 148.000 -399.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -94.000 308.000 -110.000 148.000 -399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.497.000 1.487.000 1.493.000 1.545.000 1.600.000
Sum omløpsmidler 345.000 382.000 129.000 236.000 101.000
Sum eiendeler 1.842.000 1.869.000 1.622.000 1.781.000 1.701.000
Sum opptjent egenkapital -746.000 -652.000 -960.000 -849.000 -998.000
Sum egenkapital 1.698.000 1.792.000 1.484.000 1.595.000 1.447.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144.000 76.000 138.000 186.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.842.000 1.868.000 1.622.000 1.781.000 1.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 811.000 747.000 633.000 800.000 419.000
Andre inntekter 1.014.000 857.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.825.000 1.605.000 633.000 800.000 419.000
Varekostnad -547.000 -457.000 -276.000 -307.000 -173.000
Lønninger -580.000 -381.000 0 0 0
Avskrivning -60.000 -59.000 -52.000 -55.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -731.000 -403.000 -418.000 -289.000 -581.000
Driftskostnader -1.916.000 -1.295.000 -744.000 -653.000 -817.000
Driftsresultat -93.000 309.000 -110.000 148.000 -399.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -94.000 308.000 -110.000 148.000 -399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.386.000 1.429.000 1.474.000 1.521.000 1.570.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 111.000 58.000 19.000 24.000 30.000
Sum varige driftsmidler 1.497.000 1.487.000 1.493.000 1.545.000 1.600.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.497.000 1.487.000 1.493.000 1.545.000 1.600.000
Varebeholdning 54.000 52.000 47.000 46.000 47.000
Kundefordringer 16.000 70.000 3.000 5.000 0
Andre fordringer 3.000 15.000 5.000 5.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 272.000 245.000 75.000 180.000 49.000
Sum omløpsmidler 345.000 382.000 129.000 236.000 101.000
Sum eiendeler 1.842.000 1.869.000 1.622.000 1.781.000 1.701.000
Sum opptjent egenkapital -746.000 -652.000 -960.000 -849.000 -998.000
Sum egenkapital 1.698.000 1.792.000 1.484.000 1.595.000 1.447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 6.000 34.000 22.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 30.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 40.000 105.000 165.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 76.000 138.000 186.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.842.000 1.868.000 1.622.000 1.781.000 1.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 306.000 -9.000 50.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 2.4 5 0.9 1 0.4
Likviditetsgrad 2 2.0 4.3 0.6 1 0.2
Soliditet 92.2 95.9 91.5 89.6 8
Resultatgrad -5.1 19.3 -17.4 18.5 -95.2
Rentedekningsgrad -93.0 3
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.0 16.5 -6.8 8.3 -23.4
Signatur
03.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex