Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mediverse AS
Juridisk navn:  Mediverse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95945885
Rådhuset c/o Jarand Gjestland Prestestegen 15 Fax:
8226 Straumen 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 976144228
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/17/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Flex As
Utvikling:
Omsetning  
  
-136.42%
Resultat  
  
-115.05%
Egenkapital  
  
-8.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: -3.744.000 10.280.000 22.000 1.178.000 2.742.000
Resultat: -1.868.000 12.414.000 5.000 996.000 196.000
Egenkapital: 30.668.000 33.536.000 21.471.000 22.164.000 21.266.000
Regnskap for  Mediverse AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter -3.744.000 10.280.000 22.000 1.178.000 2.742.000
Driftskostnader -479.000 -516.000 -422.000 -852.000 -1.340.000
Driftsresultat -4.223.000 9.764.000 -401.000 326.000 1.402.000
Finansinntekter 2.363.000 2.653.000 423.000 1.001.000 -1.071.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 -18.000 -330.000 -135.000
Finans 2.354.000 2.650.000 405.000 671.000 -1.206.000
Resultat før skatt -1.868.000 12.414.000 5.000 996.000 196.000
Skattekostnad 2.000 -98.000 -337.000
Årsresultat -1.868.000 12.414.000 7.000 898.000 -142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.371.000 5.366.000 5.366.000 45.000 56.000
Sum omløpsmidler 27.415.000 28.376.000 16.921.000 22.468.000 22.991.000
Sum eiendeler 32.786.000 33.742.000 22.287.000 22.513.000 23.047.000
Sum opptjent egenkapital 30.568.000 33.436.000 21.371.000 22.064.000 21.166.000
Sum egenkapital 30.668.000 33.536.000 21.471.000 22.164.000 21.266.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 206.000 816.000 347.000 1.780.000
Sum gjeld og egenkapital 32.786.000 33.742.000 22.287.000 22.513.000 23.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 555.000 1.550.000
Andre inntekter -3.744.000 10.280.000 19.000 623.000 1.192.000
Driftsinntekter -3.744.000 10.280.000 22.000 1.178.000 2.742.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -258.000 -290.000 -291.000 -261.000 -265.000
Avskrivning 0 -1.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -226.000 -131.000 -590.000 -1.069.000
Driftskostnader -479.000 -516.000 -422.000 -852.000 -1.340.000
Driftsresultat -4.223.000 9.764.000 -401.000 326.000 1.402.000
Finansinntekter 2.363.000 2.653.000 423.000 1.001.000 -1.071.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 -18.000 -330.000 -135.000
Finans 2.354.000 2.650.000 405.000 671.000 -1.206.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -100.000 -700.000 0 0
Årsresultat -1.868.000 12.414.000 7.000 898.000 -142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.331.000 5.331.000 5.331.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000
Sum varige driftsmidler 5.366.000 5.366.000 5.366.000 35.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 10.000 20.000
Sum anleggsmidler 5.371.000 5.366.000 5.366.000 45.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 126.000
Andre fordringer 473.000 1.060.000 55.000 41.000 1.082.000
Sum investeringer 23.130.000 13.360.000 15.349.000 20.424.000 18.683.000
Kasse, bank 3.812.000 13.957.000 1.517.000 2.003.000 3.100.000
Sum omløpsmidler 27.415.000 28.376.000 16.921.000 22.468.000 22.991.000
Sum eiendeler 32.786.000 33.742.000 22.287.000 22.513.000 23.047.000
Sum opptjent egenkapital 30.568.000 33.436.000 21.371.000 22.064.000 21.166.000
Sum egenkapital 30.668.000 33.536.000 21.471.000 22.164.000 21.266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 1.000 12.000
Betalbar skatt 0 96.000 339.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 19.000 26.000 14.000 13.000
Utbytte -1.000.000 -100.000 -700.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.102.000 86.000 86.000 235.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 206.000 816.000 347.000 1.780.000
Sum gjeld og egenkapital 32.786.000 33.742.000 22.287.000 22.513.000 23.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.297.000 28.170.000 16.105.000 22.121.000 21.211.000
Likviditetsgrad 1 12.9 137.7 20.7 64.7 12.9
Likviditetsgrad 2 12.9 137.7 20.7 64.7 12.9
Soliditet 93.5 99.4 96.3 98.4 92.3
Resultatgrad 112.8 95.0 -1822.7 27.7 51.1
Rentedekningsgrad -469.2 3.254.7 -22.3 1 10.4
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.7 36.8 0.1 5.9 1.4
Signatur
10.01.2022
SIGNATUR
GJESTLAND JARAND
Prokurister
10.01.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex