Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Eiendom AS
Juridisk navn:  Max Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Bjørn Henningsen Chr. Jensens vei 2 c/o Bjørn Henningsen Chr. Jensens vei 2 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 977524539
Aksjekapital: 802.729 NOK
Etableringsdato: 4/10/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Union Investorservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-93.28%
Egenkapital  
  
-48.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 550.000 8.186.000 10.627.000 7.142.000 9.328.000
Egenkapital: 28.553.000 54.953.000 33.886.000 23.240.000 16.029.000
Regnskap for  Max Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -114.000 -182.000 -74.000 -92.000 -180.000
Driftsresultat -114.000 -182.000 -74.000 -92.000 -180.000
Finansinntekter 1.364.000 9.041.000 12.929.000 8.706.000 9.958.000
Finanskostnader -700.000 -673.000 -2.227.000 -1.473.000 -449.000
Finans 664.000 8.368.000 10.702.000 7.233.000 9.509.000
Resultat før skatt 550.000 8.186.000 10.627.000 7.142.000 9.328.000
Skattekostnad 0 0 18.000 69.000 -68.000
Årsresultat 550.000 8.186.000 10.645.000 7.211.000 9.260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.933.000 79.693.000 71.491.000 72.000.000 73.924.000
Sum omløpsmidler 2.724.000 8.247.000 2.342.000 3.199.000 7.376.000
Sum eiendeler 71.657.000 87.940.000 73.833.000 75.199.000 81.300.000
Sum opptjent egenkapital 27.750.000 35.303.000 27.117.000 16.471.000 9.260.000
Sum egenkapital 28.553.000 54.953.000 33.886.000 23.240.000 16.029.000
Sum langsiktig gjeld 43.100.000 32.650.000 39.650.000 51.918.000 65.087.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 338.000 297.000 40.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 71.657.000 87.941.000 73.833.000 75.198.000 81.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -182.000 -74.000 -92.000 -180.000
Driftskostnader -114.000 -182.000 -74.000 -92.000 -180.000
Driftsresultat -114.000 -182.000 -74.000 -92.000 -180.000
Finansinntekter 1.364.000 9.041.000 12.929.000 8.706.000 9.958.000
Finanskostnader -700.000 -673.000 -2.227.000 -1.473.000 -449.000
Finans 664.000 8.368.000 10.702.000 7.233.000 9.509.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -26.850.000 0 0 0 -72.000.000
Årsresultat 550.000 8.186.000 10.645.000 7.211.000 9.260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 68.933.000 79.693.000 71.491.000 72.000.000 73.924.000
Sum anleggsmidler 68.933.000 79.693.000 71.491.000 72.000.000 73.924.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 266.000 13.000 17.000 1.782.000 0
Sum investeringer 1.857.000 1.857.000 1.857.000 1.115.000 1.063.000
Kasse, bank 601.000 6.377.000 467.000 301.000 6.313.000
Sum omløpsmidler 2.724.000 8.247.000 2.342.000 3.199.000 7.376.000
Sum eiendeler 71.657.000 87.940.000 73.833.000 75.199.000 81.300.000
Sum opptjent egenkapital 27.750.000 35.303.000 27.117.000 16.471.000 9.260.000
Sum egenkapital 28.553.000 54.953.000 33.886.000 23.240.000 16.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 18.000 87.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.100.000 32.650.000 39.650.000 51.918.000 65.087.000
Leverandørgjeld 4.000 4.000 0 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -26.850.000 0 0 0 -72.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 333.000 297.000 40.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 338.000 297.000 40.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 71.657.000 87.941.000 73.833.000 75.198.000 81.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.720.000 7.909.000 2.045.000 3.159.000 7.192.000
Likviditetsgrad 1 6 24.4 7.9 8 40.1
Likviditetsgrad 2 6 24.4 7.9 8 40.1
Soliditet 39.8 62.5 45.9 30.9 19.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 -0.1 21.8
Gjeldsgrad 1.5 0.6 1.2 2.2 4.1
Total kapitalrentabilitet 1.7 10.1 17.4 11.5 12.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HEGG KNUT MARTIN
HENNINGSEN BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex