Meløy Skjærgårdsferie As
Juridisk navn:  Meløy Skjærgårdsferie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90767186
Fax:
8157 Meløy 8157 Meløy
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 974690977
Aksjekapital: 377.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/1995
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.77%
Resultat  
  
37.06%
Egenkapital  
  
-15.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 177.000 463.000 1.190.000 549.000 251.000
Resultat: -124.000 -197.000 814.000 188.000 -73.000
Egenkapital: 540.000 636.000 1.065.000 432.000 290.000
Regnskap for  Meløy Skjærgårdsferie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 177.000 463.000 1.190.000 549.000 251.000
Driftskostnader -301.000 -659.000 -375.000 -281.000 -238.000
Driftsresultat -123.000 -196.000 815.000 268.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -80.000 -86.000
Finans -1.000 -1.000 0 -80.000 -86.000
Resultat før skatt -124.000 -197.000 814.000 188.000 -73.000
Skattekostnad 27.000 43.000 -181.000 -46.000 15.000
Årsresultat -96.000 -154.000 633.000 142.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 865.000 940.000 1.035.000 274.000 1.812.000
Sum omløpsmidler 241.000 288.000 399.000 412.000 88.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.228.000 1.434.000 686.000 1.900.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 534.000 688.000 55.000 -87.000
Sum egenkapital 540.000 636.000 1.065.000 432.000 290.000
Sum langsiktig gjeld 552.000 580.000 348.000 194.000 1.519.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 13.000 21.000 60.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.229.000 1.434.000 686.000 1.900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 177.000 463.000 1.190.000 549.000 251.000
Driftsinntekter 177.000 463.000 1.190.000 549.000 251.000
Varekostnad -2.000 -42.000 0 -21.000 -9.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -75.000 -70.000 -76.000 -25.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -547.000 -299.000 -235.000 -151.000
Driftskostnader -301.000 -659.000 -375.000 -281.000 -238.000
Driftsresultat -123.000 -196.000 815.000 268.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -80.000 -86.000
Finans -1.000 -1.000 0 -80.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 -154.000 633.000 142.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 28.000 74.000
Fast eiendom 805.000 860.000 875.000 57.000 1.524.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 80.000 160.000 190.000 215.000
Sum varige driftsmidler 865.000 940.000 1.035.000 247.000 1.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 865.000 940.000 1.035.000 274.000 1.812.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 83.000 107.000 310.000 84.000
Andre fordringer 19.000 7.000 8.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 198.000 283.000 84.000 4.000
Sum omløpsmidler 241.000 288.000 399.000 412.000 88.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.228.000 1.434.000 686.000 1.900.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 534.000 688.000 55.000 -87.000
Sum egenkapital 540.000 636.000 1.065.000 432.000 290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 111.000 154.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 552.000 580.000 348.000 194.000 1.519.000
Leverandørgjeld 4.000 3.000 11.000 50.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 37.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 13.000 21.000 60.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.229.000 1.434.000 686.000 1.900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 275.000 378.000 352.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 17.2 22.2 1 6.9 1
Likviditetsgrad 2 17.2 22.2 1 6.9 1
Soliditet 48.8 51.7 74.3 6 15.3
Resultatgrad -69.5 -42.3 68.5 48.8 5.2
Rentedekningsgrad -123.0 3.4 0.2
Gjeldsgrad 1.0 0.9 0.3 0.6 5.6
Total kapitalrentabilitet -11.1 -15.9 56.8 39.1 0.7
Signatur
07.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex