Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maxilla Protetikk AS
Juridisk navn:  Maxilla Protetikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35535116
Postboks 244 Byfogd Paus Gate 10 Fax: 35535117
3701 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 982978149
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solvang Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.92%
Resultat  
  
-151.85%
Egenkapital  
  
-35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 790.000 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000
Resultat: -14.000 27.000 -70.000 35.000 -51.000
Egenkapital: 26.000 40.000 13.000 83.000 47.000
Regnskap for  Maxilla Protetikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 790.000 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000
Driftskostnader -804.000 -850.000 -1.097.000 -1.018.000 -1.132.000
Driftsresultat -15.000 27.000 -70.000 35.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 27.000 -70.000 35.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 27.000 -70.000 35.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 13.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 211.000 157.000 157.000 224.000 214.000
Sum eiendeler 221.000 170.000 157.000 224.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 10.000 -17.000 53.000 17.000
Sum egenkapital 26.000 40.000 13.000 83.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 195.000 130.000 144.000 142.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 221.000 170.000 157.000 225.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 790.000 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 790.000 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000
Varekostnad -116.000 -108.000 -130.000 -178.000 -178.000
Lønninger -525.000 -564.000 -713.000 -618.000 -689.000
Avskrivning -3.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -175.000 -254.000 -222.000 -265.000
Driftskostnader -804.000 -850.000 -1.097.000 -1.018.000 -1.132.000
Driftsresultat -15.000 27.000 -70.000 35.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 27.000 -70.000 35.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 13.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 13.000 0 0 0
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000
Kundefordringer 88.000 34.000 75.000 80.000 98.000
Andre fordringer 11.000 11.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 107.000 77.000 140.000 111.000
Sum omløpsmidler 211.000 157.000 157.000 224.000 214.000
Sum eiendeler 221.000 170.000 157.000 224.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 10.000 -17.000 53.000 17.000
Sum egenkapital 26.000 40.000 13.000 83.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 14.000 0 2.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 57.000 60.000 56.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 59.000 84.000 83.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 130.000 144.000 142.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 221.000 170.000 157.000 225.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 27.000 13.000 82.000 47.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.5 1.3
Soliditet 11.8 23.5 8.3 36.9 2
Resultatgrad -1.9 3.1 -6.8 3.3 -4.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.5 3.3 11.1 1.7 3.6
Total kapitalrentabilitet -6.8 15.9 -44.6 15.6 -23.8
Signatur
04.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex