Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melkevoll Maskin AS
Juridisk navn:  Melkevoll Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91319832
Fax:
6791 Oldedalen 6791 Oldedalen
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 992834013
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/28/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.77%
Resultat  
  
-100.65%
Egenkapital  
  
-0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.613.000 4.394.000 3.796.000 4.285.000 4.163.000
Resultat: -4.000 620.000 222.000 350.000 626.000
Egenkapital: 4.211.000 4.214.000 3.931.000 3.962.000 3.996.000
Regnskap for  Melkevoll Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.613.000 4.394.000 3.796.000 4.285.000 4.163.000
Driftskostnader -3.617.000 -3.783.000 -3.579.000 -3.943.000 -3.540.000
Driftsresultat -5.000 612.000 216.000 342.000 622.000
Finansinntekter 6.000 12.000 10.000 12.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans 1.000 8.000 6.000 7.000 4.000
Resultat før skatt -4.000 620.000 222.000 350.000 626.000
Skattekostnad 1.000 -136.000 -53.000 -84.000 -157.000
Årsresultat -3.000 483.000 169.000 266.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.282.000 1.466.000 1.985.000 2.673.000 2.085.000
Sum omløpsmidler 2.580.000 3.833.000 2.929.000 2.300.000 3.345.000
Sum eiendeler 4.862.000 5.299.000 4.914.000 4.973.000 5.430.000
Sum opptjent egenkapital 2.367.000 2.370.000 2.087.000 2.118.000 2.152.000
Sum egenkapital 4.211.000 4.214.000 3.931.000 3.962.000 3.996.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 652.000 1.085.000 983.000 1.005.000 1.435.000
Sum gjeld og egenkapital 4.863.000 5.299.000 4.914.000 4.974.000 5.431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.599.000 4.394.000 3.796.000 4.189.000 4.003.000
Andre inntekter 14.000 0 0 96.000 160.000
Driftsinntekter 3.613.000 4.394.000 3.796.000 4.285.000 4.163.000
Varekostnad -1.012.000 -1.212.000 -919.000 -1.299.000 -785.000
Lønninger -1.182.000 -1.011.000 -1.099.000 -1.186.000 -1.244.000
Avskrivning -749.000 -605.000 -810.000 -700.000 -675.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -674.000 -948.000 -751.000 -758.000 -836.000
Driftskostnader -3.617.000 -3.783.000 -3.579.000 -3.943.000 -3.540.000
Driftsresultat -5.000 612.000 216.000 342.000 622.000
Finansinntekter 6.000 12.000 10.000 12.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans 1.000 8.000 6.000 7.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -200.000
Årsresultat -3.000 483.000 169.000 266.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 86.000 50.000 0 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.056.000 1.381.000 1.913.000 2.513.000 1.779.000
Driftsløsøre 1.158.000 0 23.000 160.000 297.000
Sum varige driftsmidler 2.214.000 1.381.000 1.935.000 2.673.000 2.076.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.282.000 1.466.000 1.985.000 2.673.000 2.085.000
Varebeholdning 22.000 22.000 29.000 27.000 52.000
Kundefordringer 858.000 1.780.000 1.507.000 989.000 1.722.000
Andre fordringer 72.000 59.000 65.000 43.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.629.000 1.972.000 1.328.000 1.241.000 1.504.000
Sum omløpsmidler 2.580.000 3.833.000 2.929.000 2.300.000 3.345.000
Sum eiendeler 4.862.000 5.299.000 4.914.000 4.973.000 5.430.000
Sum opptjent egenkapital 2.367.000 2.370.000 2.087.000 2.118.000 2.152.000
Sum egenkapital 4.211.000 4.214.000 3.931.000 3.962.000 3.996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Leverandørgjeld 188.000 217.000 129.000 235.000 297.000
Betalbar skatt -18.000 172.000 110.000 68.000 136.000
Skyldig offentlige avgifter 355.000 376.000 339.000 187.000 324.000
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 127.000 320.000 405.000 515.000 678.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 1.085.000 983.000 1.005.000 1.435.000
Sum gjeld og egenkapital 4.863.000 5.299.000 4.914.000 4.974.000 5.431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.928.000 2.748.000 1.946.000 1.295.000 1.910.000
Likviditetsgrad 1 4.0 3.5 3 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 3.9 3.5 3 2.3 2.3
Soliditet 86.6 79.5 8 79.7 73.6
Resultatgrad -0.1 13.9 5.7 8 14.9
Rentedekningsgrad -1.0 1 5 68.4 124.4
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.8 4.6 7.1 11.6
Signatur
18.10.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex