Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mauseth AS
Juridisk navn:  Mauseth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78498535
Postboks 367 Strandvegen 246 Fax: 79499792
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lebesby
Org.nr: 989690094
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.92%
Resultat  
  
263.79%
Egenkapital  
  
4.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 896.000 854.000 704.000 7.817.000 1.945.000
Resultat: 285.000 -174.000 -235.000 5.728.000 415.000
Egenkapital: 7.274.000 6.991.000 7.821.000 7.963.000 3.488.000
Regnskap for  Mauseth AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 896.000 854.000 704.000 7.817.000 1.945.000
Driftskostnader -1.000.000 -1.099.000 -1.246.000 -2.062.000 -1.514.000
Driftsresultat -104.000 -244.000 -543.000 5.754.000 431.000
Finansinntekter 394.000 79.000 324.000 -7.000 6.000
Finanskostnader -5.000 -9.000 -17.000 -18.000 -22.000
Finans 389.000 70.000 307.000 -25.000 -16.000
Resultat før skatt 285.000 -174.000 -235.000 5.728.000 415.000
Skattekostnad -2.000 43.000 93.000 -1.253.000 -75.000
Årsresultat 283.000 -131.000 -142.000 4.475.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.185.000 3.363.000 3.541.000 9.699.000 3.950.000
Sum omløpsmidler 5.426.000 5.160.000 6.160.000 927.000 1.185.000
Sum eiendeler 8.611.000 8.523.000 9.701.000 10.626.000 5.135.000
Sum opptjent egenkapital 7.174.000 6.891.000 7.021.000 7.163.000 2.688.000
Sum egenkapital 7.274.000 6.991.000 7.821.000 7.963.000 3.488.000
Sum langsiktig gjeld 1.046.000 1.347.000 1.699.000 2.096.000 1.350.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 185.000 181.000 567.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 8.611.000 8.523.000 9.701.000 10.626.000 5.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 874.000 838.000 704.000 2.169.000 1.945.000
Andre inntekter 21.000 16.000 0 5.648.000 0
Driftsinntekter 896.000 854.000 704.000 7.817.000 1.945.000
Varekostnad -67.000 -42.000 -114.000 -63.000
Lønninger -530.000 -489.000 -738.000 -1.324.000 -1.022.000
Avskrivning -178.000 -178.000 -173.000 -168.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -365.000 -293.000 -456.000 -260.000
Driftskostnader -1.000.000 -1.099.000 -1.246.000 -2.062.000 -1.514.000
Driftsresultat -104.000 -244.000 -543.000 5.754.000 431.000
Finansinntekter 394.000 79.000 324.000 -7.000 6.000
Finanskostnader -5.000 -9.000 -17.000 -18.000 -22.000
Finans 389.000 70.000 307.000 -25.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 283.000 -131.000 -142.000 4.475.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 82.000 103.000 69.000 0
Sum varige driftsmidler 2.685.000 2.863.000 3.041.000 3.164.000 3.450.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.036.000 0
Sum anleggsmidler 3.185.000 3.363.000 3.541.000 9.699.000 3.950.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 12.000 8.000 10.000 21.000 14.000
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000
Sum investeringer 5.210.000 5.034.000 6.107.000 0 0
Kasse, bank 202.000 117.000 42.000 902.000 1.167.000
Sum omløpsmidler 5.426.000 5.160.000 6.160.000 927.000 1.185.000
Sum eiendeler 8.611.000 8.523.000 9.701.000 10.626.000 5.135.000
Sum opptjent egenkapital 7.174.000 6.891.000 7.021.000 7.163.000 2.688.000
Sum egenkapital 7.274.000 6.991.000 7.821.000 7.963.000 3.488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 921.000 1.077.000 1.264.000 1.496.000 585.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.046.000 1.347.000 1.699.000 2.096.000 1.350.000
Leverandørgjeld 10.000 3.000 16.000 25.000 5.000
Betalbar skatt 158.000 143.000 139.000 341.000 111.000
Skyldig offentlige avgifter 204.000 13.000 17.000 168.000 171.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -81.000 26.000 9.000 33.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 185.000 181.000 567.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 8.611.000 8.523.000 9.701.000 10.626.000 5.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.135.000 4.975.000 5.979.000 360.000 887.000
Likviditetsgrad 1 18.6 27.9 3 1.6 4
Likviditetsgrad 2 18.6 27.9 3 1.6 4
Soliditet 84.5 82.0 80.6 74.9 67.9
Resultatgrad -11.6 -28.6 -77.1 73.6 22.2
Rentedekningsgrad -20.8 -27.1 -31.9 319.7 19.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.4 -1.9 -2.3 54.1 8.5
Signatur
08.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex