Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Medisin Og Anestesiservice AS
Juridisk navn:  Medisin Og Anestesiservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45049347
Katlavika 12 Katlavika 12 Fax:
5177 Bjørøyhamn 5177 Bjørøyhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 989286692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ici Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.55%
Resultat  
  
43.27%
Egenkapital  
  
12.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000
Resultat: 735.000 513.000 851.000 1.201.000 815.000
Egenkapital: 2.926.000 2.605.000 2.472.000 2.720.000 2.407.000
Regnskap for  Medisin Og Anestesiservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000
Driftskostnader -2.041.000 -2.187.000 -2.399.000 -2.289.000 -1.813.000
Driftsresultat 695.000 533.000 831.000 1.158.000 765.000
Finansinntekter 41.000 50.000 27.000 33.000 52.000
Finanskostnader -1.000 -70.000 -7.000 11.000 -3.000
Finans 40.000 -20.000 20.000 44.000 49.000
Resultat før skatt 735.000 513.000 851.000 1.201.000 815.000
Skattekostnad -165.000 -130.000 -198.000 -288.000 -205.000
Årsresultat 570.000 383.000 653.000 913.000 610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 111.000 208.000 630.000 603.000
Sum omløpsmidler 3.405.000 3.052.000 3.232.000 3.258.000 2.179.000
Sum eiendeler 3.502.000 3.163.000 3.440.000 3.888.000 2.782.000
Sum opptjent egenkapital 2.825.000 2.504.000 2.371.000 2.619.000 2.306.000
Sum egenkapital 2.926.000 2.605.000 2.472.000 2.720.000 2.407.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 576.000 558.000 965.000 1.166.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 3.163.000 3.439.000 3.888.000 2.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000
Varekostnad -848.000 -806.000 -788.000 -630.000 -312.000
Lønninger -851.000 -1.009.000 -1.182.000 -1.161.000 -968.000
Avskrivning -15.000 -18.000 -22.000 -18.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -354.000 -407.000 -480.000 -528.000
Driftskostnader -2.041.000 -2.187.000 -2.399.000 -2.289.000 -1.813.000
Driftsresultat 695.000 533.000 831.000 1.158.000 765.000
Finansinntekter 41.000 50.000 27.000 33.000 52.000
Finanskostnader -1.000 -70.000 -7.000 11.000 -3.000
Finans 40.000 -20.000 20.000 44.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -250.000 -900.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 570.000 383.000 653.000 913.000 610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 33.000 52.000 74.000 47.000
Sum varige driftsmidler 19.000 33.000 52.000 74.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 78.000 156.000 556.000 556.000
Sum anleggsmidler 97.000 111.000 208.000 630.000 603.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 123.000 108.000 138.000 344.000 258.000
Andre fordringer 0 0 5.000 3.000
Sum investeringer 1.304.000 1.274.000 1.231.000 1.220.000 1.190.000
Kasse, bank 1.978.000 1.670.000 1.863.000 1.689.000 729.000
Sum omløpsmidler 3.405.000 3.052.000 3.232.000 3.258.000 2.179.000
Sum eiendeler 3.502.000 3.163.000 3.440.000 3.888.000 2.782.000
Sum opptjent egenkapital 2.825.000 2.504.000 2.371.000 2.619.000 2.306.000
Sum egenkapital 2.926.000 2.605.000 2.472.000 2.720.000 2.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000 3.000
Leverandørgjeld 2.000 9.000 36.000 9.000 1.000
Betalbar skatt 165.000 132.000 198.000 288.000 202.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 69.000 90.000 88.000 76.000
Utbytte -250.000 -250.000 -900.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 91.000 97.000 142.000 180.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 576.000 558.000 965.000 1.166.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 3.163.000 3.439.000 3.888.000 2.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.829.000 2.494.000 2.267.000 2.092.000 1.806.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5.5 3.3 2.8 5.8
Likviditetsgrad 2 5.9 5.5 3.3 2.8 5.8
Soliditet 83.6 82.4 71.9 7 86.5
Resultatgrad 25.4 19.6 25.7 33.6 29.7
Rentedekningsgrad 695.0 7.6 118.7 -105.3 2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 21.0 18.4 24.9 30.6 29.4
Signatur
13.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex