Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Bil As
Juridisk navn:  Max Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69175811
Sørlifjellet 4 Sørlifjellet 4 Fax:
1788 Halden 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 997956192
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Tran Revisjon As
Regnskapsfører: Tema Regnskap Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.03%
Resultat  
  
35.08%
Egenkapital  
  
-39.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.800.000 15.446.000 16.986.000 9.743.000 5.863.000
Resultat: -285.000 -439.000 122.000 453.000 462.000
Egenkapital: 429.000 713.000 1.153.000 1.070.000 767.000
Regnskap for  Max Bil As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.800.000 15.446.000 16.986.000 9.743.000 5.863.000
Driftskostnader -9.018.000 -15.813.000 -16.814.000 -9.267.000 -5.389.000
Driftsresultat -218.000 -367.000 171.000 476.000 474.000
Finansinntekter 1..000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -72.000 -49.000 -24.000 -12.000
Finans -67.000 -72.000 -49.000 -24.000 -12.000
Resultat før skatt -285.000 -439.000 122.000 453.000 462.000
Skattekostnad 0 0 -40.000 -150.000 -127.000
Årsresultat -285.000 -439.000 83.000 303.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 249.000 249.000 202.000 76.000 20.000
Sum omløpsmidler 75.000 2.741.000 2.479.000 1.500.000 1.085.000
Sum eiendeler 1.909.000 2.990.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 683.000 1.123.000 1.040.000 737.000
Sum egenkapital 429.000 713.000 1.153.000 1.070.000 767.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 2.276.000 1.528.000 506.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 1.909.000 2.989.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.800.000 15.446.000 16.534.000 9.481.000 5.836.000
Andre inntekter 0 0 451.000 262.000 27.000
Driftsinntekter 8.800.000 15.446.000 16.986.000 9.743.000 5.863.000
Varekostnad -7.130.000 -13.293.000 -14.719.000 -8.120.000 -4.284.000
Lønninger -576.000 -1.072.000 -898.000 -536.000 -210.000
Avskrivning -71.000 -57.000 -49.000 -18.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.241.000 -1.391.000 -1.148.000 -593.000 -890.000
Driftskostnader -9.018.000 -15.813.000 -16.814.000 -9.267.000 -5.389.000
Driftsresultat -218.000 -367.000 171.000 476.000 474.000
Finansinntekter 1..000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -72.000 -49.000 -24.000 -12.000
Finans -67.000 -72.000 -49.000 -24.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -285.000 -439.000 83.000 303.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 165.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 195.000 219.000 172.000 76.000 20.000
Sum varige driftsmidler 165.000 219.000 172.000 76.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 249.000 249.000 202.000 76.000 20.000
Varebeholdning 1.362.000 1.953.000 1.410.000 1.044.000 853.000
Kundefordringer 114.000 15.000 586.000 97.000 71.000
Andre fordringer 163.000 456.000 264.000 215.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 317.000 219.000 144.000 130.000
Sum omløpsmidler 75.000 2.741.000 2.479.000 1.500.000 1.085.000
Sum eiendeler 1.909.000 2.990.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 683.000 1.123.000 1.040.000 737.000
Sum egenkapital 429.000 713.000 1.153.000 1.070.000 767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 1.092.000 2.080.000 1.359.000 260.000 171.000
Betalbar skatt 0 0 40.000 150.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 71.000 54.000 46.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 125.000 76.000 49.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 2.276.000 1.528.000 506.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 1.909.000 2.989.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 465.000 951.000 994.000 748.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 3 3.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0.9 0.7
Soliditet 23.9 4 67.9 69.4
Resultatgrad -2.4 1 4.9 8.1
Rentedekningsgrad -5.1 3.5 19.8 39.5
Gjeldsgrad 3.2 1.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -12.3 6.4 30.2 42.9
Signatur
24.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex