Memon Norge AS
Juridisk navn:  Memon Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77006600
Sandfjellet 25 Sandfjellet 25 Fax:
9445 Tovik 9445 Tovik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 982363446
Aksjekapital: 950.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.26%
Resultat  
  
9.09%
Egenkapital  
  
3.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 202.000 141.000 194.000 201.000 187.000
Resultat: 24.000 22.000 4.000 -17.000 -27.000
Egenkapital: -755.000 -779.000 -801.000 -805.000 -788.000
Regnskap for  Memon Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 202.000 141.000 194.000 201.000 187.000
Driftskostnader -178.000 -120.000 -189.000 -219.000 -215.000
Driftsresultat 24.000 22.000 4.000 -17.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 22.000 4.000 -17.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 24.000 22.000 4.000 -17.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 123.000 72.000 21.000 104.000 54.000
Sum eiendeler 123.000 72.000 21.000 104.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -1.705.000 -1.729.000 -1.751.000 -1.755.000 -1.738.000
Sum egenkapital -755.000 -779.000 -801.000 -805.000 -788.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 878.000 851.000 822.000 909.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 72.000 21.000 104.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 202.000 141.000 194.000 201.000 187.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 202.000 141.000 194.000 201.000 187.000
Varekostnad -138.000 -73.000 -128.000 -145.000 -128.000
Lønninger -6.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -41.000 -56.000 -69.000 -82.000
Driftskostnader -178.000 -120.000 -189.000 -219.000 -215.000
Driftsresultat 24.000 22.000 4.000 -17.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 24.000 22.000 4.000 -17.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 5.000 9.000 15.000 17.000 20.000
Kundefordringer 114.000 14.000 0 36.000 20.000
Andre fordringer 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 49.000 0 52.000 14.000
Sum omløpsmidler 123.000 72.000 21.000 104.000 54.000
Sum eiendeler 123.000 72.000 21.000 104.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -1.705.000 -1.729.000 -1.751.000 -1.755.000 -1.738.000
Sum egenkapital -755.000 -779.000 -801.000 -805.000 -788.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 6.000 62.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 20.000 0 12.000 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 836.000 831.000 816.000 835.000 818.000
Sum kortsiktig gjeld 878.000 851.000 822.000 909.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 72.000 21.000 104.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -755.000 -779.000 -801.000 -805.000 -788.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.1 0
Soliditet -613.8 -1.081.9 -3814.3 -1459.3
Resultatgrad 11.9 15.6 2.1 -8.5 -14.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 19.5 30.6 1 -16.3
Signatur
09.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex