Mikkola Ventilasjon- Og Blikkenslagerverksted As
Juridisk navn:  Mikkola Ventilasjon- Og Blikkenslagerverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41544338
Postboks 334 Tippveien 1 Fax:
9915 Kirkenes 9901 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 979705778
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekst Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.25%
Resultat  
  
-12.16%
Egenkapital  
  
18.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.159.000 4.226.000 3.616.000 4.681.000 5.064.000
Resultat: 325.000 370.000 545.000 141.000 811.000
Egenkapital: 1.605.000 1.351.000 1.062.000 7.742.000 7.840.000
Regnskap for  Mikkola Ventilasjon- Og Blikkenslagerverksted As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.159.000 4.226.000 3.616.000 4.681.000 5.064.000
Driftskostnader -2.836.000 -3.859.000 -3.113.000 -4.029.000 -4.420.000
Driftsresultat 323.000 367.000 504.000 653.000 644.000
Finansinntekter 3.000 4.000 44.000 -508.000 173.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -4.000 -5.000
Finans 2.000 2.000 42.000 -512.000 168.000
Resultat før skatt 325.000 370.000 545.000 141.000 811.000
Skattekostnad -72.000 -81.000 -113.000 -140.000 -192.000
Årsresultat 254.000 289.000 432.000 1.000 620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 23.000 21.000 88.000 123.000
Sum omløpsmidler 2.073.000 1.820.000 6.819.000 8.379.000 8.505.000
Sum eiendeler 2.095.000 1.843.000 6.840.000 8.467.000 8.628.000
Sum opptjent egenkapital 1.575.000 1.321.000 1.032.000 7.642.000 7.740.000
Sum egenkapital 1.605.000 1.351.000 1.062.000 7.742.000 7.840.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 490.000 492.000 5.778.000 726.000 788.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 1.843.000 6.840.000 8.468.000 8.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.159.000 4.225.000 3.589.000 4.565.000 4.900.000
Andre inntekter 1.000 27.000 116.000 165.000
Driftsinntekter 3.159.000 4.226.000 3.616.000 4.681.000 5.064.000
Varekostnad -1.091.000 -1.781.000 -1.026.000 -1.710.000 -1.793.000
Lønninger -1.266.000 -1.538.000 -1.535.000 -1.638.000 -1.912.000
Avskrivning 0 0 -32.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -479.000 -540.000 -552.000 -649.000 -565.000
Driftskostnader -2.836.000 -3.859.000 -3.113.000 -4.029.000 -4.420.000
Driftsresultat 323.000 367.000 504.000 653.000 644.000
Finansinntekter 3.000 4.000 44.000 -508.000 173.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -4.000 -5.000
Finans 2.000 2.000 42.000 -512.000 168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0
Årsresultat 254.000 289.000 432.000 1.000 620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 12.000 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 77.000 109.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 11.000 11.000 11.000 14.000
Sum varige driftsmidler 11.000 11.000 11.000 88.000 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 23.000 21.000 88.000 123.000
Varebeholdning 82.000 80.000 75.000 76.000 97.000
Kundefordringer 178.000 147.000 298.000 192.000 278.000
Andre fordringer 62.000 61.000 35.000 77.000 77.000
Sum investeringer 50.000 4.000 0 1.838.000 2.315.000
Kasse, bank 1.700.000 1.528.000 6.411.000 6.196.000 5.738.000
Sum omløpsmidler 2.073.000 1.820.000 6.819.000 8.379.000 8.505.000
Sum eiendeler 2.095.000 1.843.000 6.840.000 8.467.000 8.628.000
Sum opptjent egenkapital 1.575.000 1.321.000 1.032.000 7.642.000 7.740.000
Sum egenkapital 1.605.000 1.351.000 1.062.000 7.742.000 7.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 113.000 135.000 178.000 200.000
Betalbar skatt 70.000 84.000 123.000 140.000 192.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 140.000 225.000 140.000 204.000
Utbytte 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 156.000 5.295.000 169.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 490.000 492.000 5.778.000 726.000 788.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 1.843.000 6.840.000 8.468.000 8.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.583.000 1.328.000 1.041.000 7.653.000 7.717.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.7 1.2 11.5 10.8
Likviditetsgrad 2 4.1 3.5 1.2 11.4 10.7
Soliditet 76.6 73.3 15.5 91.4 90.9
Resultatgrad 10.2 8.7 13.9 1 12.7
Rentedekningsgrad 323.0 183.5 2 163.3 128.8
Gjeldsgrad 0.3 0.4 5.4 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 15.6 20.1 8 1.7 9.5
Signatur
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex