Megabite AS
Juridisk navn:  Megabite AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51592652
Postboks 8034 Rogaland Kunnskapspark Prof. O. Hanssensvei 7 Fax: 51592752
4068 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 983532136
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Forus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.07%
Resultat  
  
-43.4%
Egenkapital  
  
1.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.023.000 5.522.000 5.430.000 4.970.000 4.856.000
Resultat: 1.127.000 1.991.000 864.000 578.000 80.000
Egenkapital: 301.000 296.000 304.000 326.000 298.000
Regnskap for  Megabite AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.023.000 5.522.000 5.430.000 4.970.000 4.856.000
Driftskostnader -4.896.000 -3.530.000 -4.568.000 -4.393.000 -4.778.000
Driftsresultat 1.127.000 1.991.000 862.000 577.000 77.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 1.127.000 1.991.000 864.000 578.000 80.000
Skattekostnad -248.000 -439.000 -190.000 -133.000 -20.000
Årsresultat 879.000 1.553.000 674.000 445.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 60.000 74.000 38.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.286.000 2.760.000 2.032.000 2.786.000 2.202.000
Sum eiendeler 2.344.000 2.820.000 2.106.000 2.824.000 2.217.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 196.000 204.000 226.000 198.000
Sum egenkapital 301.000 296.000 304.000 326.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.043.000 2.524.000 1.802.000 2.498.000 1.919.000
Sum gjeld og egenkapital 2.344.000 2.820.000 2.106.000 2.824.000 2.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.021.000 5.517.000 5.426.000 4.964.000 4.836.000
Andre inntekter 2.000 4.000 4.000 6.000 20.000
Driftsinntekter 6.023.000 5.522.000 5.430.000 4.970.000 4.856.000
Varekostnad -1.535.000 -1.076.000 -1.125.000 -1.281.000 -1.540.000
Lønninger -2.604.000 -1.696.000 -2.668.000 -2.352.000 -2.433.000
Avskrivning -28.000 -30.000 -24.000 -8.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -729.000 -728.000 -751.000 -752.000 -794.000
Driftskostnader -4.896.000 -3.530.000 -4.568.000 -4.393.000 -4.778.000
Driftsresultat 1.127.000 1.991.000 862.000 577.000 77.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000
Konsernbidrag -1.561.000 0 -417.000 -87.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 879.000 1.553.000 674.000 445.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 14.000 13.000 7.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 46.000 61.000 31.000 0
Sum varige driftsmidler 46.000 46.000 61.000 31.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 60.000 74.000 38.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 290.000 398.000 771.000 1.020.000 1.612.000
Andre fordringer 35.000 37.000 32.000 114.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.961.000 2.325.000 1.229.000 1.653.000 584.000
Sum omløpsmidler 2.286.000 2.760.000 2.032.000 2.786.000 2.202.000
Sum eiendeler 2.344.000 2.820.000 2.106.000 2.824.000 2.217.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 196.000 204.000 226.000 198.000
Sum egenkapital 301.000 296.000 304.000 326.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.120.000 2.001.000 1.104.000 1.712.000 1.170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 26.000 94.000 261.000 201.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 342.000 359.000 396.000 353.000 284.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 516.000 138.000 208.000 173.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 2.043.000 2.524.000 1.802.000 2.498.000 1.919.000
Sum gjeld og egenkapital 2.344.000 2.820.000 2.106.000 2.824.000 2.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 243.000 236.000 230.000 288.000 283.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 12.8 10.5 14.4 11.5 13.4
Resultatgrad 18.7 36.1 15.9 11.6 1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.8 8.5 5.9 7.7 6.4
Total kapitalrentabilitet 48.1 70.6 4 20.5 3.6
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex