Med-Nett AS
Juridisk navn:  Med-Nett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67829000
Terrasseveien 33B Terrasseveien 33B Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985853770
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/2/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A-1 Revisjon Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.01%
Resultat  
  
-157.61%
Egenkapital  
  
-13.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 691.000 1.097.000 940.000 754.000 1.463.000
Resultat: -53.000 92.000 32.000 -15.000 -93.000
Egenkapital: 252.000 290.000 214.000 185.000 202.000
Regnskap for  Med-Nett AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 691.000 1.097.000 940.000 754.000 1.463.000
Driftskostnader -707.000 -1.024.000 -925.000 -744.000 -1.343.000
Driftsresultat -16.000 72.000 14.000 12.000 120.000
Finansinntekter -32.000 384.000 30.000 6.000 47.000
Finanskostnader -5.000 -364.000 -12.000 -32.000 -261.000
Finans -37.000 20.000 18.000 -26.000 -214.000
Resultat før skatt -53.000 92.000 32.000 -15.000 -93.000
Skattekostnad -17.000 -3.000 -3.000 -29.000
Årsresultat -53.000 75.000 30.000 -17.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 -8.000 0 0
Sum omløpsmidler 385.000 313.000 275.000 220.000 1.276.000
Sum eiendeler 385.000 411.000 267.000 220.000 1.276.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 260.000 184.000 155.000 172.000
Sum egenkapital 252.000 290.000 214.000 185.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 120.000 53.000 35.000 1.074.000
Sum gjeld og egenkapital 384.000 411.000 271.000 220.000 1.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 691.000 1.097.000 940.000 755.000 1.463.000
Andre inntekter 0 -1.000 0
Driftsinntekter 691.000 1.097.000 940.000 754.000 1.463.000
Varekostnad -386.000 -668.000 -525.000 -375.000 -873.000
Lønninger -131.000 -123.000 -168.000 -141.000 -219.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -233.000 -232.000 -228.000 -251.000
Driftskostnader -707.000 -1.024.000 -925.000 -744.000 -1.343.000
Driftsresultat -16.000 72.000 14.000 12.000 120.000
Finansinntekter -32.000 384.000 30.000 6.000 47.000
Finanskostnader -5.000 -364.000 -12.000 -32.000 -261.000
Finans -37.000 20.000 18.000 -26.000 -214.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -53.000 75.000 30.000 -17.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 94.000 -8.000 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 -8.000 0 0
Varebeholdning 41.000 8.000 19.000 28.000 7.000
Kundefordringer 46.000 210.000 89.000 37.000 62.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 281.000 0 0 265.000
Kasse, bank 17.000 94.000 168.000 155.000 942.000
Sum omløpsmidler 385.000 313.000 275.000 220.000 1.276.000
Sum eiendeler 385.000 411.000 267.000 220.000 1.276.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 260.000 184.000 155.000 172.000
Sum egenkapital 252.000 290.000 214.000 185.000 202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 4.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 2.000 4.000 49.000
Betalbar skatt 34.000 21.000 2.000 -3.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 80.000 31.000 24.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 17.000 18.000 10.000 937.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000 120.000 53.000 35.000 1.074.000
Sum gjeld og egenkapital 384.000 411.000 271.000 220.000 1.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 253.000 193.000 222.000 185.000 202.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.6 5.2 6.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.5 4.8 5.5 1.2
Soliditet 65.6 70.6 7 84.1 15.8
Resultatgrad -2.3 6.6 1.5 1.6 8.2
Rentedekningsgrad -3.2 0.2 1.2 0.4 0.5
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.2 5.3
Total kapitalrentabilitet -12.5 110.9 16.2 8.2 13.1
Signatur
29.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex