Medark AS
Juridisk navn:  Medark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55139521
Skjoldberg 7 Skjoldberg 7 Fax: 55139552
5238 Rådal 5238 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 952037161
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
227.34%
Egenkapital  
  
5.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.000 0 0 0 0
Resultat: 419.000 128.000 46.000 1.293.000 296.000
Egenkapital: 3.417.000 3.254.000 3.949.000 3.905.000 6.118.000
Regnskap for  Medark AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.000 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -23.000 -20.000 -34.000
Driftsresultat -2.000 -10.000 -23.000 -20.000 -34.000
Finansinntekter 421.000 138.000 70.000 1.313.000 330.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 421.000 138.000 70.000 1.313.000 330.000
Resultat før skatt 419.000 128.000 46.000 1.293.000 296.000
Skattekostnad -6.000 -23.000 -3.000 -5.000 0
Årsresultat 413.000 105.000 44.000 1.287.000 295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.089.000 1.089.000 1.089.000 1.094.000 1.094.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 2.188.000 2.862.000 3.096.000 5.024.000
Sum eiendeler 3.423.000 3.277.000 3.951.000 4.190.000 6.118.000
Sum opptjent egenkapital 3.317.000 3.154.000 3.849.000 3.805.000 6.018.000
Sum egenkapital 3.417.000 3.254.000 3.949.000 3.905.000 6.118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 23.000 3.000 285.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.423.000 3.277.000 3.952.000 4.190.000 6.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 -19.000 -20.000 -34.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -23.000 -20.000 -34.000
Driftsresultat -2.000 -10.000 -23.000 -20.000 -34.000
Finansinntekter 421.000 138.000 70.000 1.313.000 330.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 421.000 138.000 70.000 1.313.000 330.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 -800.000 0 -3.500.000 0
Årsresultat 413.000 105.000 44.000 1.287.000 295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.089.000 1.089.000 1.089.000 1.094.000 1.094.000
Sum anleggsmidler 1.089.000 1.089.000 1.089.000 1.094.000 1.094.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 246.000 0
Andre fordringer 0 0 4.000
Sum investeringer 1.777.000 1.777.000 1.777.000 1.777.000 3.607.000
Kasse, bank 556.000 411.000 1.085.000 1.073.000 1.412.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 2.188.000 2.862.000 3.096.000 5.024.000
Sum eiendeler 3.423.000 3.277.000 3.951.000 4.190.000 6.118.000
Sum opptjent egenkapital 3.317.000 3.154.000 3.849.000 3.805.000 6.018.000
Sum egenkapital 3.417.000 3.254.000 3.949.000 3.905.000 6.118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 -1.000
Betalbar skatt 6.000 23.000 3.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -250.000 -800.000 0 -3.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 280.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 23.000 3.000 285.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.423.000 3.277.000 3.952.000 4.190.000 6.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.328.000 2.165.000 2.859.000 2.811.000 5.025.000
Likviditetsgrad 1 389.0 95.1 9 10.9
Likviditetsgrad 2 389.0 95.1 9 10.9
Soliditet 99.8 99.3 99.9 93.2 1
Resultatgrad -22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 3.9 1.2 30.9 4.8
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ADMINSTRERENDE
DIREKTØR HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex