Medi 3 AS
Juridisk navn:  Medi 3 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70117000
Postboks 1514 Kongens Gate 11 Fax: 70117001
6025 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 941455077
Aksjekapital: 23.260.320 NOK
Antall ansatte: 88
Etableringsdato: 12/5/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.18%
Resultat  
  
-61.39%
Egenkapital  
  
-15.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 164.631.000 141.707.000 138.623.000 138.528.000 158.901.000
Resultat: 4.434.000 11.484.000 6.705.000 1.569.000 5.753.000
Egenkapital: 26.176.000 31.033.000 43.491.000 38.464.000 36.987.000
Regnskap for  Medi 3 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 164.631.000 141.707.000 138.623.000 138.528.000 158.901.000
Driftskostnader -145.080.000 -131.051.000 -131.832.000 -138.235.000 -153.229.000
Driftsresultat 19.552.000 10.656.000 6.790.000 293.000 5.672.000
Finansinntekter 144.000 980.000 1.555.000 1.795.000 257.000
Finanskostnader -15.262.000 -152.000 -1.641.000 -519.000 -176.000
Finans -15.118.000 828.000 -86.000 1.276.000 81.000
Resultat før skatt 4.434.000 11.484.000 6.705.000 1.569.000 5.753.000
Skattekostnad -4.290.000 -2.535.000 -1.678.000 -92.000 -1.454.000
Årsresultat 144.000 8.948.000 5.027.000 1.477.000 4.299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.357.000 41.279.000 36.832.000 39.006.000 59.156.000
Sum omløpsmidler 45.440.000 45.421.000 29.134.000 49.784.000 26.834.000
Sum eiendeler 73.797.000 86.700.000 65.966.000 88.790.000 85.990.000
Sum opptjent egenkapital 2.879.000 15.337.000 15.204.000 13.727.000
Sum egenkapital 26.176.000 31.033.000 43.491.000 38.464.000 36.987.000
Sum langsiktig gjeld 17.696.000 7.390.000 7.541.000 16.953.000 8.243.000
Sum kortsiktig gjeld 29.925.000 48.277.000 14.934.000 33.373.000 40.761.000
Sum gjeld og egenkapital 73.797.000 86.700.000 65.966.000 88.790.000 85.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 164.631.000 141.313.000 138.623.000 138.528.000 158.901.000
Andre inntekter 394.000 0 0 0
Driftsinntekter 164.631.000 141.707.000 138.623.000 138.528.000 158.901.000
Varekostnad -61.463.000 -58.115.000 -56.690.000 -53.356.000 -56.840.000
Lønninger -53.029.000 -45.431.000 -46.553.000 -51.524.000 -56.886.000
Avskrivning -2.132.000 -2.221.000 -2.304.000 -5.870.000 -4.345.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.456.000 -25.284.000 -26.285.000 -27.485.000 -35.158.000
Driftskostnader -145.080.000 -131.051.000 -131.832.000 -138.235.000 -153.229.000
Driftsresultat 19.552.000 10.656.000 6.790.000 293.000 5.672.000
Finansinntekter 144.000 980.000 1.555.000 1.795.000 257.000
Finanskostnader -15.262.000 -152.000 -1.641.000 -519.000 -176.000
Finans -15.118.000 828.000 -86.000 1.276.000 81.000
Konsernbidrag -4.893.000 0 -4.551.000
Utbytte -5.000.000 -23.000.000 0 0 -359.000
Årsresultat 144.000 8.948.000 5.027.000 1.477.000 4.299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.895.000 3.184.000 2.197.000 2.300.000 2.821.000
Fast eiendom 4.376.000 4.031.000 4.767.000 5.442.000 29.308.000
Maskiner anlegg 1.049.000 1.207.000 1.305.000 0
Driftsløsøre 5.503.000 3.617.000 3.508.000 3.965.000 5.586.000
Sum varige driftsmidler 9.879.000 8.696.000 9.482.000 10.711.000 34.894.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.583.000 29.399.000 25.153.000 25.995.000 21.441.000
Sum anleggsmidler 28.357.000 41.279.000 36.832.000 39.006.000 59.156.000
Varebeholdning 3.816.000 3.246.000 2.680.000 2.075.000 2.054.000
Kundefordringer 13.328.000 7.997.000 5.897.000 11.022.000 10.623.000
Andre fordringer 6.520.000 16.768.000 8.980.000 34.775.000 3.325.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.478.000 17.410.000 11.576.000 1.912.000 10.832.000
Sum omløpsmidler 45.440.000 45.421.000 29.134.000 49.784.000 26.834.000
Sum eiendeler 73.797.000 86.700.000 65.966.000 88.790.000 85.990.000
Sum opptjent egenkapital 2.879.000 15.337.000 15.204.000 13.727.000
Sum egenkapital 26.176.000 31.033.000 43.491.000 38.464.000 36.987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.071.000 3.452.000 3.228.000 3.298.000 3.180.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.812.000 0 3.407.000 0
Sum langsiktig gjeld 17.696.000 7.390.000 7.541.000 16.953.000 8.243.000
Leverandørgjeld 7.497.000 7.794.000 4.445.000 4.791.000 23.875.000
Betalbar skatt 1.509.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.488.000 3.095.000 3.190.000 3.182.000 3.646.000
Utbytte -5.000.000 -23.000.000 0 0 -359.000
Annen kortsiktig gjeld 8.620.000 14.388.000 7.300.000 21.993.000 12.881.000
Sum kortsiktig gjeld 29.925.000 48.277.000 14.934.000 33.373.000 40.761.000
Sum gjeld og egenkapital 73.797.000 86.700.000 65.966.000 88.790.000 85.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.515.000 -2.856.000 14.200.000 16.411.000 -13.927.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 2 1.5 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1.8 1.4 0.6
Soliditet 35.5 35.8 65.9 43.3 4
Resultatgrad 11.9 7.5 4.9 0.2 3.6
Rentedekningsgrad 1.3 70.1 4.1 0.6 32.2
Gjeldsgrad 1.8 1.8 0.5 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 26.7 13.4 12.7 2.4 6.9
Signatur
14.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex