Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mentor As Lederutvikling
Juridisk navn:  Mentor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69327415
Kardemommekroken 13 Kardemommekroken 13 Fax:
1622 Gressvik 1622 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 980225399
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exacta As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.63%
Resultat  
  
213.86%
Egenkapital  
  
-3.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.788.000 1.203.000 1.310.000 2.194.000 1.727.000
Resultat: 649.000 -570.000 1.197.000 187.000 290.000
Egenkapital: 13.315.000 13.776.000 14.395.000 13.228.000 13.555.000
Regnskap for  Mentor As Lederutvikling
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.788.000 1.203.000 1.310.000 2.194.000 1.727.000
Driftskostnader -1.468.000 -1.165.000 -1.352.000 -1.785.000 -1.821.000
Driftsresultat 321.000 36.000 -41.000 409.000 -94.000
Finansinntekter 328.000 -606.000 1.283.000 -222.000 385.000
Finanskostnader -1.000 -45.000 -1.000 -2.000
Finans 328.000 -607.000 1.238.000 -223.000 383.000
Resultat før skatt 649.000 -570.000 1.197.000 187.000 290.000
Skattekostnad -110.000 -48.000 -31.000 -103.000 0
Årsresultat 539.000 -618.000 1.166.000 83.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.232.000 2.328.000 1.878.000 1.952.000 1.951.000
Sum omløpsmidler 12.015.000 11.668.000 12.769.000 12.200.000 11.881.000
Sum eiendeler 14.247.000 13.996.000 14.647.000 14.152.000 13.832.000
Sum opptjent egenkapital 13.215.000 13.676.000 14.295.000 13.128.000 13.455.000
Sum egenkapital 13.315.000 13.776.000 14.395.000 13.228.000 13.555.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 21.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 911.000 199.000 253.000 923.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 14.247.000 13.996.000 14.648.000 14.151.000 13.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.697.000 991.000 1.202.000 2.098.000 1.512.000
Andre inntekter 92.000 212.000 109.000 96.000 215.000
Driftsinntekter 1.788.000 1.203.000 1.310.000 2.194.000 1.727.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -683.000 -451.000 -629.000 -1.053.000 -1.055.000
Avskrivning -97.000 -104.000 -78.000 -88.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -688.000 -610.000 -645.000 -644.000 -714.000
Driftskostnader -1.468.000 -1.165.000 -1.352.000 -1.785.000 -1.821.000
Driftsresultat 321.000 36.000 -41.000 409.000 -94.000
Finansinntekter 328.000 -606.000 1.283.000 -222.000 385.000
Finanskostnader -1.000 -45.000 -1.000 -2.000
Finans 328.000 -607.000 1.238.000 -223.000 383.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -410.000 0
Årsresultat 539.000 -618.000 1.166.000 83.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 8.000 0
Fast eiendom 1.436.000 1.436.000 1.436.000 1.436.000 1.436.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 559.000 656.000 220.000 297.000 330.000
Sum varige driftsmidler 1.995.000 2.091.000 1.655.000 1.733.000 1.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 237.000 237.000 211.000 211.000 186.000
Sum anleggsmidler 2.232.000 2.328.000 1.878.000 1.952.000 1.951.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 306.000 241.000 429.000 212.000 101.000
Andre fordringer 23.000 0 8.000
Sum investeringer 11.138.000 10.955.000 11.845.000 9.767.000 10.093.000
Kasse, bank 571.000 473.000 472.000 2.221.000 1.680.000
Sum omløpsmidler 12.015.000 11.668.000 12.769.000 12.200.000 11.881.000
Sum eiendeler 14.247.000 13.996.000 14.647.000 14.152.000 13.832.000
Sum opptjent egenkapital 13.215.000 13.676.000 14.295.000 13.128.000 13.455.000
Sum egenkapital 13.315.000 13.776.000 14.395.000 13.228.000 13.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 21.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 21.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 14.000 3.000 0 6.000
Betalbar skatt 111.000 15.000 35.000 111.000 0
Skyldig offentlige avgifter 181.000 94.000 53.000 209.000 134.000
Utbytte -1.000.000 0 -410.000 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 76.000 161.000 193.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 911.000 199.000 253.000 923.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 14.247.000 13.996.000 14.648.000 14.151.000 13.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.104.000 11.469.000 12.516.000 11.277.000 11.604.000
Likviditetsgrad 1 13.2 58.6 50.5 13.2 42.9
Likviditetsgrad 2 13.2 58.6 50.5 13.2 42.9
Soliditet 93.5 98.4 98.3 93.5 9
Resultatgrad 18.0 3.0 -3.1 18.6 -5.4
Rentedekningsgrad 36.0 -0.9 4
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 4.6 -4.1 8.5 1.3 2.1
Signatur
13.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex