Midsund Hytteutvikling As
Juridisk navn:  Midsund Hytteutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71580000
Postboks 23 Langveien 21 Fax: 71677668
6501 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 979799276
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
940.83%
Resultat  
  
472.58%
Egenkapital  
  
17.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.249.000 120.000 300.000 0 0
Resultat: 355.000 62.000 -430.000 -21.000 0
Egenkapital: 2.379.000 2.023.000 1.961.000 2.392.000 13.000
Regnskap for  Midsund Hytteutvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.249.000 120.000 300.000 0 0
Driftskostnader -122.000 -59.000 -356.000 -9.000 0
Driftsresultat 1.127.000 61.000 -56.000 -9.000 0
Finansinntekter 12.000 3.000 9.000 0 0
Finanskostnader -784.000 -2.000 -383.000 -12.000 0
Finans -772.000 1.000 -374.000 -12.000 0
Resultat før skatt 355.000 62.000 -430.000 -21.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 355.000 62.000 -430.000 -21.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.273.000 18.012.000 14.093.000 14.513.000 13.000
Sum eiendeler 23.273.000 18.012.000 14.093.000 14.513.000 13.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -477.000 -539.000 -108.000 -87.000
Sum egenkapital 2.379.000 2.023.000 1.961.000 2.392.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 20.825.000 15.907.000 12.100.000 12.100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 82.000 32.000 21.000 0
Sum gjeld og egenkapital 23.273.000 18.012.000 14.093.000 14.513.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.249.000 120.000 300.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.249.000 120.000 300.000 0 0
Varekostnad 0 0 -300.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -59.000 -56.000 -9.000 0
Driftskostnader -122.000 -59.000 -356.000 -9.000 0
Driftsresultat 1.127.000 61.000 -56.000 -9.000 0
Finansinntekter 12.000 3.000 9.000 0 0
Finanskostnader -784.000 -2.000 -383.000 -12.000 0
Finans -772.000 1.000 -374.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 355.000 62.000 -430.000 -21.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 21.967.000 17.492.000 12.868.000 11.800.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 43.000 43.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.263.000 478.000 1.225.000 2.713.000 13.000
Sum omløpsmidler 23.273.000 18.012.000 14.093.000 14.513.000 13.000
Sum eiendeler 23.273.000 18.012.000 14.093.000 14.513.000 13.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -477.000 -539.000 -108.000 -87.000
Sum egenkapital 2.379.000 2.023.000 1.961.000 2.392.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.825.000 15.907.000 12.100.000 12.100.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 82.000 32.000 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 82.000 32.000 21.000 0
Sum gjeld og egenkapital 23.273.000 18.012.000 14.093.000 14.513.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.204.000 17.930.000 14.061.000 14.492.000 13.000
Likviditetsgrad 1 337. 219 440. 691.1
Likviditetsgrad 2 18.9 6.3 38.3 129.2 0.0
Soliditet 10.2 11.2 13.9 16.5 100.0
Resultatgrad 90.2 50.8 -18.7
Rentedekningsgrad 1.4 30.5 -0.1 -0.8
Gjeldsgrad 8.8 7.9 6.2 5.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.9 0.4 -0.3 -0.1 0.0
Signatur
11.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HANSEN TORVIK MARTIN
PROKURA HVER FOR SEG
SOLLI RUNE HÅVARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex