Messereiser Norge As
Juridisk navn:  Messereiser Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32243600
Postboks 651 Bachetomta Næringspark Terminalen 9 Fax:
1411 Kolbotn 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 913841557
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/16/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.28%
Resultat  
  
-42.23%
Egenkapital  
  
176.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.269.000 17.153.000 7.414.000 9.220.000 19.511.000
Resultat: 900.000 1.558.000 -605.000 -464.000 1.521.000
Egenkapital: 1.103.000 399.000 200.000 -213.000 251.000
Regnskap for  Messereiser Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.269.000 17.153.000 7.414.000 9.220.000 19.511.000
Driftskostnader -4.363.000 -15.602.000 -8.020.000 -9.682.000 -17.902.000
Driftsresultat 906.000 1.552.000 -605.000 -463.000 1.608.000
Finansinntekter 1.000 8.000 3.000 0 2.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -3.000 -1.000 -88.000
Finans -6.000 7.000 0 -1.000 -86.000
Resultat før skatt 900.000 1.558.000 -605.000 -464.000 1.521.000
Skattekostnad -196.000 -345.000 234.000 0 -85.000
Årsresultat 704.000 1.213.000 -371.000 -464.000 1.436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 23.000 178.000 103.000
Sum omløpsmidler 2.507.000 1.790.000 7.390.000 2.308.000 2.118.000
Sum eiendeler 2.507.000 1.790.000 7.413.000 2.486.000 2.221.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 199.000 -614.000 -243.000 221.000
Sum egenkapital 1.103.000 399.000 200.000 -213.000 251.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.404.000 1.391.000 7.213.000 2.699.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 2.507.000 1.790.000 7.413.000 2.486.000 2.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.984.000 16.257.000 7.170.000 8.747.000 19.498.000
Andre inntekter 285.000 897.000 244.000 473.000 13.000
Driftsinntekter 5.269.000 17.153.000 7.414.000 9.220.000 19.511.000
Varekostnad -3.519.000 -14.172.000 -6.670.000 -8.009.000 -15.716.000
Lønninger -418.000 -924.000 -979.000 -1.117.000 -1.526.000
Avskrivning -23.000 -40.000 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -483.000 -331.000 -516.000 -620.000
Driftskostnader -4.363.000 -15.602.000 -8.020.000 -9.682.000 -17.902.000
Driftsresultat 906.000 1.552.000 -605.000 -463.000 1.608.000
Finansinntekter 1.000 8.000 3.000 0 2.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -3.000 -1.000 -88.000
Finans -6.000 7.000 0 -1.000 -86.000
Konsernbidrag -1.014.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 704.000 1.213.000 -371.000 -464.000 1.436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 23.000 63.000 103.000
Sum Immatrielle midler 0 23.000 63.000 103.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 114.000 0
Sum anleggsmidler 0 23.000 178.000 103.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 167.000 756.000 1.013.000 323.000
Andre fordringer 449.000 798.000 4.976.000 1.227.000 1.314.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.046.000 812.000 621.000 69.000 481.000
Sum omløpsmidler 2.507.000 1.790.000 7.390.000 2.308.000 2.118.000
Sum eiendeler 2.507.000 1.790.000 7.413.000 2.486.000 2.221.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 199.000 -614.000 -243.000 221.000
Sum egenkapital 1.103.000 399.000 200.000 -213.000 251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -49.000 83.000 4.506.000 1.268.000 98.000
Betalbar skatt 196.000 121.000 0 0 85.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 69.000 31.000 60.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.254.000 1.118.000 2.676.000 1.370.000 1.708.000
Sum kortsiktig gjeld 1.404.000 1.391.000 7.213.000 2.699.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 2.507.000 1.790.000 7.413.000 2.486.000 2.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.103.000 399.000 177.000 -391.000 148.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1 0.9 1.1
Soliditet 44.0 22.3 2.7 -8.6 11.3
Resultatgrad 17.2 9 -8.2 8.2
Rentedekningsgrad 129.4 1 -201.7 18.3
Gjeldsgrad 1.3 3.5 36.1 -12.7 7.8
Total kapitalrentabilitet 36.2 87.2 -8.1 -18.6 72.5
Signatur
16.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex