Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Memo Elektro AS
Juridisk navn:  Memo Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67919444
Postboks 339 Solheimveien 36 Fax: 67919445
1471 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 985853673
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/26/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
2%
Resultat  
  
2.29%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 78.374.000 76.838.000 98.061.000 84.810.000 54.336.000
Resultat: 7.864.000 7.688.000 6.997.000 8.019.000 5.910.000
Egenkapital: 8.276.000 8.276.000 8.276.000 8.272.000 6.618.000
Regnskap for  Memo Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 78.374.000 76.838.000 98.061.000 84.810.000 54.336.000
Driftskostnader -70.486.000 -69.130.000 -91.027.000 -76.748.000 -48.395.000
Driftsresultat 7.888.000 7.709.000 7.033.000 8.061.000 5.940.000
Finansinntekter 9.000 14.000 7.000 13.000 15.000
Finanskostnader -34.000 -36.000 -43.000 -56.000 -45.000
Finans -25.000 -22.000 -36.000 -43.000 -30.000
Resultat før skatt 7.864.000 7.688.000 6.997.000 8.019.000 5.910.000
Skattekostnad -1.764.000 -1.719.000 -1.633.000 -1.950.000 -1.496.000
Årsresultat 6.100.000 5.969.000 5.364.000 6.069.000 4.414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 842.000 822.000 479.000 383.000 253.000
Sum omløpsmidler 28.567.000 28.160.000 30.143.000 29.661.000 18.299.000
Sum eiendeler 29.409.000 28.982.000 30.622.000 30.044.000 18.552.000
Sum opptjent egenkapital 7.976.000 7.976.000 7.976.000 7.972.000 6.318.000
Sum egenkapital 8.276.000 8.276.000 8.276.000 8.272.000 6.618.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 21.134.000 20.706.000 22.346.000 21.738.000 11.912.000
Sum gjeld og egenkapital 29.410.000 28.982.000 30.622.000 30.045.000 18.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.374.000 76.828.000 98.061.000 84.810.000 54.320.000
Andre inntekter 11.000 0 0 16.000
Driftsinntekter 78.374.000 76.838.000 98.061.000 84.810.000 54.336.000
Varekostnad -45.619.000 -44.688.000 -68.638.000 -54.199.000 -28.679.000
Lønninger -17.837.000 -17.755.000 -16.888.000 -16.638.000 -13.433.000
Avskrivning -196.000 -151.000 -77.000 -62.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.834.000 -6.536.000 -5.424.000 -5.849.000 -6.214.000
Driftskostnader -70.486.000 -69.130.000 -91.027.000 -76.748.000 -48.395.000
Driftsresultat 7.888.000 7.709.000 7.033.000 8.061.000 5.940.000
Finansinntekter 9.000 14.000 7.000 13.000 15.000
Finanskostnader -34.000 -36.000 -43.000 -56.000 -45.000
Finans -25.000 -22.000 -36.000 -43.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.100.000 -5.969.000 -5.360.000 -4.415.000 0
Årsresultat 6.100.000 5.969.000 5.364.000 6.069.000 4.414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 11.000 22.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 495.000 574.000 365.000 203.000 74.000
Sum varige driftsmidler 495.000 574.000 365.000 203.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 314.000 237.000 92.000 180.000 178.000
Sum anleggsmidler 842.000 822.000 479.000 383.000 253.000
Varebeholdning 114.000 99.000 95.000 99.000 92.000
Kundefordringer 16.482.000 14.579.000 18.735.000 20.618.000 12.005.000
Andre fordringer 1.406.000 2.611.000 4.924.000 2.967.000 1.540.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.566.000 10.871.000 6.389.000 5.978.000 4.663.000
Sum omløpsmidler 28.567.000 28.160.000 30.143.000 29.661.000 18.299.000
Sum eiendeler 29.409.000 28.982.000 30.622.000 30.044.000 18.552.000
Sum opptjent egenkapital 7.976.000 7.976.000 7.976.000 7.972.000 6.318.000
Sum egenkapital 8.276.000 8.276.000 8.276.000 8.272.000 6.618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 35.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 22.000
Leverandørgjeld 4.144.000 4.776.000 4.247.000 5.804.000 3.113.000
Betalbar skatt 1.786.000 1.707.000 1.690.000 1.937.000 1.392.000
Skyldig offentlige avgifter 3.744.000 3.177.000 4.051.000 3.438.000 2.988.000
Utbytte -6.100.000 -5.969.000 -5.360.000 -4.415.000 0
Annen kortsiktig gjeld 11.460.000 11.045.000 12.358.000 10.558.000 4.419.000
Sum kortsiktig gjeld 21.134.000 20.706.000 22.346.000 21.738.000 11.912.000
Sum gjeld og egenkapital 29.410.000 28.982.000 30.622.000 30.045.000 18.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.433.000 7.454.000 7.797.000 7.923.000 6.387.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5
Soliditet 28.1 28.6 2 27.5 35.7
Resultatgrad 10.1 1 7.2 9.5 10.9
Rentedekningsgrad 232.0 214.1 163.6 143.9 1
Gjeldsgrad 2.6 2.5 2.7 2.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 26.9 26.6 2 26.9 32.1
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex