Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midsund Montessoriskule AS
Juridisk navn:  Midsund Montessoriskule AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71279965
Skulevegen 29 Skulevegen 29 Fax:
6475 Midsund 6475 Midsund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 992533625
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 4/7/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Romsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.1%
Resultat  
  
-139.82%
Egenkapital  
  
-32.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.793.000 6.373.000 5.922.000 6.065.000 6.333.000
Resultat: -270.000 678.000 1.000 1.000 0
Egenkapital: 565.000 835.000 156.000 226.000 225.000
Regnskap for  Midsund Montessoriskule AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.793.000 6.373.000 5.922.000 6.065.000 6.333.000
Driftskostnader -6.064.000 -5.696.000 -5.921.000 -6.066.000 -6.337.000
Driftsresultat -270.000 677.000 1.000 -1.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 0 2.000 0 2.000 3.000
Resultat før skatt -270.000 678.000 1.000 1.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -270.000 678.000 1.000 1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 78.000 54.000 74.000 94.000
Sum omløpsmidler 1.410.000 1.733.000 1.359.000 1.394.000 1.350.000
Sum eiendeler 1.500.000 1.811.000 1.413.000 1.468.000 1.444.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 805.000 126.000 126.000 125.000
Sum egenkapital 565.000 835.000 156.000 226.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 936.000 976.000 1.256.000 1.242.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.501.000 1.811.000 1.412.000 1.468.000 1.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.793.000 6.344.000 170.000 6.065.000 213.000
Andre inntekter 0 29.000 5.752.000 0 6.121.000
Driftsinntekter 5.793.000 6.373.000 5.922.000 6.065.000 6.333.000
Varekostnad -95.000 -100.000 -89.000 -106.000 0
Lønninger -4.795.000 -4.505.000 -4.701.000 -4.818.000 -5.190.000
Avskrivning -22.000 -19.000 -20.000 -20.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.152.000 -1.072.000 -1.111.000 -1.122.000 -1.124.000
Driftskostnader -6.064.000 -5.696.000 -5.921.000 -6.066.000 -6.337.000
Driftsresultat -270.000 677.000 1.000 -1.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 0 2.000 0 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -270.000 678.000 1.000 1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.000 36.000 46.000 56.000 66.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 42.000 8.000 18.000 28.000
Sum varige driftsmidler 90.000 78.000 54.000 74.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 90.000 78.000 54.000 74.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 23.000 22.000 14.000 5.000
Andre fordringer 321.000 241.000 198.000 196.000 198.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.074.000 1.469.000 1.138.000 1.184.000 1.147.000
Sum omløpsmidler 1.410.000 1.733.000 1.359.000 1.394.000 1.350.000
Sum eiendeler 1.500.000 1.811.000 1.413.000 1.468.000 1.444.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 805.000 126.000 126.000 125.000
Sum egenkapital 565.000 835.000 156.000 226.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 401.000 412.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 152.000 241.000 187.000 107.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 309.000 303.000 240.000 282.000 334.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 474.000 431.000 429.000 441.000 743.000
Sum kortsiktig gjeld 936.000 976.000 1.256.000 1.242.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.501.000 1.811.000 1.412.000 1.468.000 1.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 474.000 757.000 103.000 152.000 131.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.1 1.1 1.2
Soliditet 37.6 46.1 1 15.4 15.6
Resultatgrad -4.7 10.6 0 0.0
Rentedekningsgrad 0.3 1.0
Gjeldsgrad 1.7 1.2 8.1 5.5 5.4
Total kapitalrentabilitet -17.9 37.5 0.3 0.1 0.1
Signatur
22.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
ROSVIK KARL ARVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex