Mexican Fast Food AS
Juridisk navn:  Mexican Fast Food AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51960404
Gamle Stokkavei 1 Lura Gamle Stokkavei 1 Lura Fax: 51960401
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 961690803
Aksjekapital: 305.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/9/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.18%
Resultat  
  
31.08%
Egenkapital  
  
-97.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.697.000 11.694.000 12.130.000 13.141.000 13.384.000
Resultat: -572.000 -830.000 -457.000 301.000 238.000
Egenkapital: 15.000 588.000 1.581.000 4.042.000 3.823.000
Regnskap for  Mexican Fast Food AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.697.000 11.694.000 12.130.000 13.141.000 13.384.000
Driftskostnader -8.231.000 -12.520.000 -12.588.000 -12.840.000 -13.140.000
Driftsresultat -534.000 -826.000 -459.000 301.000 244.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -41.000 -4.000 0 -2.000 -8.000
Finans -39.000 -3.000 2.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt -572.000 -830.000 -457.000 301.000 238.000
Skattekostnad -163.000 0 -82.000 -73.000
Årsresultat -572.000 -993.000 -457.000 219.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.046.000 915.000 1.391.000 1.666.000 2.467.000
Sum omløpsmidler 2.200.000 2.517.000 4.709.000 4.149.000 3.955.000
Sum eiendeler 3.246.000 3.432.000 6.100.000 5.815.000 6.422.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 283.000 1.276.000 3.737.000 3.518.000
Sum egenkapital 15.000 588.000 1.581.000 4.042.000 3.823.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.730.000 2.845.000 4.519.000 1.773.000 2.599.000
Sum gjeld og egenkapital 3.245.000 3.433.000 6.100.000 5.815.000 6.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.348.000 11.683.000 12.082.000 13.141.000 13.384.000
Andre inntekter 348.000 11.000 48.000 0 0
Driftsinntekter 7.697.000 11.694.000 12.130.000 13.141.000 13.384.000
Varekostnad -2.624.000 -4.042.000 -4.055.000 -4.065.000 -4.168.000
Lønninger -3.220.000 -5.057.000 -5.263.000 -5.265.000 -5.436.000
Avskrivning -372.000 -331.000 -327.000 -719.000 -755.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.015.000 -3.090.000 -2.943.000 -2.791.000 -2.781.000
Driftskostnader -8.231.000 -12.520.000 -12.588.000 -12.840.000 -13.140.000
Driftsresultat -534.000 -826.000 -459.000 301.000 244.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -41.000 -4.000 0 -2.000 -8.000
Finans -39.000 -3.000 2.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat -572.000 -993.000 -457.000 219.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 163.000 163.000 245.000
Fast eiendom 0 33.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.046.000 915.000 1.195.000 1.503.000 2.222.000
Sum varige driftsmidler 1.046.000 915.000 1.228.000 1.503.000 2.222.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.046.000 915.000 1.391.000 1.666.000 2.467.000
Varebeholdning 103.000 149.000 170.000 154.000 189.000
Kundefordringer 102.000 246.000 513.000 364.000 317.000
Andre fordringer 239.000 375.000 528.000 478.000 489.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.755.000 1.747.000 3.498.000 3.153.000 2.960.000
Sum omløpsmidler 2.200.000 2.517.000 4.709.000 4.149.000 3.955.000
Sum eiendeler 3.246.000 3.432.000 6.100.000 5.815.000 6.422.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 283.000 1.276.000 3.737.000 3.518.000
Sum egenkapital 15.000 588.000 1.581.000 4.042.000 3.823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 572.000 902.000 1.344.000 522.000 1.302.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 382.000 693.000 532.000 678.000 708.000
Utbytte 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 777.000 1.250.000 643.000 573.000 588.000
Sum kortsiktig gjeld 1.730.000 2.845.000 4.519.000 1.773.000 2.599.000
Sum gjeld og egenkapital 3.245.000 3.433.000 6.100.000 5.815.000 6.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 -328.000 190.000 2.376.000 1.356.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1 2.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1 2.3 1.4
Soliditet 0.5 17.1 25.9 69.5 59.5
Resultatgrad -6.9 -7.1 -3.8 2.3 1.8
Rentedekningsgrad -13.0 -206.5 150.5 30.5
Gjeldsgrad 215.3 4.8 2.9 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet -16.4 -7.5 5.2 3.8
Signatur
13.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.11.2020
Styrets leder alene eller daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex