Midt Norsk Båtskole As
Juridisk navn:  Midt Norsk Båtskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvålsvegen 219 Kvålsvegen 219 Fax:
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 919745223
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.71%
Resultat  
  
60.51%
Egenkapital  
  
12.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 661.000 701.000 424.000
Resultat: 252.000 157.000 148.000
Egenkapital: 299.000 265.000 143.000
Regnskap for  Midt Norsk Båtskole As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 661.000 701.000 424.000
Driftskostnader -384.000 -533.000 -276.000
Driftsresultat 277.000 167.000 148.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -26.000 -11.000 0
Finans -26.000 -11.000 0
Resultat før skatt 252.000 157.000 148.000
Skattekostnad -55.000 -36.000 -36.000
Årsresultat 196.000 121.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 412.000 456.000 0
Sum omløpsmidler 70.000 203.000 167.000
Sum eiendeler 482.000 659.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 235.000 113.000
Sum egenkapital 299.000 265.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 172.000 386.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 659.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 651.000 701.000 424.000
Andre inntekter 10.000 0 0
Driftsinntekter 661.000 701.000 424.000
Varekostnad -74.000 -121.000 -64.000
Lønninger 57.000 -57.000 0
Avskrivning -44.000 -30.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -323.000 -325.000 -212.000
Driftskostnader -384.000 -533.000 -276.000
Driftsresultat 277.000 167.000 148.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -26.000 -11.000 0
Finans -26.000 -11.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 196.000 121.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 412.000 456.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 412.000 456.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 31.000 67.000 1.000
Andre fordringer 21.000 127.000 50.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 19.000 10.000 116.000
Sum omløpsmidler 70.000 203.000 167.000
Sum eiendeler 482.000 659.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 235.000 113.000
Sum egenkapital 299.000 265.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 8.000 0
Leverandørgjeld 92.000 302.000 -13.000
Betalbar skatt 79.000 27.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000 386.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 659.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -102.000 -183.000 143.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 7
Soliditet 61.9 40.2 85.6
Resultatgrad 41.9 23.8 34.9
Rentedekningsgrad 10.7 15.2
Gjeldsgrad 0.6 1.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 57.3 25.3 88.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex