Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midt-Telemark Breiband As
Juridisk navn:  Midt-Telemark Breiband As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99469000
c/o Haugerud Regnskapskontor AS Postboks 4 Bøgata 66 Fax:
3833 Bø I Telemark 3800 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 881972042
Aksjekapital: 8.200.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.57%
Resultat  
  
63.75%
Egenkapital  
  
3.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 42.408.000 40.556.000 33.751.000 30.823.000 27.631.000
Resultat: 8.998.000 5.495.000 5.094.000 2.675.000 1.887.000
Egenkapital: 29.741.000 28.723.000 27.937.000 26.966.000 25.935.000
Regnskap for  Midt-Telemark Breiband As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 42.408.000 40.556.000 33.751.000 30.823.000 27.631.000
Driftskostnader -31.676.000 -31.466.000 -25.825.000 -25.457.000 -23.225.000
Driftsresultat 10.731.000 9.089.000 7.927.000 5.365.000 4.404.000
Finansinntekter 34.000 48.000 27.000 19.000 13.000
Finanskostnader -1.767.000 -3.642.000 -2.860.000 -2.709.000 -2.530.000
Finans -1.733.000 -3.594.000 -2.833.000 -2.690.000 -2.517.000
Resultat før skatt 8.998.000 5.495.000 5.094.000 2.675.000 1.887.000
Skattekostnad -1.980.000 -1.209.000 -1.123.000 -644.000 -501.000
Årsresultat 7.019.000 4.286.000 3.971.000 2.031.000 1.386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.034.000 104.249.000 96.553.000 91.060.000 87.501.000
Sum omløpsmidler 8.077.000 5.459.000 6.205.000 9.026.000 6.175.000
Sum eiendeler 117.111.000 109.708.000 102.758.000 100.086.000 93.676.000
Sum opptjent egenkapital 5.193.000 4.174.000 3.388.000 2.417.000 1.386.000
Sum egenkapital 29.741.000 28.723.000 27.937.000 26.966.000 25.935.000
Sum langsiktig gjeld 4.260.000 2.280.000 66.571.000 66.000.000 64.000.000
Sum kortsiktig gjeld 83.110.000 78.705.000 8.251.000 7.120.000 3.741.000
Sum gjeld og egenkapital 117.112.000 109.708.000 102.759.000 100.086.000 93.676.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.408.000 40.556.000 33.751.000 30.823.000 27.631.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.408.000 40.556.000 33.751.000 30.823.000 27.631.000
Varekostnad -16.344.000 -18.056.000 -12.719.000 -11.388.000 -10.527.000
Lønninger -593.000 -283.000 -302.000 -1.352.000 -1.095.000
Avskrivning -8.137.000 -7.556.000 -6.943.000 -7.726.000 -6.973.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.602.000 -5.571.000 -5.861.000 -4.991.000 -4.630.000
Driftskostnader -31.676.000 -31.466.000 -25.825.000 -25.457.000 -23.225.000
Driftsresultat 10.731.000 9.089.000 7.927.000 5.365.000 4.404.000
Finansinntekter 34.000 48.000 27.000 19.000 13.000
Finanskostnader -1.767.000 -3.642.000 -2.860.000 -2.709.000 -2.530.000
Finans -1.733.000 -3.594.000 -2.833.000 -2.690.000 -2.517.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -3.500.000 -3.000.000 -1.000.000 0
Årsresultat 7.019.000 4.286.000 3.971.000 2.031.000 1.386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.162.000 2.691.000 3.095.000 3.605.000 4.087.000
Fast eiendom 106.805.000 101.390.000 93.222.000 87.149.000 82.884.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 21.000 47.000 77.000 257.000
Sum varige driftsmidler 106.810.000 101.411.000 93.269.000 87.225.000 83.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 147.000 189.000 230.000 272.000
Sum anleggsmidler 109.034.000 104.249.000 96.553.000 91.060.000 87.501.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.883.000 1.923.000 2.510.000 3.656.000 3.655.000
Andre fordringer 986.000 87.000 69.000 2.520.000 1.989.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.208.000 3.449.000 3.627.000 2.850.000 531.000
Sum omløpsmidler 8.077.000 5.459.000 6.205.000 9.026.000 6.175.000
Sum eiendeler 117.111.000 109.708.000 102.758.000 100.086.000 93.676.000
Sum opptjent egenkapital 5.193.000 4.174.000 3.388.000 2.417.000 1.386.000
Sum egenkapital 29.741.000 28.723.000 27.937.000 26.966.000 25.935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.260.000 2.280.000 1.071.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 74.000.000 68.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.260.000 2.280.000 66.571.000 66.000.000 64.000.000
Leverandørgjeld 1.708.000 3.041.000 4.579.000 4.345.000 2.626.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 86.000 77.000 133.000 116.000
Utbytte -6.000.000 -3.500.000 -3.000.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.231.000 7.579.000 3.595.000 2.642.000 998.000
Sum kortsiktig gjeld 83.110.000 78.705.000 8.251.000 7.120.000 3.741.000
Sum gjeld og egenkapital 117.112.000 109.708.000 102.759.000 100.086.000 93.676.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.033.000 -73.246.000 -2.046.000 1.906.000 2.434.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.8 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.8 1.3 1.7
Soliditet 25.4 26.2 27.2 26.9 27.7
Resultatgrad 25.3 22.4 23.5 17.4 15.9
Rentedekningsgrad 6.1 2.5 2.8 2 1.7
Gjeldsgrad 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6
Total kapitalrentabilitet 9.2 8.3 7.7 5.4 4.7
Signatur
01.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2021
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex