Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Bjerke AS
Juridisk navn:  Max Bjerke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandakerveien 94 Sandakerveien 94 Fax:
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987577231
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedriftsøk & Regnskap E Hansen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
93.11%
Egenkapital  
  
1.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.317.000 682.000 735.000 9.432.000 2.212.000
Egenkapital: 16.597.000 16.318.000 18.583.000 17.856.000 8.461.000
Regnskap for  Max Bjerke AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -124.000 -122.000 -119.000 -13.000 -32.000
Driftsresultat -124.000 -122.000 -119.000 -13.000 -32.000
Finansinntekter 1.444.000 806.000 854.000 9.446.000 2.245.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 -2.000 0
Finans 1.442.000 803.000 854.000 9.444.000 2.245.000
Resultat før skatt 1.317.000 682.000 735.000 9.432.000 2.212.000
Skattekostnad -39.000 -27.000 -9.000 -37.000 -475.000
Årsresultat 1.279.000 655.000 727.000 9.395.000 1.737.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.917.000 2.834.000 2.834.000
Sum omløpsmidler 16.654.000 16.365.000 15.692.000 15.076.000 6.438.000
Sum eiendeler 16.654.000 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000
Sum opptjent egenkapital 14.597.000 14.318.000 16.583.000 15.856.000 6.461.000
Sum egenkapital 16.597.000 16.318.000 18.583.000 17.856.000 8.461.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 47.000 26.000 54.000 811.000
Sum gjeld og egenkapital 16.655.000 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -122.000 -119.000 -13.000 -32.000
Driftskostnader -124.000 -122.000 -119.000 -13.000 -32.000
Driftsresultat -124.000 -122.000 -119.000 -13.000 -32.000
Finansinntekter 1.444.000 806.000 854.000 9.446.000 2.245.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 -2.000 0
Finans 1.442.000 803.000 854.000 9.444.000 2.245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.920.000 0 0 -861.000
Årsresultat 1.279.000 655.000 727.000 9.395.000 1.737.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.917.000 2.834.000 2.834.000
Sum anleggsmidler 0 0 2.917.000 2.834.000 2.834.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 16.511.000 16.185.000 15.522.000 14.312.000 2.832.000
Kasse, bank 143.000 180.000 170.000 764.000 3.607.000
Sum omløpsmidler 16.654.000 16.365.000 15.692.000 15.076.000 6.438.000
Sum eiendeler 16.654.000 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000
Sum opptjent egenkapital 14.597.000 14.318.000 16.583.000 15.856.000 6.461.000
Sum egenkapital 16.597.000 16.318.000 18.583.000 17.856.000 8.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 39.000 27.000 9.000 37.000 475.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.920.000 0 0 -861.000
Annen kortsiktig gjeld 19.000 20.000 17.000 17.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 47.000 26.000 54.000 811.000
Sum gjeld og egenkapital 16.655.000 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.596.000 16.318.000 15.666.000 15.022.000 5.627.000
Likviditetsgrad 1 287.1 348.2 603.5 279.2 7.9
Likviditetsgrad 2 287.1 348.2 603.5 279.2 8.0
Soliditet 99.7 99.7 99.9 99.7 91.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -40.7 -6.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.9 4.2 3.9 52.7 23.9
Signatur
06.01.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex