Media 1 Molde AS
Juridisk navn:  Media 1 Molde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71201200
Postboks 473 Storgata 11 Fax:
6401 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 959662487
Aksjekapital: 196.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.16%
Resultat  
  
7572.32%
Egenkapital  
  
16.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.491.000 7.004.000 1.903.000 2.613.000 2.012.000
Resultat: 13.226.000 -177.000 643.000 3.593.000 2.684.000
Egenkapital: 76.587.000 65.675.000 66.430.000 47.531.000 44.539.000
Regnskap for  Media 1 Molde AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.491.000 7.004.000 1.903.000 2.613.000 2.012.000
Driftskostnader -4.847.000 -5.449.000 -3.394.000 -2.793.000 -2.758.000
Driftsresultat -1.356.000 1.556.000 -1.491.000 -180.000 -746.000
Finansinntekter 14.640.000 3.125.000 8.634.000 4.006.000 4.069.000
Finanskostnader -59.000 -4.857.000 -6.499.000 -233.000 -638.000
Finans 14.581.000 -1.732.000 2.135.000 3.773.000 3.431.000
Resultat før skatt 13.226.000 -177.000 643.000 3.593.000 2.684.000
Skattekostnad -40.000 -579.000 -591.000 -602.000 -686.000
Årsresultat 13.186.000 -756.000 52.000 2.991.000 1.998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.450.000 38.045.000 68.552.000 42.332.000 37.275.000
Sum omløpsmidler 47.823.000 31.918.000 30.339.000 20.597.000 18.187.000
Sum eiendeler 86.273.000 69.963.000 98.891.000 62.929.000 55.462.000
Sum opptjent egenkapital 65.945.000 55.033.000 55.788.000 39.865.000 36.874.000
Sum egenkapital 76.587.000 65.675.000 66.430.000 47.531.000 44.539.000
Sum langsiktig gjeld 7.357.000 3.829.000 20.391.000 7.084.000 8.492.000
Sum kortsiktig gjeld 2.329.000 458.000 12.071.000 8.314.000 2.431.000
Sum gjeld og egenkapital 86.273.000 69.962.000 98.892.000 62.929.000 55.463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.188.000 3.948.000 1.903.000 1.773.000 1.683.000
Andre inntekter 1.303.000 3.056.000 840.000 329.000
Driftsinntekter 3.491.000 7.004.000 1.903.000 2.613.000 2.012.000
Varekostnad -872.000 -1.527.000 -906.000 -856.000 -1.040.000
Lønninger -228.000 -210.000 0 0
Avskrivning -308.000 -219.000 -92.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.439.000 -3.493.000 -2.396.000 -1.937.000 -1.718.000
Driftskostnader -4.847.000 -5.449.000 -3.394.000 -2.793.000 -2.758.000
Driftsresultat -1.356.000 1.556.000 -1.491.000 -180.000 -746.000
Finansinntekter 14.640.000 3.125.000 8.634.000 4.006.000 4.069.000
Finanskostnader -59.000 -4.857.000 -6.499.000 -233.000 -638.000
Finans 14.581.000 -1.732.000 2.135.000 3.773.000 3.431.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -2.274.000 0 0
Årsresultat 13.186.000 -756.000 52.000 2.991.000 1.998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 20.000 2.327.000 3.276.000 969.000 969.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 460.000 768.000 629.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.002.000 3.572.000 4.382.000 1.446.000 1.446.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.448.000 34.473.000 64.171.000 40.886.000 35.830.000
Sum anleggsmidler 38.450.000 38.045.000 68.552.000 42.332.000 37.275.000
Varebeholdning 677.000 539.000 539.000
Kundefordringer 44.000 38.000 56.000
Andre fordringer 1.023.000 45.000 167.000 79.000 300.000
Sum investeringer 128.000 85.000 53.000 101.000 109.000
Kasse, bank 44.811.000 29.284.000 24.287.000 16.099.000 13.438.000
Sum omløpsmidler 47.823.000 31.918.000 30.339.000 20.597.000 18.187.000
Sum eiendeler 86.273.000 69.963.000 98.891.000 62.929.000 55.462.000
Sum opptjent egenkapital 65.945.000 55.033.000 55.788.000 39.865.000 36.874.000
Sum egenkapital 76.587.000 65.675.000 66.430.000 47.531.000 44.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.160.000 1.166.000 838.000 894.000 490.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.418.000 7.993.000 1.467.000
Sum langsiktig gjeld 7.357.000 3.829.000 20.391.000 7.084.000 8.492.000
Leverandørgjeld 6.000 191.000 825.000 97.000 135.000
Betalbar skatt 46.000 250.000 621.000 198.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 803.000
Utbytte -2.274.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 17.000 206.000 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 2.329.000 458.000 12.071.000 8.314.000 2.431.000
Sum gjeld og egenkapital 86.273.000 69.962.000 98.892.000 62.929.000 55.463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.494.000 31.460.000 18.268.000 12.283.000 15.756.000
Likviditetsgrad 1 20.5 69.7 2.5 2.5 7.5
Likviditetsgrad 2 20.5 69.7 2.5 2.4 7.3
Soliditet 88.8 93.9 67.2 75.5 80.3
Resultatgrad -38.8 22.2 -78.3 -6.9 -37.1
Rentedekningsgrad -23.0 0.3 -0.2 -0.8 -1.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.5 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.4 6.7 7.2 6.1 6
Signatur
24.03.2023
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex