Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Bolig As
Juridisk navn:  Max Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99370913
Venstøphøgda 51 Venstøphøgda 51 Fax:
3721 Skien 3721 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 996419746
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapsførerne I Grenland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.68%
Resultat  
  
-192.75%
Egenkapital  
  
-1140.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 200.000 15.172.000 1.092.000 38.254.000 452.000
Resultat: -844.000 910.000 -3.756.000 -308.000 131.000
Egenkapital: -770.000 74.000 -835.000 1.797.000 2.027.000
Regnskap for  Max Bolig As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 200.000 15.172.000 1.092.000 38.254.000 452.000
Driftskostnader -1.047.000 -12.868.000 -4.172.000 -38.319.000 -289.000
Driftsresultat -846.000 2.305.000 -3.080.000 -65.000 163.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.398.000 -679.000 -245.000 -38.000
Finans 3.000 -1.395.000 -676.000 -243.000 -32.000
Resultat før skatt -844.000 910.000 -3.756.000 -308.000 131.000
Skattekostnad 0 0 24.000 78.000 -27.000
Årsresultat -844.000 910.000 -3.732.000 -230.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.125.000 16.000 44.000
Sum omløpsmidler 456.000 1.377.000 12.996.000 20.600.000 53.065.000
Sum eiendeler 456.000 1.377.000 16.121.000 20.616.000 53.109.000
Sum opptjent egenkapital -1.970.000 -1.126.000 -2.035.000 1.697.000 1.927.000
Sum egenkapital -770.000 74.000 -835.000 1.797.000 2.027.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.954.000 14.628.000 29.156.000
Sum kortsiktig gjeld 1.226.000 1.303.000 10.002.000 4.190.000 21.927.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 1.377.000 16.121.000 20.615.000 53.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 15.145.000 405.000 37.520.000 0
Andre inntekter 0 27.000 687.000 734.000 452.000
Driftsinntekter 200.000 15.172.000 1.092.000 38.254.000 452.000
Varekostnad -385.000 -13.226.000 -1.869.000 -37.636.000 -3.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -16.000 -28.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -662.000 358.000 -2.112.000 -655.000 -256.000
Driftskostnader -1.047.000 -12.868.000 -4.172.000 -38.319.000 -289.000
Driftsresultat -846.000 2.305.000 -3.080.000 -65.000 163.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.398.000 -679.000 -245.000 -38.000
Finans 3.000 -1.395.000 -676.000 -243.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -844.000 910.000 -3.732.000 -230.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 3.125.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 16.000 44.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.125.000 16.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.125.000 16.000 44.000
Varebeholdning 0 0 12.212.000 17.500.000 52.005.000
Kundefordringer 0 0 0 23.000 0
Andre fordringer 40.000 68.000 160.000 1.079.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 416.000 1.309.000 624.000 1.998.000 526.000
Sum omløpsmidler 456.000 1.377.000 12.996.000 20.600.000 53.065.000
Sum eiendeler 456.000 1.377.000 16.121.000 20.616.000 53.109.000
Sum opptjent egenkapital -1.970.000 -1.126.000 -2.035.000 1.697.000 1.927.000
Sum egenkapital -770.000 74.000 -835.000 1.797.000 2.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 24.000 102.000
Gjeld til kredittinstitutt 117.000 2.000 2.562.000 2.562.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.954.000 14.628.000 29.156.000
Leverandørgjeld 454.000 641.000 1.257.000 970.000 971.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 655.000 661.000 6.184.000 659.000 20.956.000
Sum kortsiktig gjeld 1.226.000 1.303.000 10.002.000 4.190.000 21.927.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 1.377.000 16.121.000 20.615.000 53.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -770.000 74.000 2.994.000 16.410.000 31.138.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.1 1.3 4.9 2.4
Likviditetsgrad 2 0.4 1.1 0.1 0.7 0.1
Soliditet -168.9 5.4 -5.2 8.7 3.8
Resultatgrad 15.2 -282.1 -0.2 36.1
Rentedekningsgrad 1.6 -4.5 -0.3 4.4
Gjeldsgrad -1.6 17.6 -20.3 10.5 25.2
Total kapitalrentabilitet -184.9 167.6 -19.1 -0.3 0.3
Signatur
30.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
MORGAN RUGTVEDT
Prokurister
30.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
MORGAN RUGTVEDT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex