Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Media Stavanger AS
Juridisk navn:  Media Stavanger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51569100
Postboks 2004 Hillevåg Auglendsmyrå 9 Fax: 51569101
4095 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 985200025
Aksjekapital: 470.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nygaard Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.09%
Resultat  
  
240.24%
Egenkapital  
  
14.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 919.000 1.296.000 1.592.000 183.000 432.000
Resultat: 115.000 -82.000 -41.000 -163.000 51.000
Egenkapital: -521.000 -609.000 -575.000 -528.000 -365.000
Regnskap for  Media Stavanger AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 919.000 1.296.000 1.592.000 183.000 432.000
Driftskostnader -786.000 -1.337.000 -1.583.000 -293.000 -324.000
Driftsresultat 133.000 -41.000 9.000 -111.000 108.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -42.000 -50.000 -52.000 -57.000
Finans -18.000 -42.000 -50.000 -52.000 -57.000
Resultat før skatt 115.000 -82.000 -41.000 -163.000 51.000
Skattekostnad -26.000 47.000 -6.000 0 -40.000
Årsresultat 88.000 -35.000 -47.000 -163.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 114.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 252.000 528.000 599.000 558.000 562.000
Sum eiendeler 332.000 642.000 614.000 558.000 562.000
Sum opptjent egenkapital -995.000 -1.083.000 -1.048.000 -1.002.000 -839.000
Sum egenkapital -521.000 -609.000 -575.000 -528.000 -365.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 202.000 348.000 489.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 749.000 1.049.000 841.000 597.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 332.000 642.000 615.000 558.000 562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 919.000 1.296.000 1.592.000 183.000 378.000
Andre inntekter 0 0 0 54.000
Driftsinntekter 919.000 1.296.000 1.592.000 183.000 432.000
Varekostnad -281.000 -450.000 -500.000 -51.000 -39.000
Lønninger -5.000 -472.000 3.000 0
Avskrivning -34.000 -31.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -471.000 -851.000 -603.000 -245.000 -285.000
Driftskostnader -786.000 -1.337.000 -1.583.000 -293.000 -324.000
Driftsresultat 133.000 -41.000 9.000 -111.000 108.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -42.000 -50.000 -52.000 -57.000
Finans -18.000 -42.000 -50.000 -52.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -35.000 -47.000 -163.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 15.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 106.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 80.000 106.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 80.000 114.000 15.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 35.000
Kundefordringer 10.000 0 84.000 5.000 7.000
Andre fordringer 221.000 449.000 309.000 538.000 499.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 79.000 207.000 15.000 20.000
Sum omløpsmidler 252.000 528.000 599.000 558.000 562.000
Sum eiendeler 332.000 642.000 614.000 558.000 562.000
Sum opptjent egenkapital -995.000 -1.083.000 -1.048.000 -1.002.000 -839.000
Sum egenkapital -521.000 -609.000 -575.000 -528.000 -365.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 10.000 28.000 52.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 104.000 202.000 348.000 489.000 595.000
Leverandørgjeld 680.000 1.028.000 684.000 597.000 283.000
Betalbar skatt 19.000 0 30.000 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 2.000 59.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 19.000 68.000 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 749.000 1.049.000 841.000 597.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 332.000 642.000 615.000 558.000 562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -497.000 -521.000 -242.000 -39.000 230.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.6
Soliditet -156.9 -94.9 -93.6 -94.6 -64.9
Resultatgrad 14.5 -3.2 0.6 -60.7 2
Rentedekningsgrad 7.4 0.2 -2.1 1.9
Gjeldsgrad -1.6 -2.1 -2.1 -2.1 -2.5
Total kapitalrentabilitet 40.1 -6.4 1.5 -19.9 19.2
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.02.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex