Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Medi 3 AS
Juridisk navn:  Medi 3 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70117000
Postboks 1514 Kongens Gate 11 Fax: 70117001
6025 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 941455077
Aksjekapital: 23.260.320 NOK
Antall ansatte: 87
Etableringsdato: 12/5/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.07%
Resultat  
  
327.34%
Egenkapital  
  
13.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 138.623.000 138.528.000 158.901.000 160.470.000 159.114.000
Resultat: 6.705.000 1.569.000 5.753.000 8.177.000 8.590.000
Egenkapital: 43.491.000 38.464.000 36.987.000 37.598.000 31.706.000
Regnskap for  Medi 3 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 138.623.000 138.528.000 158.901.000 160.470.000 159.114.000
Driftskostnader -131.832.000 -138.235.000 -153.229.000 -151.816.000 -150.552.000
Driftsresultat 6.790.000 293.000 5.672.000 8.653.000 8.563.000
Finansinntekter 1.555.000 1.795.000 257.000 353.000 331.000
Finanskostnader -1.641.000 -519.000 -176.000 -828.000 -304.000
Finans -86.000 1.276.000 81.000 -475.000 27.000
Resultat før skatt 6.705.000 1.569.000 5.753.000 8.177.000 8.590.000
Skattekostnad -1.678.000 -92.000 -1.454.000 -2.286.000 -2.498.000
Årsresultat 5.027.000 1.477.000 4.299.000 5.891.000 6.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.832.000 39.006.000 59.156.000 17.077.000 20.453.000
Sum omløpsmidler 29.134.000 49.784.000 26.834.000 48.584.000 39.934.000
Sum eiendeler 65.966.000 88.790.000 85.990.000 65.661.000 60.387.000
Sum opptjent egenkapital 15.337.000 15.204.000 13.727.000 14.337.000 8.446.000
Sum egenkapital 43.491.000 38.464.000 36.987.000 37.598.000 31.706.000
Sum langsiktig gjeld 7.541.000 16.953.000 8.243.000 8.387.000 8.076.000
Sum kortsiktig gjeld 14.934.000 33.373.000 40.761.000 19.677.000 20.605.000
Sum gjeld og egenkapital 65.966.000 88.790.000 85.991.000 65.661.000 60.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 138.623.000 138.528.000 158.901.000 160.470.000 159.114.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 138.623.000 138.528.000 158.901.000 160.470.000 159.114.000
Varekostnad -56.690.000 -53.356.000 -56.840.000 -57.864.000 -57.528.000
Lønninger -46.553.000 -51.524.000 -56.886.000 -58.706.000 -56.964.000
Avskrivning -2.304.000 -5.870.000 -4.345.000 -4.334.000 -5.034.000
Nedskrivning 0 0 0 -259.000 -473.000
Andre driftskostnader -26.285.000 -27.485.000 -35.158.000 -30.653.000 -30.553.000
Driftskostnader -131.832.000 -138.235.000 -153.229.000 -151.816.000 -150.552.000
Driftsresultat 6.790.000 293.000 5.672.000 8.653.000 8.563.000
Finansinntekter 1.555.000 1.795.000 257.000 353.000 331.000
Finanskostnader -1.641.000 -519.000 -176.000 -828.000 -304.000
Finans -86.000 1.276.000 81.000 -475.000 27.000
Konsernbidrag -4.893.000 0 -4.551.000 0 0
Utbytte 0 0 -359.000 0 0
Årsresultat 5.027.000 1.477.000 4.299.000 5.891.000 6.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.197.000 2.300.000 2.821.000 2.319.000 1.789.000
Fast eiendom 4.767.000 5.442.000 29.308.000 6.999.000 7.676.000
Maskiner anlegg 1.207.000 1.305.000 0 836.000 1.805.000
Driftsløsøre 3.508.000 3.965.000 5.586.000 6.789.000 8.519.000
Sum varige driftsmidler 9.482.000 10.711.000 34.894.000 14.623.000 18.001.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.153.000 25.995.000 21.441.000 135.000 662.000
Sum anleggsmidler 36.832.000 39.006.000 59.156.000 17.077.000 20.453.000
Varebeholdning 2.680.000 2.075.000 2.054.000 2.541.000 2.135.000
Kundefordringer 5.897.000 11.022.000 10.623.000 12.183.000 10.872.000
Andre fordringer 8.980.000 34.775.000 3.325.000 2.868.000 4.608.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.576.000 1.912.000 10.832.000 30.991.000 22.319.000
Sum omløpsmidler 29.134.000 49.784.000 26.834.000 48.584.000 39.934.000
Sum eiendeler 65.966.000 88.790.000 85.990.000 65.661.000 60.387.000
Sum opptjent egenkapital 15.337.000 15.204.000 13.727.000 14.337.000 8.446.000
Sum egenkapital 43.491.000 38.464.000 36.987.000 37.598.000 31.706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.228.000 3.298.000 3.180.000 2.720.000 1.918.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.407.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.541.000 16.953.000 8.243.000 8.387.000 8.076.000
Leverandørgjeld 4.445.000 4.791.000 23.875.000 6.458.000 6.042.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.503.000 3.183.000
Skyldig offentlige avgifter 3.190.000 3.182.000 3.646.000 3.749.000 4.166.000
Utbytte 0 0 -359.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.300.000 21.993.000 12.881.000 6.967.000 7.213.000
Sum kortsiktig gjeld 14.934.000 33.373.000 40.761.000 19.677.000 20.605.000
Sum gjeld og egenkapital 65.966.000 88.790.000 85.991.000 65.661.000 60.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.200.000 16.411.000 -13.927.000 28.907.000 19.329.000
Likviditetsgrad 1 2 1.5 0.7 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 0.6 2.3 1.9
Soliditet 65.9 43.3 4 57.3 52.5
Resultatgrad 4.9 0.2 3.6 5.4 5.4
Rentedekningsgrad 4.1 0.6 32.2 10.5 29.3
Gjeldsgrad 0.5 1.3 1.3 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 12.7 2.4 6.9 13.7 14.7
Signatur
04.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex