Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Memo Elektro AS
Juridisk navn:  Memo Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67919444
Postboks 339 Solheimveien 36 Fax: 67919445
1471 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 985853673
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/26/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.95%
Resultat  
  
18.25%
Egenkapital  
  
-7.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 99.494.000 78.374.000 76.838.000 98.061.000 84.810.000
Resultat: 9.299.000 7.864.000 7.688.000 6.997.000 8.019.000
Egenkapital: 7.616.000 8.276.000 8.276.000 8.276.000 8.272.000
Regnskap for  Memo Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 99.494.000 78.374.000 76.838.000 98.061.000 84.810.000
Driftskostnader -90.166.000 -70.486.000 -69.130.000 -91.027.000 -76.748.000
Driftsresultat 9.328.000 7.888.000 7.709.000 7.033.000 8.061.000
Finansinntekter 3.000 9.000 14.000 7.000 13.000
Finanskostnader -32.000 -34.000 -36.000 -43.000 -56.000
Finans -29.000 -25.000 -22.000 -36.000 -43.000
Resultat før skatt 9.299.000 7.864.000 7.688.000 6.997.000 8.019.000
Skattekostnad -2.059.000 -1.764.000 -1.719.000 -1.633.000 -1.950.000
Årsresultat 7.240.000 6.100.000 5.969.000 5.364.000 6.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.055.000 842.000 822.000 479.000 383.000
Sum omløpsmidler 34.191.000 28.567.000 28.160.000 30.143.000 29.661.000
Sum eiendeler 35.246.000 29.409.000 28.982.000 30.622.000 30.044.000
Sum opptjent egenkapital 7.316.000 7.976.000 7.976.000 7.976.000 7.972.000
Sum egenkapital 7.616.000 8.276.000 8.276.000 8.276.000 8.272.000
Sum langsiktig gjeld 575.000 0 0 35.000
Sum kortsiktig gjeld 27.055.000 21.134.000 20.706.000 22.346.000 21.738.000
Sum gjeld og egenkapital 35.246.000 29.410.000 28.982.000 30.622.000 30.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.494.000 78.374.000 76.828.000 98.061.000 84.810.000
Andre inntekter 11.000 0 0
Driftsinntekter 99.494.000 78.374.000 76.838.000 98.061.000 84.810.000
Varekostnad -62.920.000 -45.619.000 -44.688.000 -68.638.000 -54.199.000
Lønninger -19.465.000 -17.837.000 -17.755.000 -16.888.000 -16.638.000
Avskrivning -231.000 -196.000 -151.000 -77.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.550.000 -6.834.000 -6.536.000 -5.424.000 -5.849.000
Driftskostnader -90.166.000 -70.486.000 -69.130.000 -91.027.000 -76.748.000
Driftsresultat 9.328.000 7.888.000 7.709.000 7.033.000 8.061.000
Finansinntekter 3.000 9.000 14.000 7.000 13.000
Finanskostnader -32.000 -34.000 -36.000 -43.000 -56.000
Finans -29.000 -25.000 -22.000 -36.000 -43.000
Konsernbidrag -7.900.000 0 0 0
Utbytte -6.100.000 -5.969.000 -5.360.000 -4.415.000
Årsresultat 7.240.000 6.100.000 5.969.000 5.364.000 6.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 33.000 11.000 22.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 870.000 495.000 574.000 365.000 203.000
Sum varige driftsmidler 870.000 495.000 574.000 365.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 153.000 314.000 237.000 92.000 180.000
Sum anleggsmidler 1.055.000 842.000 822.000 479.000 383.000
Varebeholdning 153.000 114.000 99.000 95.000 99.000
Kundefordringer 20.890.000 16.482.000 14.579.000 18.735.000 20.618.000
Andre fordringer 1.240.000 1.406.000 2.611.000 4.924.000 2.967.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.908.000 10.566.000 10.871.000 6.389.000 5.978.000
Sum omløpsmidler 34.191.000 28.567.000 28.160.000 30.143.000 29.661.000
Sum eiendeler 35.246.000 29.409.000 28.982.000 30.622.000 30.044.000
Sum opptjent egenkapital 7.316.000 7.976.000 7.976.000 7.976.000 7.972.000
Sum egenkapital 7.616.000 8.276.000 8.276.000 8.276.000 8.272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 575.000 0 0 35.000
Leverandørgjeld 6.986.000 4.144.000 4.776.000 4.247.000 5.804.000
Betalbar skatt 2.058.000 1.786.000 1.707.000 1.690.000 1.937.000
Skyldig offentlige avgifter 3.001.000 3.744.000 3.177.000 4.051.000 3.438.000
Utbytte -6.100.000 -5.969.000 -5.360.000 -4.415.000
Annen kortsiktig gjeld 15.010.000 11.460.000 11.045.000 12.358.000 10.558.000
Sum kortsiktig gjeld 27.055.000 21.134.000 20.706.000 22.346.000 21.738.000
Sum gjeld og egenkapital 35.246.000 29.410.000 28.982.000 30.622.000 30.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.136.000 7.433.000 7.454.000 7.797.000 7.923.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4
Soliditet 21.6 28.1 28.6 2 27.5
Resultatgrad 9.4 10.1 1 7.2 9.5
Rentedekningsgrad 291.5 232.0 214.1 163.6 143.9
Gjeldsgrad 3.6 2.6 2.5 2.7 2.6
Total kapitalrentabilitet 26.5 26.9 26.6 2 26.9
Signatur
12.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex