Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mediearkivet No AS
Juridisk navn:  Mediearkivet No AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22910350
Langkaia 1 Langkaia 1 Fax: 22863832
0150 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981957059
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/29/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.41%
Resultat  
  
23.39%
Egenkapital  
  
-4.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 44.984.000 43.502.000 48.589.000 33.415.000 32.766.000
Resultat: -1.903.000 -2.484.000 11.038.000 -651.000 3.622.000
Egenkapital: 22.044.000 23.127.000 21.013.000 12.086.000 11.916.000
Regnskap for  Mediearkivet No AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 44.984.000 43.502.000 48.589.000 33.415.000 32.766.000
Driftskostnader -47.028.000 -46.250.000 -42.361.000 -34.123.000 -29.253.000
Driftsresultat -2.044.000 -2.748.000 6.228.000 -708.000 3.513.000
Finansinntekter 184.000 279.000 5.095.000 76.000 114.000
Finanskostnader -43.000 -15.000 -285.000 -19.000 -5.000
Finans 141.000 264.000 4.810.000 57.000 109.000
Resultat før skatt -1.903.000 -2.484.000 11.038.000 -651.000 3.622.000
Skattekostnad 820.000 943.000 -2.112.000 821.000 -174.000
Årsresultat -1.083.000 -1.541.000 8.926.000 170.000 3.448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 920.000 8.000 96.000 936.000 115.000
Sum omløpsmidler 50.057.000 53.592.000 49.867.000 32.161.000 32.992.000
Sum eiendeler 50.977.000 53.600.000 49.963.000 33.097.000 33.107.000
Sum opptjent egenkapital 0 20.713.000 11.786.000 11.616.000
Sum egenkapital 22.044.000 23.127.000 21.013.000 12.086.000 11.916.000
Sum langsiktig gjeld 441.000 453.000 435.000 496.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 28.492.000 30.020.000 28.515.000 20.515.000 20.714.000
Sum gjeld og egenkapital 50.977.000 53.600.000 49.963.000 33.097.000 33.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.984.000 43.502.000 48.589.000 33.415.000 32.766.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 44.984.000 43.502.000 48.589.000 33.415.000 32.766.000
Varekostnad 0 -31.620.000 -25.696.000 -22.661.000
Lønninger -1.870.000 -1.808.000 -1.779.000 -1.355.000 -1.165.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.158.000 -44.442.000 -8.962.000 -7.072.000 -5.427.000
Driftskostnader -47.028.000 -46.250.000 -42.361.000 -34.123.000 -29.253.000
Driftsresultat -2.044.000 -2.748.000 6.228.000 -708.000 3.513.000
Finansinntekter 184.000 279.000 5.095.000 76.000 114.000
Finanskostnader -43.000 -15.000 -285.000 -19.000 -5.000
Finans 141.000 264.000 4.810.000 57.000 109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.083.000 -1.541.000 8.926.000 170.000 3.448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 920.000 8.000 96.000 936.000 115.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 920.000 8.000 96.000 936.000 115.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.818.000 1.662.000 515.000 562.000 1.214.000
Andre fordringer 2.053.000 2.085.000 16.226.000 3.195.000 3.490.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.476.000 10.825.000 2.736.000 5.532.000 7.958.000
Sum omløpsmidler 50.057.000 53.592.000 49.867.000 32.161.000 32.992.000
Sum eiendeler 50.977.000 53.600.000 49.963.000 33.097.000 33.107.000
Sum opptjent egenkapital 0 20.713.000 11.786.000 11.616.000
Sum egenkapital 22.044.000 23.127.000 21.013.000 12.086.000 11.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 441.000 453.000 435.000 496.000 477.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.306.000 10.726.000 3.811.000 5.575.000 6.830.000
Sum langsiktig gjeld 441.000 453.000 435.000 496.000 477.000
Leverandørgjeld 67.000 625.000 4.974.000 508.000 197.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.034.000 3.689.000 2.330.000 1.434.000 2.984.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.085.000 14.980.000 17.400.000 12.998.000 10.703.000
Sum kortsiktig gjeld 28.492.000 30.020.000 28.515.000 20.515.000 20.714.000
Sum gjeld og egenkapital 50.977.000 53.600.000 49.963.000 33.097.000 33.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.565.000 23.572.000 21.352.000 11.646.000 12.278.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6
Soliditet 43.2 43.1 42.1 36.5 3
Resultatgrad -4.5 -6.3 12.8 -2.1 10.7
Rentedekningsgrad -47.5 -183.2 21.9 -37.3 702.6
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.4 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet -3.6 -4.6 22.7 -1.9 1
Signatur
03.03.2022
SIGNATUR I FELLESSKAP
FREY ERIC MARTIN LINUS
SIGNATUR I FELLESSKAP
JOHANSSON MATS KARL-EVERT
SIGNATUR I FELLESSKAP
HEDENSTRÖM LINA BIRGITTA SOF
SIGNATUR I FELLESSKAP
FLEM TINA MARI
SIGNATUR I FELLESSKAP
KVADSHEIM JOHN
Prokurister
03.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex