Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melk Invest AS
Juridisk navn:  Melk Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93001327
Fiolbakken 3A Fiolbakken 3A Fax:
2007 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989575597
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/6/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
210.92%
Resultat  
  
784.64%
Egenkapital  
  
19.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.317.000 2.675.000 1.462.000 1.895.000 1.390.000
Resultat: 10.023.000 1.133.000 -117.000 6.417.000 1.324.000
Egenkapital: 8.525.000 7.154.000 8.470.000 8.564.000 3.044.000
Regnskap for  Melk Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.317.000 2.675.000 1.462.000 1.895.000 1.390.000
Driftskostnader -2.294.000 -1.657.000 -1.790.000 -1.425.000 -1.312.000
Driftsresultat 6.022.000 1.018.000 -329.000 471.000 78.000
Finansinntekter 4.001.000 123.000 220.000 5.966.000 1.254.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -21.000 -7.000
Finans 4.001.000 115.000 211.000 5.945.000 1.247.000
Resultat før skatt 10.023.000 1.133.000 -117.000 6.417.000 1.324.000
Skattekostnad -1.352.000 -249.000 23.000 -147.000 -24.000
Årsresultat 8.671.000 884.000 -94.000 6.270.000 1.300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.661.000 2.573.000 7.545.000 8.205.000 2.571.000
Sum omløpsmidler 9.440.000 5.138.000 1.638.000 1.414.000 1.916.000
Sum eiendeler 12.101.000 7.711.000 9.183.000 9.619.000 4.487.000
Sum opptjent egenkapital 8.495.000 7.124.000 8.440.000 8.534.000 3.014.000
Sum egenkapital 8.525.000 7.154.000 8.470.000 8.564.000 3.044.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 53.000 395.000 449.000 562.000
Sum kortsiktig gjeld 3.536.000 503.000 316.000 606.000 880.000
Sum gjeld og egenkapital 12.101.000 7.710.000 9.181.000 9.619.000 4.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.317.000 2.675.000 1.462.000 1.895.000 1.390.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.317.000 2.675.000 1.462.000 1.895.000 1.390.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.800.000 -1.203.000 -1.296.000 -991.000 -825.000
Avskrivning -241.000 -203.000 -112.000 -135.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -251.000 -382.000 -299.000 -369.000
Driftskostnader -2.294.000 -1.657.000 -1.790.000 -1.425.000 -1.312.000
Driftsresultat 6.022.000 1.018.000 -329.000 471.000 78.000
Finansinntekter 4.001.000 123.000 220.000 5.966.000 1.254.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -21.000 -7.000
Finans 4.001.000 115.000 211.000 5.945.000 1.247.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -176.000 0 -750.000 -500.000
Årsresultat 8.671.000 884.000 -94.000 6.270.000 1.300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 902.000 814.000 1.017.000 677.000 812.000
Sum varige driftsmidler 902.000 814.000 1.017.000 677.000 812.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.759.000 1.759.000 6.527.000 7.527.000 1.759.000
Sum anleggsmidler 2.661.000 2.573.000 7.545.000 8.205.000 2.571.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.096.000 278.000 138.000 141.000 1.000
Andre fordringer 176.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.167.000 4.859.000 1.500.000 1.273.000 1.915.000
Sum omløpsmidler 9.440.000 5.138.000 1.638.000 1.414.000 1.916.000
Sum eiendeler 12.101.000 7.711.000 9.183.000 9.619.000 4.487.000
Sum opptjent egenkapital 8.495.000 7.124.000 8.440.000 8.534.000 3.014.000
Sum egenkapital 8.525.000 7.154.000 8.470.000 8.564.000 3.044.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 53.000 29.000 53.000 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 53.000 395.000 449.000 562.000
Leverandørgjeld 7.000 25.000 25.000 29.000 24.000
Betalbar skatt 1.366.000 226.000 0 156.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 1.832.000 156.000 192.000 334.000 133.000
Utbytte -176.000 0 -750.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 155.000 97.000 99.000 87.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 3.536.000 503.000 316.000 606.000 880.000
Sum gjeld og egenkapital 12.101.000 7.710.000 9.181.000 9.619.000 4.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.904.000 4.635.000 1.322.000 808.000 1.036.000
Likviditetsgrad 1 2.7 10.2 5.2 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 2.7 10.2 5.2 2.3 2.2
Soliditet 70.4 92.8 92.3 8 67.9
Resultatgrad 72.4 38.1 -22.5 24.9 5.6
Rentedekningsgrad 127.3 -36.6 22.4 11.1
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 82.8 14.8 -1.2 66.9 29.7
Signatur
08.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex