Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midt-Norsk Industriservice AS
Juridisk navn:  Midt-Norsk Industriservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74807080
Frostavegen 1746 Frostavegen 1746 Fax: 74807081
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 877231852
Aksjekapital: 137.800 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.88%
Resultat  
  
-18.24%
Egenkapital  
  
5.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.082.000 12.381.000 8.657.000 29.681.000 22.196.000
Resultat: 1.726.000 2.111.000 1.001.000 2.113.000 1.875.000
Egenkapital: 16.796.000 15.952.000 14.506.000 14.003.000 12.624.000
Regnskap for  Midt-Norsk Industriservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.082.000 12.381.000 8.657.000 29.681.000 22.196.000
Driftskostnader -4.494.000 -10.451.000 -8.099.000 -27.783.000 -20.384.000
Driftsresultat 1.587.000 1.931.000 558.000 1.898.000 1.812.000
Finansinntekter 142.000 183.000 550.000 250.000 209.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -107.000 -35.000 -147.000
Finans 139.000 181.000 443.000 215.000 62.000
Resultat før skatt 1.726.000 2.111.000 1.001.000 2.113.000 1.875.000
Skattekostnad -382.000 -466.000 -129.000 -484.000 -612.000
Årsresultat 1.344.000 1.646.000 872.000 1.628.000 1.263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.577.000 8.272.000 10.002.000 8.458.000 8.546.000
Sum omløpsmidler 9.840.000 10.183.000 6.094.000 9.119.000 8.190.000
Sum eiendeler 18.417.000 18.455.000 16.096.000 17.577.000 16.736.000
Sum opptjent egenkapital 9.408.000 8.564.000 14.368.000 13.893.000 12.514.000
Sum egenkapital 16.796.000 15.952.000 14.506.000 14.003.000 12.624.000
Sum langsiktig gjeld 235.000 355.000 437.000 568.000 710.000
Sum kortsiktig gjeld 1.386.000 2.148.000 1.153.000 3.005.000 3.403.000
Sum gjeld og egenkapital 18.416.000 18.454.000 16.096.000 17.576.000 16.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.032.000 12.370.000 8.657.000 29.525.000 22.196.000
Andre inntekter 50.000 11.000 0 156.000 0
Driftsinntekter 6.082.000 12.381.000 8.657.000 29.681.000 22.196.000
Varekostnad -1.722.000 -7.441.000 -5.322.000 -20.591.000 -13.864.000
Lønninger -1.575.000 -1.606.000 -1.463.000 -4.697.000 -3.305.000
Avskrivning -17.000 -61.000 -81.000 -96.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.180.000 -1.343.000 -1.233.000 -2.399.000 -3.112.000
Driftskostnader -4.494.000 -10.451.000 -8.099.000 -27.783.000 -20.384.000
Driftsresultat 1.587.000 1.931.000 558.000 1.898.000 1.812.000
Finansinntekter 142.000 183.000 550.000 250.000 209.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -107.000 -35.000 -147.000
Finans 139.000 181.000 443.000 215.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -200.000 -100.000 -250.000 -150.000
Årsresultat 1.344.000 1.646.000 872.000 1.628.000 1.263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 350.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 9.000 24.000 116.000 186.000 235.000
Driftsløsøre 17.000 20.000 27.000 37.000 75.000
Sum varige driftsmidler 376.000 44.000 143.000 224.000 310.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.201.000 8.228.000 9.859.000 8.234.000 8.236.000
Sum anleggsmidler 8.577.000 8.272.000 10.002.000 8.458.000 8.546.000
Varebeholdning 3.000 3.000 3.000 3.482.000 2.357.000
Kundefordringer 599.000 3.262.000 954.000 2.406.000 2.359.000
Andre fordringer 23.000 792.000 1.526.000 810.000 867.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.215.000 6.126.000 3.611.000 2.421.000 2.607.000
Sum omløpsmidler 9.840.000 10.183.000 6.094.000 9.119.000 8.190.000
Sum eiendeler 18.417.000 18.455.000 16.096.000 17.577.000 16.736.000
Sum opptjent egenkapital 9.408.000 8.564.000 14.368.000 13.893.000 12.514.000
Sum egenkapital 16.796.000 15.952.000 14.506.000 14.003.000 12.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 235.000 355.000 437.000 568.000 710.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 235.000 355.000 437.000 568.000 710.000
Leverandørgjeld 135.000 545.000 296.000 379.000 278.000
Betalbar skatt 503.000 547.000 261.000 626.000 910.000
Skyldig offentlige avgifter 337.000 630.000 128.000 866.000 437.000
Utbytte -500.000 -200.000 -100.000 -250.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 412.000 425.000 468.000 1.134.000 1.778.000
Sum kortsiktig gjeld 1.386.000 2.148.000 1.153.000 3.005.000 3.403.000
Sum gjeld og egenkapital 18.416.000 18.454.000 16.096.000 17.576.000 16.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.454.000 8.035.000 4.941.000 6.114.000 4.787.000
Likviditetsgrad 1 7.1 4.7 5.3 3 2.4
Likviditetsgrad 2 7.1 4.7 5.3 1.9 1.7
Soliditet 91.2 86.4 90.1 79.7 75.4
Resultatgrad 26.1 15.6 6.4 6.4 8.2
Rentedekningsgrad 529.0 965.5 5.2 54.2 12.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.4 11.5 6.9 12.2 12.1
Signatur
12.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.03.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex