Metro Ur Og Smykker AS
Juridisk navn:  Metro Ur Og Smykker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432240
Bibliotekgata 30 Bibliotekgata 30 Fax: 57494951
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 991079564
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/8/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.71%
Resultat  
  
-93.94%
Egenkapital  
  
-37.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.975.000 6.437.000 5.711.000 5.469.000 5.451.000
Resultat: 65.000 1.072.000 229.000 163.000 127.000
Egenkapital: 1.260.000 2.009.000 1.167.000 988.000 863.000
Regnskap for  Metro Ur Og Smykker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.975.000 6.437.000 5.711.000 5.469.000 5.451.000
Driftskostnader -4.862.000 -5.335.000 -5.381.000 -5.198.000 -5.069.000
Driftsresultat 111.000 1.102.000 330.000 270.000 383.000
Finansinntekter 4.000 28.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -57.000 -100.000 -108.000 -255.000
Finans -47.000 -29.000 -100.000 -108.000 -255.000
Resultat før skatt 65.000 1.072.000 229.000 163.000 127.000
Skattekostnad -14.000 -230.000 -50.000 -38.000 -79.000
Årsresultat 51.000 842.000 179.000 125.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 274.000 293.000 1.097.000 1.158.000 1.179.000
Sum omløpsmidler 2.997.000 3.452.000 2.559.000 2.672.000 2.661.000
Sum eiendeler 3.271.000 3.745.000 3.656.000 3.830.000 3.840.000
Sum opptjent egenkapital 860.000 1.609.000 767.000 588.000 463.000
Sum egenkapital 1.260.000 2.009.000 1.167.000 988.000 863.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 487.000 1.585.000 1.347.000 1.498.000
Sum kortsiktig gjeld 1.905.000 1.250.000 904.000 1.494.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 3.272.000 3.746.000 3.656.000 3.829.000 3.841.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.004.000 6.332.000 5.711.000 5.469.000 5.451.000
Andre inntekter -29.000 104.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.975.000 6.437.000 5.711.000 5.469.000 5.451.000
Varekostnad -2.486.000 -3.013.000 -2.867.000 -2.733.000 -2.763.000
Lønninger -1.035.000 -927.000 -1.231.000 -1.262.000 -1.100.000
Avskrivning -35.000 -64.000 -63.000 -13.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.306.000 -1.331.000 -1.220.000 -1.190.000 -1.140.000
Driftskostnader -4.862.000 -5.335.000 -5.381.000 -5.198.000 -5.069.000
Driftsresultat 111.000 1.102.000 330.000 270.000 383.000
Finansinntekter 4.000 28.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -57.000 -100.000 -108.000 -255.000
Finans -47.000 -29.000 -100.000 -108.000 -255.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 51.000 842.000 179.000 125.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 12.000 9.000 6.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 117.000 93.000 115.000 178.000 191.000
Sum varige driftsmidler 117.000 93.000 115.000 178.000 191.000
Sum finansielle anleggsmidler 149.000 187.000 974.000 974.000 974.000
Sum anleggsmidler 274.000 293.000 1.097.000 1.158.000 1.179.000
Varebeholdning 2.195.000 2.040.000 2.256.000 2.116.000 2.093.000
Kundefordringer 7.000 38.000 6.000 9.000 33.000
Andre fordringer 25.000 27.000 5.000 1.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 771.000 1.347.000 262.000 545.000 518.000
Sum omløpsmidler 2.997.000 3.452.000 2.559.000 2.672.000 2.661.000
Sum eiendeler 3.271.000 3.745.000 3.656.000 3.830.000 3.840.000
Sum opptjent egenkapital 860.000 1.609.000 767.000 588.000 463.000
Sum egenkapital 1.260.000 2.009.000 1.167.000 988.000 863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 660.000 552.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 487.000 1.585.000 1.347.000 1.498.000
Leverandørgjeld 513.000 599.000 443.000 443.000 518.000
Betalbar skatt 10.000 234.000 53.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 197.000 322.000 296.000 263.000 304.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.184.000 95.000 112.000 98.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 1.905.000 1.250.000 904.000 1.494.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 3.272.000 3.746.000 3.656.000 3.829.000 3.841.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.092.000 2.202.000 1.655.000 1.178.000 1.181.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.8 2.8 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 0.4 1.1 0.3 0.4 0.4
Soliditet 38.5 53.6 31.9 25.8 22.5
Resultatgrad 2.2 17.1 5.8 4.9 7
Rentedekningsgrad 2.2 19.3 3.3 2.5 1.5
Gjeldsgrad 1.6 0.9 2.1 2.9 3.5
Total kapitalrentabilitet 3.5 30.2 9 7.1 1
Signatur
05.07.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.07.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex