Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Metos AS
Juridisk navn:  Metos AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93263867
Rosenholmveien 4A Rosenholmveien 4A Fax: 22623170
1252 Oslo 1252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938454213
Aksjekapital: 12.040.000 NOK
Antall ansatte: 76
Etableringsdato: 9/10/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.8%
Resultat  
  
-42.35%
Egenkapital  
  
-6.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 196.511.000 257.873.000 250.430.000 227.187.000 245.571.000
Resultat: 4.952.000 8.590.000 6.099.000 1.679.000 4.685.000
Egenkapital: 32.394.000 34.542.000 27.878.000 26.221.000 25.034.000
Regnskap for  Metos AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 196.511.000 257.873.000 250.430.000 227.187.000 245.571.000
Driftskostnader -191.543.000 -249.245.000 -244.264.000 -225.213.000 -240.711.000
Driftsresultat 4.968.000 8.628.000 6.165.000 1.974.000 4.861.000
Finansinntekter 59.000 472.000 287.000 144.000 146.000
Finanskostnader -75.000 -510.000 -352.000 -440.000 -322.000
Finans -16.000 -38.000 -65.000 -296.000 -176.000
Resultat før skatt 4.952.000 8.590.000 6.099.000 1.679.000 4.685.000
Skattekostnad -1.100.000 -1.926.000 -1.442.000 -492.000 -1.246.000
Årsresultat 3.852.000 6.664.000 4.657.000 1.187.000 3.439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.375.000 1.423.000 1.676.000 1.794.000 2.126.000
Sum omløpsmidler 85.150.000 72.673.000 85.300.000 68.148.000 70.225.000
Sum eiendeler 86.525.000 74.096.000 86.976.000 69.942.000 72.351.000
Sum opptjent egenkapital 20.354.000 22.502.000 15.838.000 14.181.000 12.994.000
Sum egenkapital 32.394.000 34.542.000 27.878.000 26.221.000 25.034.000
Sum langsiktig gjeld 221.000 331.000 1.911.000 2.314.000 2.377.000
Sum kortsiktig gjeld 53.911.000 39.222.000 57.187.000 41.406.000 44.940.000
Sum gjeld og egenkapital 86.526.000 74.095.000 86.976.000 69.941.000 72.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 195.551.000 256.893.000 250.430.000 227.187.000 245.571.000
Andre inntekter 960.000 980.000 0 0 0
Driftsinntekter 196.511.000 257.873.000 250.430.000 227.187.000 245.571.000
Varekostnad -124.882.000 -172.454.000 -162.343.000 -148.058.000 -163.167.000
Lønninger -46.685.000 -50.313.000 -55.677.000 -49.734.000 -51.746.000
Avskrivning -195.000 -188.000 -199.000 -241.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.781.000 -26.290.000 -26.045.000 -27.180.000 -25.578.000
Driftskostnader -191.543.000 -249.245.000 -244.264.000 -225.213.000 -240.711.000
Driftsresultat 4.968.000 8.628.000 6.165.000 1.974.000 4.861.000
Finansinntekter 59.000 472.000 287.000 144.000 146.000
Finanskostnader -75.000 -510.000 -352.000 -440.000 -322.000
Finans -16.000 -38.000 -65.000 -296.000 -176.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -3.000.000 0 -3.500.000
Årsresultat 3.852.000 6.664.000 4.657.000 1.187.000 3.439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 828.000 958.000 1.218.000 1.344.000 1.436.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 548.000 464.000 457.000 450.000 691.000
Sum varige driftsmidler 548.000 464.000 457.000 450.000 691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.375.000 1.423.000 1.676.000 1.794.000 2.126.000
Varebeholdning 15.470.000 14.043.000 14.921.000 12.788.000 13.917.000
Kundefordringer 23.727.000 23.910.000 29.030.000 36.767.000 32.190.000
Andre fordringer 513.000 781.000 296.000 480.000 497.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.829.000 4.271.000 13.734.000 1.006.000 0
Sum omløpsmidler 85.150.000 72.673.000 85.300.000 68.148.000 70.225.000
Sum eiendeler 86.525.000 74.096.000 86.976.000 69.942.000 72.351.000
Sum opptjent egenkapital 20.354.000 22.502.000 15.838.000 14.181.000 12.994.000
Sum egenkapital 32.394.000 34.542.000 27.878.000 26.221.000 25.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 221.000 331.000 1.911.000 2.314.000 2.377.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 32.000
Sum langsiktig gjeld 221.000 331.000 1.911.000 2.314.000 2.377.000
Leverandørgjeld 20.002.000 19.057.000 25.022.000 25.339.000 24.919.000
Betalbar skatt 1.318.000 2.601.000 1.317.000 400.000 1.042.000
Skyldig offentlige avgifter 16.004.000 9.343.000 20.198.000 11.762.000 10.927.000
Utbytte -6.000.000 -3.000.000 0 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 10.587.000 8.222.000 7.651.000 3.905.000 4.520.000
Sum kortsiktig gjeld 53.911.000 39.222.000 57.187.000 41.406.000 44.940.000
Sum gjeld og egenkapital 86.526.000 74.095.000 86.976.000 69.941.000 72.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.239.000 33.451.000 28.113.000 26.742.000 25.285.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.5 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.2 1.3 1.3
Soliditet 37.4 46.6 32.1 37.5 34.6
Resultatgrad 2.5 3.3 2.5 0.9 2
Rentedekningsgrad 66.2 16.9 17.5 4.5 15.1
Gjeldsgrad 1.7 1.1 2.1 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.8 12.3 7.4 3 6.9
Signatur
08.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
TO AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER.
Prokurister
08.06.2022
Prokura i fellesskap
Dejic Vladan
Prokura i fellesskap
Bauger Harald
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex