Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mercy Ships Norge
Juridisk navn:  Mercy Ships Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51510090
Markens Gate 48 Markens Gate 48 Fax: 51510091
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 976600746
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/19/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.18%
Resultat  
  
618.75%
Egenkapital  
  
19.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.192.000 28.046.000 27.025.000 21.564.000 19.393.000
Resultat: 575.000 80.000 962.000 993.000 246.000
Egenkapital: 3.473.000 2.898.000 2.819.000 1.857.000 864.000
Regnskap for  Mercy Ships Norge
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.192.000 28.046.000 27.025.000 21.564.000 19.393.000
Driftskostnader -24.617.000 -27.951.000 -26.067.000 -20.567.000 -19.148.000
Driftsresultat 575.000 95.000 958.000 997.000 245.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 4.000 -4.000 4.000
Finans -15.000 4.000 -4.000 4.000
Resultat før skatt 575.000 80.000 962.000 993.000 246.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 575.000 80.000 962.000 993.000 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 23.000 5.000 6.000 12.000
Sum omløpsmidler 4.974.000 6.329.000 4.936.000 6.078.000 1.601.000
Sum eiendeler 5.027.000 6.352.000 4.941.000 6.084.000 1.613.000
Sum opptjent egenkapital 3.373.000 2.798.000 2.719.000 1.757.000 764.000
Sum egenkapital 3.473.000 2.898.000 2.819.000 1.857.000 864.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 3.454.000 2.122.000 4.227.000 749.000
Sum gjeld og egenkapital 5.027.000 6.352.000 4.941.000 6.084.000 1.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 25.192.000 28.046.000 27.025.000 21.564.000 19.393.000
Driftsinntekter 25.192.000 28.046.000 27.025.000 21.564.000 19.393.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.617.000 -27.951.000 -26.067.000 -20.567.000 -19.148.000
Driftskostnader -24.617.000 -27.951.000 -26.067.000 -20.567.000 -19.148.000
Driftsresultat 575.000 95.000 958.000 997.000 245.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 4.000 -4.000 4.000
Finans -15.000 4.000 -4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 575.000 80.000 962.000 993.000 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 23.000 0 5.000 11.000
Sum varige driftsmidler 53.000 23.000 0 5.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 53.000 23.000 5.000 6.000 12.000
Varebeholdning 0 0 1.957.000 0
Kundefordringer 142.000 240.000 467.000 221.000 432.000
Andre fordringer 64.000 119.000 8.000 3.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.768.000 5.969.000 4.461.000 3.897.000 1.134.000
Sum omløpsmidler 4.974.000 6.329.000 4.936.000 6.078.000 1.601.000
Sum eiendeler 5.027.000 6.352.000 4.941.000 6.084.000 1.613.000
Sum opptjent egenkapital 3.373.000 2.798.000 2.719.000 1.757.000 764.000
Sum egenkapital 3.473.000 2.898.000 2.819.000 1.857.000 864.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 509.000 261.000 332.000 797.000 200.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 488.000 446.000 341.000 277.000 318.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 556.000 2.747.000 1.449.000 3.153.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 3.454.000 2.122.000 4.227.000 749.000
Sum gjeld og egenkapital 5.027.000 6.352.000 4.941.000 6.084.000 1.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.420.000 2.875.000 2.814.000 1.851.000 852.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.8 2.3 1 2.1
Likviditetsgrad 2 3.2 1.8 2.3 1 2.1
Soliditet 69.1 45.6 57.1 30.5 53.6
Resultatgrad 2.3 0.3 3.5 4.6 1.3
Rentedekningsgrad 6.3 -239.5 249.3 -61.3
Gjeldsgrad 0.4 1.2 0.8 2.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.4 1.5 19.4 16.4 15.2
Signatur
10.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex