Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Med-Jur Advokat Arve Leiro Baastad As
Juridisk navn:  Med-Jur Advokat Arve Leiro Baastad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67567750
Sjøveien 1 Sjøveien 1 Fax: 67567750
1365 Blommenholm 1365 Blommenholm
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986218483
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.97%
Resultat  
  
398.62%
Egenkapital  
  
100.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 917.000 965.000 879.000 1.346.000 1.387.000
Resultat: 433.000 -145.000 -802.000 -122.000 204.000
Egenkapital: 3.000 -430.000 -78.000 548.000 644.000
Regnskap for  Med-Jur Advokat Arve Leiro Baastad As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 917.000 965.000 879.000 1.346.000 1.387.000
Driftskostnader -529.000 -1.094.000 -1.661.000 -1.449.000 -1.152.000
Driftsresultat 388.000 -128.000 -783.000 -104.000 235.000
Finansinntekter 56.000 2.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -11.000 -19.000 -19.000 -20.000 -36.000
Finans 45.000 -17.000 -18.000 -18.000 -31.000
Resultat før skatt 433.000 -145.000 -802.000 -122.000 204.000
Skattekostnad -207.000 176.000 26.000 -50.000
Årsresultat 433.000 -352.000 -626.000 -96.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 503.000 524.000 695.000
Sum omløpsmidler 675.000 621.000 632.000 750.000 1.066.000
Sum eiendeler 675.000 720.000 1.135.000 1.274.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -530.000 -178.000 448.000 544.000
Sum egenkapital 3.000 -430.000 -78.000 548.000 644.000
Sum langsiktig gjeld 380.000 488.000 576.000 670.000
Sum kortsiktig gjeld 671.000 770.000 725.000 150.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000 720.000 1.135.000 1.274.000 1.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 845.000 850.000 1.109.000 1.296.000 1.221.000
Andre inntekter 73.000 116.000 -231.000 50.000 166.000
Driftsinntekter 917.000 965.000 879.000 1.346.000 1.387.000
Varekostnad -14.000 -2.000 0 0
Lønninger -366.000 -529.000 -857.000 -890.000 -515.000
Avskrivning -99.000 -197.000 -197.000 -197.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -354.000 -605.000 -362.000 -440.000
Driftskostnader -529.000 -1.094.000 -1.661.000 -1.449.000 -1.152.000
Driftsresultat 388.000 -128.000 -783.000 -104.000 235.000
Finansinntekter 56.000 2.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -11.000 -19.000 -19.000 -20.000 -36.000
Finans 45.000 -17.000 -18.000 -18.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000
Årsresultat 433.000 -352.000 -626.000 -96.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 207.000 31.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 296.000 493.000 690.000
Sum varige driftsmidler 99.000 296.000 493.000 690.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 99.000 503.000 524.000 695.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 366.000 323.000 298.000 408.000 481.000
Andre fordringer 102.000 31.000 35.000 22.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 206.000 267.000 299.000 320.000 557.000
Sum omløpsmidler 675.000 621.000 632.000 750.000 1.066.000
Sum eiendeler 675.000 720.000 1.135.000 1.274.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -530.000 -178.000 448.000 544.000
Sum egenkapital 3.000 -430.000 -78.000 548.000 644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 380.000 488.000 576.000 670.000
Leverandørgjeld 153.000 126.000 0 1.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 94.000 208.000 88.000 14.000
Utbytte 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 490.000 550.000 517.000 61.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 671.000 770.000 725.000 150.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000 720.000 1.135.000 1.274.000 1.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 -149.000 -93.000 600.000 619.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 0.9 5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.9 5 2.4
Soliditet 0.4 -59.7 -6.9 4 36.6
Resultatgrad 42.3 -13.3 -89.1 -7.7 16.9
Rentedekningsgrad 35.3 -6.7 -41.2 -5.2 6.5
Gjeldsgrad 223.7 -2.7 -15.6 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 65.9 -17.5 -68.9 13.6
Signatur
12.11.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex