Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mediteam AS
Juridisk navn:  Mediteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51856100
Sjøveien 34 Sjøveien 34 Fax: 51856110
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 974683520
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/28/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
213.87%
Resultat  
  
243.46%
Egenkapital  
  
0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 51.867.000 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000
Resultat: 26.110.000 7.602.000 3.781.000 3.655.000 3.206.000
Egenkapital: 2.927.000 2.919.000 2.871.000 2.711.000 2.290.000
Regnskap for  Mediteam AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 51.867.000 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000
Driftskostnader -26.262.000 -8.923.000 -8.630.000 -10.956.000 -10.900.000
Driftsresultat 25.606.000 7.601.000 3.632.000 3.149.000 3.205.000
Finansinntekter 506.000 2.000 150.000 507.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 504.000 1.000 149.000 506.000 1.000
Resultat før skatt 26.110.000 7.602.000 3.781.000 3.655.000 3.206.000
Skattekostnad -5.823.000 -1.662.000 -797.000 -744.000 -844.000
Årsresultat 20.287.000 5.940.000 2.984.000 2.911.000 2.362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 725.000 640.000 924.000 1.246.000 1.725.000
Sum omløpsmidler 32.943.000 11.315.000 6.839.000 6.015.000 5.514.000
Sum eiendeler 33.668.000 11.955.000 7.763.000 7.261.000 7.239.000
Sum opptjent egenkapital 2.327.000 2.319.000 2.271.000 2.111.000 1.690.000
Sum egenkapital 2.927.000 2.919.000 2.871.000 2.711.000 2.290.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.741.000 9.035.000 4.891.000 4.550.000 4.949.000
Sum gjeld og egenkapital 33.668.000 11.954.000 7.762.000 7.261.000 7.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.867.000 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 51.867.000 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000
Varekostnad -15.558.000 -4.231.000 -5.448.000 -6.376.000 -5.658.000
Lønninger -8.174.000 -2.970.000 -1.622.000 -2.509.000 -3.353.000
Avskrivning -303.000 -303.000 -343.000 -479.000 -381.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.227.000 -1.419.000 -1.217.000 -1.592.000 -1.508.000
Driftskostnader -26.262.000 -8.923.000 -8.630.000 -10.956.000 -10.900.000
Driftsresultat 25.606.000 7.601.000 3.632.000 3.149.000 3.205.000
Finansinntekter 506.000 2.000 150.000 507.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 504.000 1.000 149.000 506.000 1.000
Konsernbidrag -20.280.000 -5.892.000 -2.824.000 -2.490.000 -2.674.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 20.287.000 5.940.000 2.984.000 2.911.000 2.362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 99.000 392.000 685.000 997.000 1.308.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 34.000 25.000 35.000 203.000
Sum varige driftsmidler 56.000 34.000 25.000 35.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 570.000 214.000 214.000 214.000 214.000
Sum anleggsmidler 725.000 640.000 924.000 1.246.000 1.725.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.685.000 6.769.000 1.801.000 3.580.000 3.229.000
Andre fordringer 62.000 214.000 156.000 228.000 386.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.196.000 4.332.000 4.881.000 2.208.000 1.899.000
Sum omløpsmidler 32.943.000 11.315.000 6.839.000 6.015.000 5.514.000
Sum eiendeler 33.668.000 11.955.000 7.763.000 7.261.000 7.239.000
Sum opptjent egenkapital 2.327.000 2.319.000 2.271.000 2.111.000 1.690.000
Sum egenkapital 2.927.000 2.919.000 2.871.000 2.711.000 2.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.705.000 343.000 456.000 574.000 874.000
Betalbar skatt 103.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 848.000 345.000 100.000 130.000 220.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.085.000 8.346.000 4.336.000 3.846.000 3.855.000
Sum kortsiktig gjeld 30.741.000 9.035.000 4.891.000 4.550.000 4.949.000
Sum gjeld og egenkapital 33.668.000 11.954.000 7.762.000 7.261.000 7.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.202.000 2.280.000 1.948.000 1.465.000 565.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.4 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.4 1.3 1.1
Soliditet 8.7 24.4 3 37.3 31.6
Resultatgrad 49.4 46.0 29.6 22.3 22.7
Rentedekningsgrad 12.803.0 7.601.0 3 3 1068.3
Gjeldsgrad 10.5 3.1 1.7 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 77.6 63.6 48.7 50.4 44.3
Signatur
30.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN HVER FOR SEG.
Prokurister
30.09.2020
Daglig leder og styrets formann hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex