Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mercurium AS
Juridisk navn:  Mercurium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22136060
Postboks 40 Svinskauveien 9 Fax: 22136061
1441 Drøbak 1544 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 980638812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.82%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-53.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.118.000 1.753.000 792.000 641.000 66.000
Resultat: 6.000 12.000 -90.000 53.000 7.000
Egenkapital: 115.000 245.000 236.000 236.000 187.000
Regnskap for  Mercurium AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.118.000 1.753.000 792.000 641.000 66.000
Driftskostnader -2.116.000 -1.744.000 -884.000 -588.000 -61.000
Driftsresultat 3.000 9.000 -92.000 53.000 5.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 2.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 6.000 12.000 -90.000 53.000 7.000
Skattekostnad -1.000 -3.000 0 -5.000 0
Årsresultat 5.000 9.000 -90.000 49.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 90.000 0 0
Sum omløpsmidler 416.000 831.000 813.000 457.000 245.000
Sum eiendeler 416.000 831.000 903.000 457.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 55.000 46.000 136.000 87.000
Sum egenkapital 115.000 245.000 236.000 236.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 301.000 586.000 667.000 221.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000 831.000 903.000 457.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.118.000 1.753.000 792.000 641.000 66.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.118.000 1.753.000 792.000 641.000 66.000
Varekostnad -1.132.000 -1.239.000 -508.000 -248.000 0
Lønninger -704.000 -323.000 -346.000 -329.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -182.000 -30.000 -11.000 -61.000
Driftskostnader -2.116.000 -1.744.000 -884.000 -588.000 -61.000
Driftsresultat 3.000 9.000 -92.000 53.000 5.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 2.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 9.000 -90.000 49.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 90.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 90.000 0 0
Varebeholdning 129.000 314.000 478.000 0 0
Kundefordringer 181.000 3.000 201.000 0 83.000
Andre fordringer 4.000 124.000 0 243.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 390.000 134.000 214.000 146.000
Sum omløpsmidler 416.000 831.000 813.000 457.000 245.000
Sum eiendeler 416.000 831.000 903.000 457.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 55.000 46.000 136.000 87.000
Sum egenkapital 115.000 245.000 236.000 236.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 1.000 3.000 0 56.000
Betalbar skatt 1.000 3.000 0 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 22.000 65.000 80.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 146.000 560.000 600.000 136.000 0
Sum kortsiktig gjeld 301.000 586.000 667.000 221.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000 831.000 903.000 457.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 245.000 146.000 236.000 187.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.2 2.1 4.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.5 2.1 4.2
Soliditet 27.6 29.5 26.1 51.6 76.3
Resultatgrad 0.1 0.5 -11.6 8.3 7.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 2.4 2.8 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.4 11.8 3.3
Signatur
28.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex