Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mellowmoment AS
Juridisk navn:  Mellowmoment AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o NRP Procurator AS Postboks 1358 Vika Haakon Viis Gate 1 Fax:
0113 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990019347
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/21/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.49%
Resultat  
  
-70.38%
Egenkapital  
  
-17.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.920.000 2.145.000 3.152.000 1.716.000 2.716.000
Resultat: 936.000 3.160.000 1.723.000 635.000 6.816.000
Egenkapital: 15.181.000 18.451.000 15.538.000 14.204.000 19.042.000
Regnskap for  Mellowmoment AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.920.000 2.145.000 3.152.000 1.716.000 2.716.000
Driftskostnader -1.044.000 -1.002.000 -1.571.000 -1.651.000 -903.000
Driftsresultat 876.000 1.144.000 1.580.000 64.000 1.813.000
Finansinntekter 61.000 2.135.000 144.000 572.000 5.008.000
Finanskostnader -1.000 -119.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 60.000 2.016.000 143.000 570.000 5.004.000
Resultat før skatt 936.000 3.160.000 1.723.000 635.000 6.816.000
Skattekostnad -206.000 -247.000 -389.000 -46.000 -492.000
Årsresultat 730.000 2.913.000 1.334.000 589.000 6.324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.593.000 18.893.000 16.199.000 14.497.000 19.797.000
Sum eiendeler 19.593.000 18.893.000 16.199.000 14.497.000 19.797.000
Sum opptjent egenkapital 12.090.000 15.360.000 12.447.000 11.112.000 15.951.000
Sum egenkapital 15.181.000 18.451.000 15.538.000 14.204.000 19.042.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.412.000 442.000 661.000 293.000 755.000
Sum gjeld og egenkapital 19.594.000 18.894.000 16.200.000 14.497.000 19.798.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.920.000 2.145.000 3.152.000 1.716.000 2.716.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.920.000 2.145.000 3.152.000 1.716.000 2.716.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -755.000 -766.000 -983.000 -1.072.000 -486.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -236.000 -588.000 -579.000 -417.000
Driftskostnader -1.044.000 -1.002.000 -1.571.000 -1.651.000 -903.000
Driftsresultat 876.000 1.144.000 1.580.000 64.000 1.813.000
Finansinntekter 61.000 2.135.000 144.000 572.000 5.008.000
Finanskostnader -1.000 -119.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 60.000 2.016.000 143.000 570.000 5.004.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 730.000 2.913.000 1.334.000 589.000 6.324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 13.000 163.000 0 10.000
Andre fordringer 212.000 119.000 1.000 2.000 3.378.000
Sum investeringer 403.000 403.000 4.817.000 770.000 5.677.000
Kasse, bank 18.893.000 18.359.000 11.219.000 13.725.000 10.732.000
Sum omløpsmidler 19.593.000 18.893.000 16.199.000 14.497.000 19.797.000
Sum eiendeler 19.593.000 18.893.000 16.199.000 14.497.000 19.797.000
Sum opptjent egenkapital 12.090.000 15.360.000 12.447.000 11.112.000 15.951.000
Sum egenkapital 15.181.000 18.451.000 15.538.000 14.204.000 19.042.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 47.000 55.000 90.000 40.000
Betalbar skatt 206.000 247.000 389.000 46.000 492.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 69.000 79.000 70.000 143.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 80.000 138.000 87.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 4.412.000 442.000 661.000 293.000 755.000
Sum gjeld og egenkapital 19.594.000 18.894.000 16.200.000 14.497.000 19.798.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.181.000 18.451.000 15.538.000 14.204.000 19.042.000
Likviditetsgrad 1 4.4 42.7 24.5 49.5 26.2
Likviditetsgrad 2 4.4 42.7 24.5 49.5 26.2
Soliditet 77.5 97.7 95.9 9 96.2
Resultatgrad 45.6 53.3 50.1 3.7 66.8
Rentedekningsgrad 876.0 9.6 1 3 453.3
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.8 17.4 10.6 4.4 34.5
Signatur
27.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex