Midohtek Norge AS
Juridisk navn:  Midohtek Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99242891
Storgata 4A Selma Ellefsens vei 2 Fax:
1767 Halden 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993323616
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/20/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Tran Revisjon As
Regnskapsfører: Inter-Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.94%
Resultat  
  
551.63%
Egenkapital  
  
50.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.225.000 11.994.000 15.677.000 13.695.000 11.921.000
Resultat: 691.000 -153.000 107.000 145.000 785.000
Egenkapital: 1.608.000 1.068.000 1.186.000 1.113.000 986.000
Regnskap for  Midohtek Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.225.000 11.994.000 15.677.000 13.695.000 11.921.000
Driftskostnader -14.531.000 -12.118.000 -15.562.000 -13.539.000 -11.122.000
Driftsresultat 695.000 -124.000 115.000 155.000 799.000
Finansinntekter 6.000 2.000 2.000 0 2.000
Finanskostnader -9.000 -31.000 -10.000 -10.000 -17.000
Finans -3.000 -29.000 -8.000 -10.000 -15.000
Resultat før skatt 691.000 -153.000 107.000 145.000 785.000
Skattekostnad -151.000 34.000 -34.000 -18.000 -195.000
Årsresultat 541.000 -118.000 73.000 127.000 590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.681.000 4.296.000 5.799.000 4.957.000 4.834.000
Sum eiendeler 5.681.000 4.296.000 5.799.000 4.957.000 4.834.000
Sum opptjent egenkapital 1.508.000 968.000 1.086.000 1.013.000 886.000
Sum egenkapital 1.608.000 1.068.000 1.186.000 1.113.000 986.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 97.000
Sum kortsiktig gjeld 4.073.000 3.228.000 4.613.000 3.844.000 3.751.000
Sum gjeld og egenkapital 5.681.000 4.296.000 5.799.000 4.957.000 4.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.225.000 11.994.000 15.677.000 13.640.000 11.921.000
Andre inntekter 0 55.000 0
Driftsinntekter 15.225.000 11.994.000 15.677.000 13.695.000 11.921.000
Varekostnad -5.298.000 -4.431.000 -5.625.000 -5.671.000 -3.907.000
Lønninger -6.262.000 -4.939.000 -6.355.000 -4.537.000 -4.367.000
Avskrivning 0 0 -57.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.971.000 -2.748.000 -3.582.000 -3.331.000 -2.791.000
Driftskostnader -14.531.000 -12.118.000 -15.562.000 -13.539.000 -11.122.000
Driftsresultat 695.000 -124.000 115.000 155.000 799.000
Finansinntekter 6.000 2.000 2.000 0 2.000
Finanskostnader -9.000 -31.000 -10.000 -10.000 -17.000
Finans -3.000 -29.000 -8.000 -10.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 541.000 -118.000 73.000 127.000 590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.005.000 2.635.000 3.412.000 3.719.000 4.595.000
Andre fordringer 196.000 277.000 1.150.000 309.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.480.000 1.384.000 1.236.000 929.000 174.000
Sum omløpsmidler 5.681.000 4.296.000 5.799.000 4.957.000 4.834.000
Sum eiendeler 5.681.000 4.296.000 5.799.000 4.957.000 4.834.000
Sum opptjent egenkapital 1.508.000 968.000 1.086.000 1.013.000 886.000
Sum egenkapital 1.608.000 1.068.000 1.186.000 1.113.000 986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 97.000
Leverandørgjeld 1.026.000 741.000 722.000 1.455.000 1.931.000
Betalbar skatt 151.000 -34.000 34.000 18.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 1.075.000 1.104.000 1.073.000 808.000 597.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.821.000 1.418.000 2.784.000 1.562.000 1.027.000
Sum kortsiktig gjeld 4.073.000 3.228.000 4.613.000 3.844.000 3.751.000
Sum gjeld og egenkapital 5.681.000 4.296.000 5.799.000 4.957.000 4.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.608.000 1.068.000 1.186.000 1.113.000 1.083.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 28.3 24.9 20.5 22.5 20.4
Resultatgrad 4.6 -1.0 0.7 1.1 6.7
Rentedekningsgrad 77.2 -4.0 11.5 15.5 4
Gjeldsgrad 2.5 3.0 3.9 3.5 3.9
Total kapitalrentabilitet 12.3 -2.8 2 3.1 16.6
Signatur
09.11.2016
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex