Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mettler Toledo AS
Juridisk navn:  Mettler Toledo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22304490
Ulvenveien 92B Ulvenveien 92B Fax: 22327002
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934792408
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 9/21/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.07%
Resultat  
  
-76.32%
Egenkapital  
  
16.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 107.552.000 98.609.000 88.445.000 81.268.000 68.513.000
Resultat: 1.776.000 7.500.000 -1.042.000 2.279.000 3.302.000
Egenkapital: 14.426.000 12.367.000 6.590.000 7.627.000 5.577.000
Regnskap for  Mettler Toledo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 107.552.000 98.609.000 88.445.000 81.268.000 68.513.000
Driftskostnader -105.854.000 -91.509.000 -89.546.000 -78.603.000 -65.543.000
Driftsresultat 1.698.000 7.099.000 -1.101.000 2.664.000 2.970.000
Finansinntekter 254.000 652.000 300.000 39.000 434.000
Finanskostnader -176.000 -251.000 -241.000 -425.000 -101.000
Finans 78.000 401.000 59.000 -386.000 333.000
Resultat før skatt 1.776.000 7.500.000 -1.042.000 2.279.000 3.302.000
Skattekostnad 283.000 -1.723.000 5.000 -229.000 0
Årsresultat 2.059.000 5.777.000 -1.037.000 2.050.000 3.302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.438.000 160.000 208.000 258.000 403.000
Sum omløpsmidler 45.132.000 40.644.000 30.160.000 26.449.000 22.078.000
Sum eiendeler 46.570.000 40.804.000 30.368.000 26.707.000 22.481.000
Sum opptjent egenkapital 13.926.000 11.867.000 6.090.000 7.127.000 5.077.000
Sum egenkapital 14.426.000 12.367.000 6.590.000 7.627.000 5.577.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.144.000 28.437.000 23.778.000 19.081.000 16.904.000
Sum gjeld og egenkapital 46.570.000 40.804.000 30.368.000 26.708.000 22.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.552.000 98.609.000 88.445.000 81.268.000 68.513.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 107.552.000 98.609.000 88.445.000 81.268.000 68.513.000
Varekostnad -51.828.000 -43.575.000 -41.248.000 -36.816.000 -27.453.000
Lønninger -28.167.000 -29.329.000 -26.089.000 -23.937.000 -24.206.000
Avskrivning -72.000 -48.000 -50.000 -85.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.787.000 -18.557.000 -22.159.000 -17.765.000 -13.778.000
Driftskostnader -105.854.000 -91.509.000 -89.546.000 -78.603.000 -65.543.000
Driftsresultat 1.698.000 7.099.000 -1.101.000 2.664.000 2.970.000
Finansinntekter 254.000 652.000 300.000 39.000 434.000
Finanskostnader -176.000 -251.000 -241.000 -425.000 -101.000
Finans 78.000 401.000 59.000 -386.000 333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.059.000 5.777.000 -1.037.000 2.050.000 3.302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 14.000 28.000 62.000
Sum Immatrielle midler 879.000 0 14.000 28.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 560.000 160.000 194.000 230.000 341.000
Sum varige driftsmidler 560.000 160.000 194.000 230.000 341.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.438.000 160.000 208.000 258.000 403.000
Varebeholdning 3.135.000 2.819.000 2.594.000 2.226.000 2.343.000
Kundefordringer 27.914.000 19.326.000 15.725.000 14.980.000 16.463.000
Andre fordringer 12.525.000 16.241.000 8.490.000 8.345.000 1.517.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.556.000 2.258.000 3.351.000 898.000 1.755.000
Sum omløpsmidler 45.132.000 40.644.000 30.160.000 26.449.000 22.078.000
Sum eiendeler 46.570.000 40.804.000 30.368.000 26.707.000 22.481.000
Sum opptjent egenkapital 13.926.000 11.867.000 6.090.000 7.127.000 5.077.000
Sum egenkapital 14.426.000 12.367.000 6.590.000 7.627.000 5.577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.662.000 7.729.000 12.540.000 5.921.000 4.481.000
Betalbar skatt 611.000 1.723.000 0 229.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.835.000 7.353.000 6.254.000 5.837.000 4.980.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.036.000 11.632.000 4.985.000 7.093.000 7.442.000
Sum kortsiktig gjeld 32.144.000 28.437.000 23.778.000 19.081.000 16.904.000
Sum gjeld og egenkapital 46.570.000 40.804.000 30.368.000 26.708.000 22.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.988.000 12.207.000 6.382.000 7.368.000 5.174.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2
Soliditet 31.0 30.3 21.7 28.6 24.8
Resultatgrad 1.6 7.2 -1.2 3.3 4.3
Rentedekningsgrad 9.6 28.3 -4.6 6.3 29.4
Gjeldsgrad 2.2 2.3 3.6 2.5 3
Total kapitalrentabilitet 4.2 1 -2.6 10.1 15.1
Signatur
30.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex